Organizace zdravotnictví a legislativa - NMgr. Fyzioterapie, 1. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 11. 9. 2012
 

 1. Systém a organizace sociálního zabezpečení v ČR
 2. Sociální pojištění v ČR
 3. Státní sociální podpora v ČR
 4. Sociální pomoc a péče
 5. Zdravotní a sociální politika v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením, dávky a služby
 6. Komplexní přístup k péči o děti s postižením, typy zařízení péče o děti s postižením, význam časné detekce postižení, mezinárodní klasifikace postižení
 7. Organizace péče o zdravotně postižené, účast státních i nestátních organizací, Vládní výbor pro zdravotně postižené, nadace, občanská sdružení, svépomocné skupiny
 8. Zdroje financování zdravotnictví a způsoby úhrady zdravotní péče – mezinárodní srovnání
 9. Systém zdravotní péče v České republice a jeho financování
 10. Soustava zdravotnických zařízení
 11. Pracovníci ve zdravotnictví. Zdravotnické vzdělávání
 12. Druhy právních předpisů
 13. Právní odpovědnost ve zdravotnictví
 14. Trestně právní odpovědnost
 15. Občansko právní odpovědnost
 16. Pracovně právní odpovědnost
 17. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků
 18. Souhlas pacienta se zákrokem, právo odmítnout (negativní revers)
 19. Zákon o specifických zdravotních službách
 20. Veřejné zdravotní pojištění v ČR
 21. Zákon o zdravotních službách
 22. Pracovní právo. Zákoník práce
   

Celkový počet otázek: 22

Výběr náhodné otázky