Biofyzika - Mgr. Všeobecné lékařství, 1. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 5. 10. 2015
 

 1. Stavba hmoty
   
 2. Biomechanika tkání
   
 3. Biomechanika kapalin a krevního oběhu
   
 4. Biofyzika sluchu, akustika
   
 5. Ultrazvuk a jeho využití v medicíně
   
 6. Elektrické a magnetické pole
   
 7. Nukleární magnetická rezonance
   
 8. Účinky elektrického proudu a elektromagnetických polí na organismus
   
 9. Termodynamický systém
   
 10. Termodynamika a živé organismy, účinky teploty na organismus
   
 11. Bioenergetika buňky
   
 12. Světelná mikroskopie
   
 13. Elektronová mikroskopie
   
 14. Srovnání mikroskopických technik (fyzikální princip, možnosti využití, rozlišovací schopnost)
   
 15. Laser
   
 16. Biofyzikální principy v regenerativní medicíně
   
 17. Liposomy a řízené uvolňování léčiv
   
 18. Oko z pohledu biofyziky
   
 19. Fluorescence
   
 20. Biologická membrána a transport látek přes biologickou membránu
   
 21. Cytoskelet z pohledu biofyziky
   
 22. Tkáně z pohledu biofyziky
   
 23. Biosignály (obecně)
   
 24. Elektrické biosignály
   
 25. Elektrokardiografie
   
 26. Optika
   
 27. Fotometrie
   
 28. Elektromagnetické ionizující záření
   
 29. Radioaktivita
   
 30. Rtg záření v medicíně
   
 31. Záření gama v medicíně
   

Celkový počet otázek: 31

Výběr náhodné otázky