Lékařská mikrobiologie II - Mgr. Všeobecné lékařství, 3. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 15. 2. 2018
 

Odkaz na volně přístupnou učebnici mikrobiologie (Murray: Medical Microbiology) http://elsevierelibrary.co.uk/bookshelf.
 

I. Obecná mikrobiologie

 1. Stavba bakteriální buňky. Bakteriální spora.
 2. Stavba virových částic. Klasifikace virů.
 3. Složení buněčné stěny grampozitivních a gramnegativních bakterií. Endotoxin
 4. Bakteriální pouzdro a ostatní povrchové struktury. Biofilm.
 5. Exotoxiny a jejich rozdělení podle mechanismu a místa účinku.
 6. Patogenita bakterií.
 7. Patogeneze virových infekcí.
 8. Principy antiinfekční imunity.
 9. Bakteriální genom a jeho plasticita.Mobilní genetické elementy.
 10. Rozdělení antibiotik podle mechanizmu účinku.
 11. Rezistence k antibiotikům. Mechanismy rezistence.
 12. Hlavní zásady racionální terapie ATB.
 13. Penicilinová antibiotika. Glykopeptidy.Oxazolidinony (linezolid).
 14. Cefalosporiny a karbapenemy.
 15. Makrolidová a linkosamidová antibiotika.Tetracykliny. Chloramfenikol.
 16. Aminoglykosidy.Polypeptidová antibiotika (polymyxin).
 17. Chinolony. Kotrimoxazol. Metronidazol.Nitrofurantoin.
 18. Antituberkulotika.
 19. Virostatika. Antimykotika.
 20. Nežádoucí účinky antibiotik.
 21. Postupy dezinfekce a sterilizace.
   

II. Speciální virologie a mykologie

 1. Herpesviry - HSV1, HSV2 a virus varicely.
 2. Herpesviry - EBV, cytomegalovirus a HHV - 6.
 3. Viry influenzy.
 4. Virus parotitidy. Virus spalniček.
 5. Virus zarděnek a parvovirus B19.
 6. Virus vztekliny.
 7. Adenoviry.
 8. Rotaviry.Caliciviry.
 9. Polioviry a jiné enteroviry.
 10. Virus klíšťové encefalitidy a jiné flaviviry (vyjma HCV).
 11. Papilomaviry. Lidské patogenní poxviry.
 12. RSV,viry parainfluenzy, coronaviry, rhinoviry.
 13. Původci virových hepatitid.
 14. Virus HIV a jiné retroviry.
 15. Candidy.Dermatofyta.
 16. Aspergily.Zygomycety.
 17. Cryptococcus. Pneumocystis.
   

III. Speciální bakteriologie

 1. Streptococcus pyogenes.
 2. Viridující streptokoky (S. pneumoniae, ústní streptokoky).
 3. Beta hemolytické streptokoky jiné než S.pyogenes.
 4. Enterokoky.
 5. Staphylococcus aureus.
 6. Koaguláza negativní stafylokoky.
 7. Neisseria meningitidis.
 8. Neisseria gonorrhoeae.
 9. Brucely a Francisella tularensis.Legionella pneumophila.
 10. Bordetelly.
 11. Haemophilus influenzae a ostatní hemofily.
 12. Listeria monocytogenes.
 13. Corynebacterium diphteriae a ostatní korynebakterie.
 14. Escherichia coli.Shigely.
 15. Salmonely (Typhi, Enteritidis a další sérotypy).
 16. Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus.
 17. Yersinie.
 18. Vibrio cholerae a ostatní vibria.
 19. Campylobacter jejuni.Helicobacter pylori.
 20. Pseudomonas aeruginosa a další G- nefermentující tyčinky.
 21. Mycobacterium tuberculosis. M.leprae. Atypická mykobakteria.
 22. Nesporulující anaerobní bakterie.
 23. Aktinomycety a nokardie.
 24. Clostridium tetani. Clostridium botulinum.
 25. Clostridium difficile.
 26. Clostridium perfringens a ostatní histotoxická klostridia.
 27. Bacillus anthracis a ostatní bacily.
 28. Treponema pallidum.
 29. Borrelie a leptospiry.
 30. Rickettsie, coxielly, bartonely.
 31. Chlamydie.
 32. Mykoplasmata a ureaplasmata.
   

IV. Parazitologie

 1. Trypanosomy a leishmanie.
 2. Giardia. Cryptosporidium. Trichomonas.
 3. Entamoeba a další améboidní prvoci.
 4. Původci malárie.
 5. Toxoplasma gondii.
 6. Schistosomy.
 7. Taeniae a ostatní původci střevních cestodóz.
 8. Echinokoky a ostatní původci tkáńových cestodóz.
 9. Enterobius a Ascaris. Ostatní původci střevních nematodóz.
 10. Trichinella a další původci tkáňových nematodóz.
 11. Ektoparazité.
   

V. Klinická mikrobiologie

 1. Mikroflóra lidského těla.
 2. Infekce horních cest dýchacích. Mikrobiologická diagnostika a antimikrobní léčba.
 3. Infekce dolních cest dýchacích a plic. Mikrobiologická diagnostika a antimikrobní léčba.
 4. Průjmová onemocnění. Mikrobiologická diagnostika a antimikrobní léčba.
 5. Infekce močových cest. Mikrobiologická diagnostika a antimikrobní léčba.
 6. Sexuálně přenosné choroby.Mikrobiologická diagnostika a antimikrobní léčba.
 7. Nehnisavé (aseptické) neuroinfekce. Mikrobiologická diagnostika.
 8. Hnisavé meningitidy.Mikrobiologická diagnostika a antimikrobní léčba.
 9. Infekce krevního řečiště. Sepse. Mikrobiologická diagnostika.
 10. Nozokomiální infekce. Multirezistentní kmeny.
 11. Exantémová onemocnění virového původu.
 12. Infekce kůže a měkkých tkání. Mikrobiologická diagnostika a antimikrobní léčba.
 13. Infekce kostí a kloubů.Mikrobiologická diagnostika a antimikrobní léčba.
 14. Infekce u pacientů s imunodeficitem.
 15. Infekce plodu a novorozence.
 16. Očkování.
   

VI. Vyšetřovací postupy a diagnostika

 1. Zásady odběru a transportu vzorků k mikrobiologickému vyšetření.
 2. Mikrobiologická diagnostika bakteriálních infekcí;užití metod přímého i nepřímého průkazu.
 3. Mikrobiologická diagnostika virových infekcí; užití metod přímého i nepřímého průkazu.
 4. Mikroskopie v diagnostice infekčních onemocnění.
 5. Kultivace bakterií. Kultivační půdy, jejich výběr, podmínky kultivace.
 6. Postupy vedoucí k identifikaci bakterií.
 7. Testy citlivosti k antibiotikům, průkaz rezistentních fenotypů (MRSA,ESBL ad.). Interpretace výsledků.
 8. Serologické reakce (aglutinace, komplement fixace, ELISA, WB, imunochromatografie). Využití v diagnostice infekčních onemocnění.
 9. Metody molekulární biologie a jejich využití v diagnostice infekčních onemocnění.
 10. Mikrobiologická diagnostika protozoárních infekcí.
 11. Mikrobiologická diagnostika helmintóz.
 12. Mikrobiologická diagnostika mykóz.
   

Lékařská mikrobiologie II - Všeobecné lékařství, 3. ročník - zimní semestr
Výběr 3 zkušebních otázek ze 3 okruhů:
1. Obecná mikrobiologie + Speciální virologie a mykologie
2. Speciální bakteriologie + parazitologie
3. Klinická mikrobiologie + vyšetřovací postupy a diagnostika
 

Celkový počet otázek: 109

Výběr náhodné otázky