Balneologie a fyzikální terapie - NMgr. Fyzioterapie, 2. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 17. 4. 2012
 

Seznam otázek platí i pro SZZ.
 

 1. Balneologie a její význam v moderní léčebné rehabilitaci.
 2. Jaké jsou obecné kontraindikace fyzikální terapie a balneologie.
 3. Druhy termopozitivních procedur, jejich teplotní tolerance a účinky na organismus.
 4. Účinky a indikace kryoterapie a kontrastních procedur.
 5. Moderní analgetické metody ve fyzioterapii, mechanismus jejich účinku.
 6. Procedury FT s myorelaxačním účinkem, mechanismus jejich účinku.
 7. Procedury FT s antiedematózním účinkem.
 8. Terapie nízkofrekvenčními proudy, jejich mechanismus účinku a využití v rehabilitaci.
 9. Terapie středofrekvenčními proudy, druhy aplikací a jejich využití v rehabilitaci.
 10. Druhy TENS proudů a jejich využití.
 11. Magnetoterapie, aplikátory, indikace a kontraindikace.
 12. Distanční elektroterapie, používané proudy, indikace a kontraindikace.
 13. Moderní metody fototerapie, mechanismus jejich účinku, indikace, kontraindikace.
 14. Mechanoterapie, druhy procedur, mechanismy účinku, indikace, kontraindikace.
 15. Léčebný ultrazvuk - mechanismus účinku, zásady volby parametrů, aplikační technika, indikace a kontraindikace.
 16. Elektrodiagnostika ve fyzioterapii.
 17. Volba parametrů myostimulační elektroterapie dle charakteru a stupně svalového oslabení.
 18. Kombinovaná terapie elekroterapie a ultrazvuku, jiné příklady kombinace různých druhů FT.
 19. Zásady volby metod fyzikální terapie v revmatologii.
 20. Zásady volby metod fyzikální terapie k ovlivnění reflexních změn pohybového systému.
 21. Fyzikální terapie v komplexní léčbě funkčních poruch pohybového systému.
 22. Fyzikální terapie v akutní a subchronické a chronické fázi posttraumatických stavů (po distorzích, subluxacích, luxacích a frakturách).
 23. Fyzikální terapie při léčbě centrálních poruch hybnosti (CMP, stavy po úrazech mozku a míchy).
 24. Zásady volby metod fyzikální terapie u degenerativních kloubních onemocnění.
 25. Zásady volby metod fyzikální terapie u onemocnění kardiovaskulárního systému (ICHS, ICHDK).
 26. Zásady volby metod fyzikální terapie u onemocnění dýchacího systému (asthma bronchiale a CHOPN).
 27. Prostředky pro fyzikální autoterapii.
 28. Přírodní léčivé zdroje a 3 příklady užití v ČR.
   

Celkový počet otázek: 28

Výběr náhodné otázky