Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii - NMgr. Fyzioterapie, 1. ročník - letní semestr


Zkouškové otázky prozatím nejsou k dispozici, zpět.