Obecné metody fyzioterapie - NMgr. Fyzioterapie, 1. ročník - letní semestr


Poslední změna: 17. 4. 2012
 

Otázky ke zkoušce

 1. Bobath koncept: bukofaciální terapie DMO - anatomie, patokineziologie, vyšetření.
 2. Bobath koncept: terapeutické techniky bukofaciální terapie u dětí s DMO, zásady terapie.
 3. Bobath koncept: funkce temporomadibulárního kloubu, proces příjmu potravy a polykání, dysfunkce orofaciální oblasti u osoby s hemiparézou, způsoby vyšetření, fyzioterapie, handling při terapii.
 4. Bobath koncept: plegická, spastická hemiparesa, prevence subluxace, luxace ramenního kloubu - klinický obraz bolestivého ramene u osob po CMP, etiopatogeneze subluxace, prevence, fyzioterapie a její zásady, spastická ruka a její terapie, syndrom rameno - ruka.
 5. Bobath koncept: terapie plegické, hemiparetické dolní končetiny, terapie pánev a dolní končetina.
 6. Bobath koncept: mobilizace nervového systému; definice, anatomie periferního nervu, adaptace nervového systému (NS) na pohyb, adaptace páteře a míchy, místa napětí a jejich definice, zranitelná místa, patologické procesy, vaskulární poruchy, mechanické poškození nervu, porucha axonálního transportu, testy.
 7. Metoda Feldenkreis: principy, zásady, charakter prováděné pohybové aktivity.
 8. Metoda Brunkow: principy - čeho využívá, praktické provádění - pojem vzpěrná pozice, správné postavení kloubů, svalové řetězce, pojem exteroceptivní dráždění, proprioceptivní dráždění... klenutí ruky, nohy, hlavní varianty cvičení. Indikace a kontraindikace.
 9. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF): principy, zásady, základní diagonály a vzorce pro jednotlivé tělesné segmenty, facilitační manuální prostředky, techniky, ontogenetická řada. Indikace, kontraindikace.
 10. Základy práce s Redcord systémem (charakteristika Sling Excercise Therapy, součásti Redcord systému a jejich výhody; uzavřený kin řetězec, otevřený kinematický řetězec - jejich výhody, hierarchie náročnosti, provádění terapie v SET konceptu, možnosti využití v kombinaci s jinými technikami, prvky vývojové kineziologie, využití dle typu postižení).
 11. Koncept bazální stimulace (BS) - základní principy, cíle, cílená stimulace, z jaké myšlenky BS vychází, co umožňuje, její uplatnění - indikace; doteky, vývojové stupně vnímání, následky habituace, desatero BS, stimulace jednotlivých smyslů - somatická, vestibulární, vibrační, optická stimulace, polohování.
 12. Kognitivní funkce - základní rozdělení, možnosti diagnostiky a terapie, indikace.
 13. Neinvazivní ventilace (NIV).
 14. Základy vývojové kineziologie v manuální medicíně.
 15. Viscerální terapie.
 16. Handling v ergoterapii a fyzioterapii.
 17. Vojtova reflexní lokomoce: jaká je výchozí poloha pro reflexní otáčení, plánovaná hybnost.
 18. Vojtova reflexní lokomoce: výchozí poloha pro reflexní plazení, plánovaná hybnost.
 19. Indikace a kontraindikace Vojtovy reflexní lokomoce.
 20. Definice lymfedému, jak vzniká, jaké jsou komplikace tohoto onemocnění.
 21. Komplexní terapeutický přístup lymfedému, doporučení pro pacienty.
 22. Co je to lipedém, jaký je rozdíl mezi lipedémem a lymfedémem, jaké jsou kontraindikace manuální lymfodrenáže?
 23. Klappovo lezení: - historie, atituda, obecné podmínky, indikace, prvky fyziologické lidské lokomoce, zakřivení páteře, dechové pohyby, základní výchozí postavení, varianty lezení, vertikální oblouk, otáčecí cvik, velký oblouk, uplatnění v civilním životě.
   

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

 1. Metodika proprio-neuromuskulární facilitace.
 2. Vojtova metoda vyšetření.
 3. Vojtova metoda terapeutické postupy.
 4. Bobath koncept - vyšetření.
 5. Bobath terapeutické postupy.
 6. Brügger koncept.
 7. Senzomotorická stimulace.
 8. Metoda dle K. Schrottové.
 9. Metoda dle McKenzieho - vyšetření a terapeutické postupy.
 10. Metoda Klappova lezení - principy, terapie.
 11. Metoda Brunkow.
 12. Metoda M. Feldenkraise.
 13. Lymfodrenáž - diagnostika, principy terapie.
 14. Metoda dle Mojžíšové - vyšetření a terapie.
 15. Principy mobilizace a manipulace.
 16. Postizometrické relaxace, reciproční inhibice. Principy antigravitační relaxace svalu.
 17. Primitivní reflexologie (význam a využití).
 18. Lokomoční stádia dle Vojty. Prognóza lokomočního vývoje u dětí s DMO. Stanovení retardačního kvocientu.
 19. Principy orofaciální fyzioterapie.
 20. Principy respirační fyzioterapie.
 21. Principy facilitace svalové kontrakce.
 22. Diagnostické přístrojové metody (metody kinetické analýzy, povrchová elektromyografie, kinematická analýza, Moiré)
 23. Terapeutické přístrojové metody (biofeedback, rázová vlna, přístroje k reedukaci chůze).
 24. Bazální stimulace.
 25. Kognitivní terapie - součást metod fyzioterapie.
 26. Viscerosomatické a somatoviscerální, diagnostika, terapie.
   

Celkový počet otázek: 49

Výběr náhodné otázky