První pomoc - Mgr. Všeobecné lékařství, 1. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 26. 9. 2017
 

 1. Obecné zásady poskytování první pomoci a její organizace
 2. Náhlá zástava oběhu – kardiální a asfyktické příčiny, odlišnosti v postupu
 3. Příčiny neprůchodnosti dýchacích cest a způsoby jejich uvolnění
 4. Umělé dýchání z plic do plic – princip, provedení, modifikace
 5. Nepřímá masáž srdeční - princip, provedení
 6. Kardiopulmonální resuscitace u dospělého - základní postup
 7. Kardiopulmonální resuscitace dítěte a novorozence – základní postup
 8. Automatizovaný externí defibrilátor – princip, použití
 9. První pomoc u postiženého v bezvědomí
 10. Mdloba – kolaps
 11. Křečové stavy – nejčastější příčiny, první pomoc
 12. Šok, definice, základní typy, postup první pomoci
 13. Rány – rozdělení, ošetření
 14. Obvazy – rozdělení, příklady použití
 15. Krvácení - rozdělení, praktický postup při zástavě krvácení
 16. Poranění teplem – popáleniny, úpal, úžeh
 17. Poranění chladem – omrzliny, podchlazení
 18. Chemická poranění – poleptání
 19. První pomoc při otravách
 20. Úrazy elektrickým proudem a bleskem
 21. Tonutí a utonutí
 22. Poranění hlavy a mozku
 23. Poranění obličeje, oka, epistaxe
 24. Poranění páteře a míchy
 25. Poranění hrudníku včetně pneumotoraxu, postup první pomoci
 26. Poranění břicha
 27. Poranění kostí a kloubů
 28. Alergické reakce
 29. Bolesti na hrudi – nejčastější příčiny, první pomoc
 30. Náhlé příhody břišní
 31. Překotný porod
 32. První pomoc u duševně nemocných pacientů
 33. Polohování a transport
 34. Hromadný výskyt postižených
   

Celkový počet otázek: 34

Výběr náhodné otázky