Farmakologie - NMgr. Fyzioterapie, 2. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 4. 1. 2016
 

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z OBECNÉ FARMAKOLOGIE
1.
 1. Léčivo, léčivá látka, léčivý přípravek. Klasifikace léčiv (včetně klasifikace ATC skupin). Zdroje informací o léčivech.
   
2.
 1. Farmakokinetika – absorpce léčiv. Faktory ovlivňující absorpci, interakce na úrovni vstřebávání.
   
3.
 1. Farmakokinetika - distribuce léčiv, distribuční objem.
   
4.
 1. Farmakokinetika – metabolismus léčiv.
   
5.
 1. Přestup léčiv přes biologické membrány – typy procesů; kompartmentové farmakokinetické modely, nultý a první řád ve farmakokinetice.
   
6.
 1. Farmakokinetika – eliminace léčiv, eliminační orgány.
   
7.
 1. Základní farmakokinetické parametry.
   
8.
 1. Přívodní cesty léčiva do organismu (vztah způsobu aplikace k rychlosti a délce účinku léčiva, vztah k farmakokinetice látky); lékové formy.
   
9.
 1. Farmakokinetika – biologický poločas, ustálený stav.
   
10.
 1. Distribuce léčiv v organismu (distribuční objem – význam pro dávkování léčiv).
   
11.
 1. Biotransformace léčiv a její význam pro vylučování farmak z organismu (typy biotransformací, enzymová indukce a inhibice).
   
12.
 1. Eliminace léčiv z organismu (eliminační konstanta, eliminační poločas, totální clearence léčiva, renální a nerenální clearence).
   
13.
 1. Farmakovigilance – význam, základní principy, povinnosti lékaře.
   
14.
 1. Význam farmakokinetiky pro optimalizaci dávkování látek (vztah mezi dávkou, plasmatickou koncentrací a účinky léčiva). Terapeutické monitorování hladin léčiv (příklady).
   
15.
 1. Základní kvantitativní hlediska farmakon - receptorové interakce (afinita, vnitřní aktivita, způsob jejich určování, význam pro dávkování a účinek léčiva).
   
16.
 1. Nežádoucí účinky léčiv.
   
17.
 1. Vnitřní aktivita a afinita xenobiotik, kompetitivní a nekompetitivní antagonismus a parciální agonismus (graficky znázorněte průběh charakterizačních křivek).
   
18.
 1. Terapeutické monitorování léčiv, (význam, praktické využití příklady).
   
19.
 1. Farmakogenetika; (význam, praktické využití příklady).
   
20.
 1. Závislost účinku na dávce (typy dávek, vztah dávka – účinek, plasmatická hladina – účinek, terapeutické rozmezí).
   
21.
 1. Terapeutická šíře, terapeutický index; individuální variabilita v citlivosti pacientů na léky (příčiny).
   
22.
 1. Změny účinku léčiva při opakovaném podávání (tachyfylaxe, tolerance, kumulace, indukce, inhibice, léková závislost).
   
23.
 1. Interakce léčiv (typy interakcí a jejich příklady).
   
24.
 1. Názvy léčiv, generická léčiva, originální přípravky, léky vázané na předpis/volně prodejné, bioekvivalence léčiv.
   
25.
 1. Teratogenní, mutagenní a kancerogenní účinky léčiv.
   
26.
 1. Zvláštnosti farmakoterapie u starých osob. Změny farmakodynamických účinků a farmakokinetických vlastností léčiv.
   
27.
 1. Vedlejší a nežádoucí účinky léčiv – klasifikace.
   
28.
 1. Vývoj a hodnocení nových léčiv; preklinické a klinické testování, farmakovigilance.
   
29.
 1. Účelná farmakoterapie, farmakoterapeutické riziko a polypragmazie.
   
30.
 1. Biotransformace a eliminace léčiv.
   
31.
 1. Zvláštnosti farmakoterapie a dávkování léků u dětí.
   
32.
 1. Intoxikace léky; zásady léčby péče o pacienta, antidota.
   
33.
 1. Zvláštnosti farmakoterapie v těhotenství a během laktace; léky, které je možné v těhotenství u závažných stavů použít (hypertenze, diabetes, astma bronchiale, infekční onemocnění).
   
34.
 1. Cytochrom P450.
   
ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZE SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE
1.
 1. Antiarytmika
   
2.
 1. Farmakoterapie ischemické choroby srdeční
   
3.
 1. Betablokátory
   
4.
 1. Blokátory vápníkových kanálů
   
5.
 1. Antiagregancia
   
6.
 1. Ankoagulancia
   
7.
 1. Farmakoterapie akutního infarktu myokardu
   
8.
 1. Farmakoterapie chronického srdečního selhání
   
9.
 1. ACEI
   
10.
 1. Farmakoterapie anemie
   
11.
 1. AT blokátory
   
12.
 1. Farmakoterapie a prevence flebotrombozy
   
13.
 1. Kardiotonika
   
14.
 1. Trombolytika
   
15.
 1. Cytostatika
   
16.
 1. Farmakoterapie arteriální hypertenze
   
17.
 1. Perorální antidiabetika
   
18.
 1. Inzuliny
   
19.
 1. Imunosupresivní léčiva
   
20.
 1. Farmakoterapie astmatu
   
21.
 1. Farmakoterapie chronické bronchitidy
   
22.
 1. Antivirotika a antiparazitika
   
23.
 1. Mužské pohlavní hormony
   
24.
 1. Ženské pohlavní hormony
   
25.
 1. Antitusika, mukolytika
   
26.
 1. Sympatolytika, sympatomimetika
   
27.
 1. Parasympatolytika, parasympatomimetika
   
28.
 1. Biologická léčiva
   
29.
 1. Farmakoterapie Myasthenia gravis
   
30.
 1. Spasmolytika
   
31.
 1. Antipsychotika
   
32.
 1. Antidepresiva
   
33.
 1. Anxiolytika
   
34.
 1. Hypnotika
   
35.
 1. Farmakoterapie epilepsie
   
36.
 1. Farmaka ovlivňující centrální nervový systém
   
37.
 1. Celková anestetika
   
38.
 1. Farmakoterapie Parkinsonovy nemoci
   
39.
 1. Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci
   
40.
 1. Farmakoterapie migrény
   
41.
 1. Opioidy
   
42.
 1. Nesteroidní antirevmatika
   
43.
 1. Analgetika, antipyretika
   
44.
 1. Hypolipidemika
   
45.
 1. Antibiotika
   
46.
 1. Kortikosteroidy
   
47.
 1. Diuretika
   
48.
 1. Nitráty
   
49.
 1. Tyreoidální léčiva, antityreoidální léčiva
   
50.
 1. Lokální anestetika
   
51.
 1. Periferní myorelaxancia
   
52.
 1. Antimykotika
   
53.
 1. Farmakoterapie alergických stavů
   
54.
 1. Farmakoterapie bolesti
   
55.
 1. Farmakoterapie úzkosti a sedace
   
56.
 1. Farmakoterapie artrózy
   
57.
 1. Farmakoterapie revmatické artritidy
   
58.
 1. Farmakoterapie osteoporózy
   
59.
 1. Farmakoterapie dnového záchvatu
   
60.
 1. Farmakoterapie anafylaktické reakce
   
61.
 1. Léčiva používaná v terapii obezity
   
62.
 1. Sekretagoga, spasmolytika
   
63.
 1. Látky snižující periferní insulinovou rezistenci, inhibitory α-glukosidázy
   
64.
 1. Antacida a antiulcerotika
   
65.
 1. Projímadla a antidiaroika
   

Celkový počet otázek: 99

Výběr náhodné otázky