Fyzioterapie v klinických oborech - NMgr. Fyzioterapie, 2. ročník - letní semestr, bloková výuka


Poslední změna: 17. 4. 2012
 

Seznam otázek je platný i pro SZZ.
 

 1. Ischemická choroba srdce, angina pectoris, akutní infarkt myokardu. Hypertenze.
 2. Chronická žilní insuficience DKK a trombembolická choroba.
 3. Fyzioterapie v klinickém oboru pneumologie.
 4. Fyzioterapie v klinickém oboru dětská pneumologie.
 5. Fyzioterapie na JIP, ARO, OCHRIP.
 6. Revmatoidní onemocnění.
 7. Ankylozující spondylartritida.
 8. Tendinitidy, bursitidy a enthesopathie.
 9. Dna, osteoporóza a osteomalacie.
 10. Artróza nosných kloubů.
 11. Diabetes mellitus, obezita, ateroskleróza a hyperlipoproteinémie.
 12. Skoliózy, vadné držení těla, m. Scheuermann.
 13. Funkční poruchy páteře a kloubů.
 14. Protetické zajištění poruch pohybového systému.
 15. Centrální a periferní obrna nervi facialis.
 16. Periferní parézy nervů na horních končetinách.
 17. Periferní parézy nervů na dolních končetinách.
 18. Poruchy vestibulárního systému.
 19. Onemocnění postihující svalový systém (myogenní onemocnění).
 20. Onemocnění CNS cévního původu s dominujícími poruchami hybnosti.
 21. Míšní postižení.
 22. Extrapyramidová onemocnění.
 23. Vertebrogenní onemocnění krčního a hrudního úseku páteře s radikulární a pseudoradikulární symptomatologií.
 24. Vertebrogenní onemocnění bederního úseku páteře s radikulární a pseudoradikulární symptomatologií.
 25. Roztroušená mozkomíšní skleróza. ALS.
 26. Dětská mozková obrna. Testy pro zhodnocení úrovně motorického vývoje, spasticity, soběstačnosti.
 27. Ortopedické vady, úrazy, operace na HKK.
 28. Ortopedické vady, úrazy, operace na DKK.
 29. Úrazy, operace dutiny břišní a hrudní. Vrozené vady hrudníku.
 30. Těhotenství a šestinedělí.
 31. Inkontinence moči a stolice.
 32. Syndrom bolestivého ramene.
 33. Specifika péče o geriatrické nemocné.
 34. Hodnocení bolesti a její terapie.
 35. Komplexní regionální bolestivé syndromy. Fibromyalgie a myofasciální bolestivé syndromy.
 36. Ergoterapie v rámci komprehensivní rehabilitace v dětském a dospělém věku.
 37. Možnosti hodnocení motorického postižení, ADL (Gross Motor Function Measure, Asworthova škála, Index Barthelové).
 38. Ergoterapie ruky.
 39. Rehabilitační ošetřování.
   

Celkový počet otázek: 39

Výběr náhodné otázky