Imunologie - Mgr. Všeobecné lékařství, 3. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 12. 9. 2012
 

 1. Hlavní funkce a složky imunitního systému
 2. Antigeny
 3. Nespecifické mechanismy imunity
 4. Specifické (adaptivní) mechanismy imunity
 5. Lymfatické tkáně a orgány
 6. Fagocyty a fagocytóza, dendritické buňky
 7. Humorální složky nespecifické imunity
 8. Zánět
 9. Imunoglobuliny, druhy, funkce
 10. MHC glykoproteiny - prezentace peptidových fragmentů
 11. Adhezivní molekuly, Fc-receptory a další povrchové molekuly leukocytů
 12. Cytokiny
 13. Klasifikace T lymfocytů, druhy, funkce
 14. Mechanismy cytotoxicity T lymfocytů a NK buněk
 15. Protilátková reakce vyvolaná antigeny nezávislými na T lymfocytech
 16. Protilátková reakce vyvolaná antigeny závislými na T lymfocytech
 17. Struktura a funkce slizničního imunitního systému
 18. Struktura a funkce komponent kožního imunitního systému
 19. Obrana proti extracelulárním bakteriím
 20. Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním
 21. Obrana proti virům
 22. Obrana proti mnohobuněčným parazitům
 23. Využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce
 24. Mechanismy úniku mikroorganismů před obrannými reakcemi organismu
 25. Protinádorové imunitní mechanismy
 26. Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému
 27. Možnosti imunoterapie nádorů
 28. Orgánové transplantace
 29. Rejekce
 30. Transplantace hematopoetických kmenových buněk
 31. Reakce štěpu proti hostiteli
 32. Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgE - atopie (reakce typu I)
 33. Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgG a IgM (II. typ)
 34. Imunopatologické reakce s tvorbou imunokomplexů (reakce typu III)
 35. Imunopatologické reakce oddáleného typu (reakce typu IV)
 36. Alergie a atopie, alergeny
 37. Druhy alergických chorob, možnosti léčby
 38. Autoimunitní onemocnění, mechanismy tolerance, příčiny vzniku autoimunity
 39. Systémová autoimunitní onemocnění
 40. Orgánově lokalizovaná a specifická autoimunitní onemocnění
 41. Možnosti léčby autoimunitních onemocnění
 42. Definice imunodeficiencí a jejich klasifikace
 43. Imunodeficience protilátkové
 44. Poruchy buněčně zprostředkované imunity
 45. Poruchy fagocytózy
 46. Poruchy komplementu a dalších sérových opsoninů
 47. Získané imunodeficience
 48. Možnosti kauzální a substituční léčby imunopatologických stavů
 49. Imunomodulační/imunosupresivní léčba, biologická terapie
 50. Aktivní imunizace (vakcinace), očkovací kalendář
   

Celkový počet otázek: 50

Výběr náhodné otázky