Hygiena - NMgr. Fyzioterapie, 1. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 21. 10. 2011
 

Student je hodnocen na základě prezentace seminární práce,kterou si student vybere z 15 tématických okruhů

 1. Determinanty zdraví, životní a pracovní podmínky,životní styl
 2. Osobní hygiena, denní režim,práce na směny
 3. Výživa a diety,stravování ve zdravotnických zařízeních
 4. Návykové látky,kouření,alkohol,drogy
 5. Úrazy,úrazová prevence
 6. Psychogenní faktory,stres
 7. Ovzduší a zdraví,znečištění vnitřního prostředí budov
 8. Voda,bazény,půda,odpady
 9. Hluk,vibrace,osvětlení,sluneční záření
 10. Základní epidemiologické pojmy,zásady DDD
 11. Hygiena práce,prevence chorob z povolání, riziková pracoviště
 12. Činnosti epidemiologicky závažné
 13. Hygiena zdravotnických zařízení
 14. Hygienická problematika ionizujícího a neionizujícího záření
 15. Zákon o ochraně veřejného zdraví a navazující legislativa
   

Celkový počet otázek: 15

Výběr náhodné otázky