Ošetřovatelství II - Mgr. Všeobecné lékařství, 2. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 25. 11. 2013
 

 1. Ošetřovatelství jako samostatná disciplína, vztah ošetřovatelství k jiným vědám, struktura oboru, charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, cíle ošetřovatelství
 2. Potřeby pacientů a ošetřovatelský proces
 3. Hypokinetický (imobilizační) syndrom a jeho prevence
 4. Hlavní zásady komunikace s pacienty
 5. Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení
 6. Dekontaminace, desinfekce, sterilizace
 7. Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči
 8. Příjem, překlad a propuštění pacienta
 9. Lůžko nemocného a jeho úprava
 10. Polohy nemocných, preventivní polohování
 11. Využití tepla a chladu v léčbě
 12. Hygienická péče o pacienta.
 13. Přikládání obvazů - obvazovaný materiál, obvazová technika, převazy ran
 14. Předoperační příprava pacienta
 15. Pooperační péče o pacienta
 16. Prevence dekubitů a péče o dekubity
 17. Sledování, měření a hodnocení dýchání a tělesné teploty
 18. Sledování, měření a hodnocení tepové frekvence a krevního tlaku
 19. Sledování, měření a hodnocení stavu vědomí
 20. Katetrizace močového měchýře
 21. Aplikace klyzmatu
 22. Podávání léků per os a ostatní neinjekční způsoby podávání léků
 23. Aplikace léků do dýchacích cest – inhalace
 24. Aplikace léků pod kůži a do kůže
 25. Aplikace léků do svalu
 26. Aplikace léků do žíly
 27. Zavádění i. v. kanyly
 28. Aplikace infuzí, parenterální výživa
 29. Aplikace transfuze
 30. Odběr krve na vyšetření
 31. Odběr moče na vyšetření
 32. Odběr stolice na vyšetření a odběry dalšího biologického materiálu (s výjimkou krve a moče)
 33. Bolest jako ošetřovatelský problém
 34. Aplikace kyslíku v léčbě
 35. Výživa nemocných a zavádění žaludeční sondy
   

Celkový počet otázek: 35

Výběr náhodné otázky