Patologie - Mgr. Všeobecné lékařství, 3. ročník - letní semestr


Poslední změna: 9. 2. 2016
 

Otázky slouží jako výběr tematiky u vlastní zkoušky. Sledují jednotlivé kapitoly obecné a speciální patologie (učebnice a přednášky), neslouží k pochopení předmětu jako celku. Uvedené otázky jsou platné pro akademický rok 2015/2016.
 

A. Obecná patologie

 • Vývoj oboru patologie v historii, současné možnosti diagnostické patologie.
 • Smrt - definice a známky smrti. Kadaverózní pochody.
 • Poškození buňky toxickými radikály, retence metabolitů a elektrolytů.
 • Buněčná smrt: apoptóza versus nekróza.
 • Nekróza: morfologie a příčiny.
 • Gangréna.
 • Atrofie: morfologie a příčiny.
 • Hypertrofie a hyperplázie, metaplázie a adaptace.
 • Dystrofie extracelulární matrix - dystrofie kolagenního vaziva a mukopolysacharidů.
 • Amyloidóza.
 • Získané poruchy s intracelulární akumulací tuků a proteinů.
 • Vrozené a získané poruchy se zvýšenou intracelulární akumulací glykogenu.
 • Poruchy metabolismu extracelulárních tekutin.
 • Klinická patologie mitochondriálních poruch.
 • Lysozomální střádavá onemocnění (lipidózy, mukopolysacharidózy).
 • Patologie autogenní pigmentace - lipopigmenty.
 • Patologie autogenní pigmentace - melanin.
 • Hematogenní pigmenty.
 • Ikterus. Příčiny a morfologický obraz.
 • Pneumokoniózy dýchacího traktu a další exogenní pigmentace.
 • Patologické zvápenění.
 • Konkrementy a krystaly.
 • Celkové poruchy krevního oběhu: projevy oběhové nedostatečnosti.
 • Příčiny oběhové insuficience ležící v srdci, v cévách a ve složení krve.
 • Místní poruchy krevního oběhu: trombóza.
 • Místní poruchy krevního oběhu: embolie.
 • Infarkt.
 • Šok: klasifikace, morfologický obraz, komplikace.
 • Hemoragie z defektů destiček.
 • Hemoragie: koagulopatie a vaskulopatie, DIC.
 • Poruchy oběhu lymfy.
 • Zánět: definice, hlavní morfologické změny a jejich příčiny.
 • Zánět exsudativní, povrchový serózní a hnisavý.
 • Zánět fibrinózní na sliznicích a kůži.
 • Intersticiální zánět s fibrinoidními změnami vaziva, revmatická horečka.
 • Intersticiální nehnisavý zánět.
 • Hnisavý intersticiální zánět, zánět gangrenózní.
 • Zánět proliferativní.
 • Specifický zánět: patogeneza tuberkuloidního granulomu, morfologické projevy TBC.
 • Tuberkulóza: šíření v organismu.
 • Syfilis získaná, vrozená. Lepra.
 • Sarkoidóza. Granulomatózně hnisavé záněty.
 • Bakteriemie, sepse, pyémie.
 • Patologie stafylokokových infekcí.
 • Patologie streptokokových infekcí.
 • Patologie neisseriových infekcí.
 • Patologie pneumokokových, hemofilových a klebsielových infekcí.
 • Difterie. Pertuse.
 • Onemocnění způsobená E. coli.
 • Onemocnění způsobená salmonelami, včetně tyfu a paratyfu.
 • Onemocnění způsobená spirochetami, zejména Lymeská borelióza a leptospirózy.
 • Antropozoonózy, zejména listerióza, brucelóza, tularemie.
 • Onemocnění způsobená chlamydiemi a mykoplazmaty.
 • Klostridiové infekce.
 • Onemocnění způsobená viry herpes simplex, cytomegalovirem a HHV8.
 • Virová exantémová onemocnění a jejich komplikace.
 • Chřipka a další virová onemocnění respiračního traktu. Příušnice.
 • Onemocnění způsobená transformujícími viry, zejména EBV a HPV.
 • Infekce HIV.
 • Slizniční a viscerální mykózy.
 • Patologie nozokomiálních infekcí.
 • Oportunní protozoární nákazy - toxoplazmóza, pneumocystóza, kryptosporidiáza.
 • Autoimunitní choroby.
 • Patologie transplantace.
 • Regenerace a reparace. Hojení ran per primam a per secundam.
 • Organizace hematomu a organizace trombu.
 • Hojení kostní zlomeniny.
 • Vhojování cizích těles, hojení nekrózy.
 • Celkové poruchy výživy, včetně avitaminóz.
 • Celkové poruchy růstu.
 • Cystická fibróza z pohledu patogeneze a morfologických nálezů.
 • Cysty.
 • Definice nádoru, obecná morfologie a histologie.
 • Fáze růstu nádorů a metastázování.
 • Příčiny vzniku nádorů: změny na úrovni buňky, klonální růst.
 • Prekancerózy.
 • Vrozená dispozice k nádorům, familiární syndromy s výskytem nádorových onemocnění.
 • Mezenchymové nádory v přehledu: rozdělení, výskyt, biologické chování.
 • Fibrom, nodulární fasciitida a fibromatózy, myxom, chordom.
 • Nádory tukové tkáně.
 • Nádory krevních a lymfatických cév.
 • Leiomyom, leiomyosarkom.
 • Rabdomyom, rabdomyosarkom.
 • Epitelové nádory: rozdělení a hlavní znaky.
 • Benigní epitelové nádory.
 • Karcinomy z povrchového epitelu.
 • Karcinomy ze žlázového epitelu.
 • Nádory neuroektodermové z periferního nervového systému.
 • Nádory neuroektodermové - paragangliom, neuroblastické nádory.
 • Smíšené nádory.
 • Germinální nádory - teratom, maligní germinální nádory.
   

B. Speciální patologie

 • Nejčastější vrozené vývojové vady srdce a velkých cév.
 • Záněty perikardu, nezánětlivé změny perikardu; nádory srdce.
 • Záněty myokardu.
 • Nebakteriální záněty endokardu.
 • Infekční endokarditis.
 • Ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu a jeho následky.
 • Získané chlopenní vady srdeční.
 • Kardiomyopatie.
 • Ateroskleróza - patogeneze a morfologie.
 • Ateroskleróza - orgánová manifestace.
 • Vaskulitidy.
 • Aneuryzmata arterií a aneurysma srdce.
 • Trombóza žil a flebitis; flebektázie.
 • Anémie - klasifikace. Posthemoragické anemie.
 • Hemolytické anémie.
 • Metabolicky podmíněné anémie.
 • Selhání kostní dřeně, dřeňový útlum.
 • Myelodysplastická onemocnění.
 • Leukémie akutní - AML.
 • Leukémie akutní - ALL.
 • Myeloproliferativní nádorová onemocnění, klasifikace, základní znaky jednotek.
 • Leukémie chronické - CML.
 • Leukémie chronické - CLL, HCL.
 • Cirkulační poruchy, záněty a nádory sleziny.
 • Lymfadenitidy.
 • Nádory lymfatických uzlin - přehled.
 • Lymfomy non-Hodgkinské.
 • Molekulární diagnostika lymfomů.
 • Hodgkinův lymfom.
 • Plazmocytom - mnohotný myelom a jeho varianty.
 • Histiocytózy, zvl. histiocytóza z Langerhansových buněk.
 • Vrozené malformace obličeje. Vrozené malformace dýchacího ústrojí.
 • Záněty horních cest dýchacích.
 • Obstrukční choroby plicní, zvl. astma bronchiale.
 • Obstrukční choroby plicní, zvl. emfyzém a chronická bronchitida. Bronchiektázie.
 • Atelektáza a kolaps plicní.
 • Restrikční choroby plicní, zvl. ARDS, fibrózy plicní.
 • Embolie a infarkt plic, edém plicní.
 • Plicní hypertenze, příčiny a následky.
 • Záněty plic povrchové.
 • Záněty plic intersticiální - hnisavé, gangréna.
 • Záněty plic intersticiální, nehnisavé.
 • Tuberkulóza plic primární a postprimární.
 • Nádory horních dýchacích cest.
 • Nádory laryngu a trachey.
 • Nádory plic, zejména karcinom.
 • Záněty na pleuře a změny pleurálního obsahu.
 • Nádory pleury a perikardu.
 • Nádory mediastina - přehled.
 • Cysty a nádory dutiny ústní, včetně cyst a nádorů zubního původu.
 • Zubní kaz a jeho komplikace.
 • Záněty a nádory slinných žláz.
 • Záněty a nádory tonzil.
 • Patologie jícnu: záněty, nádory, divertikly.
 • Peptický vřed žaludku a duodena.
 • Záněty žaludku.
 • Nádory žaludku, karcinomy, GIST.
 • Záněty střeva ve vztahu k enterotoxickým a enteropatogenním mikroorganismům.
 • Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, další typy kolitid a specifické záněty střev.
 • Malabsorpční syndrom.
 • Apendicitida.
 • Střevní polypy.
 • Střevní adenomy, adenomatózy.
 • Karcinomy tlustého střeva, rekta a anu.
 • Molekulární patologie familiárních a sporadických karcinomů tlustého střeva.
 • Lymfomy žaludku a střev.
 • Záněty peritonea a patologický obsah dutiny břišní.
 • Ileus střevní, jeho příčiny a následky.
 • Vrozené malformace jícnu, žaludku a střeva. Vrozené hernie.
 • Hirschsprungova choroba.
 • Získané změny průsvitu a polohy střeva.
 • Hernie.
 • Hepatocytární nekrotizace, rozdělení, vývoj; toxické hepatopatie, cirkulační poruchy v játrech.
 • Nehnisavé záněty jater - akutní hepatitida.
 • Nehnisavé záněty jater - chronické hepatitidy.
 • Poškození jater při abusu etanolu.
 • Hnisavé záněty jater.
 • Jaterní cirhózy.
 • Nádory jater.
 • Cholelitiáza a záněty žlučových cest. Nádory žlučových cest.
 • Hemoragická nekróza pankreatu, záněty pankreatu.
 • Nádory exokrinního pankreatu a nádory z buněk Langerhansových ostrůvků.
 • Vrozené malformace jater, žlučových cest a pankreatu.
 • Cirkulační poruchy ledvin a šoková ledvina.
 • Choroby glomerulů - mechanismy a následky poškození glomerulů, klasifikace.
 • Akutně probíhající glomerulonefritidy (GN) - akutní postinfekční GN a rychle progredující GN.
 • Glomerulonefritidy projevující se nefrotickým syndromem (primární a sekundární).
 • Diabeticka nefropatie. Glomerulonefritidy při SLE.
 • Infekční tubulointersticiální nefritidy.
 • Neinfekční TIN - ischemická, toxické a metabolické.
 • Hydronefróza.
 • Urolitiáza a její následky.
 • Záněty močových cest, nespecifické záněty a tuberkulóza močového ústrojí a mužského genitálu.
 • Nádory ledvin.
 • Nádory močových cest.
 • Vrozené malformace ledvin a močových cest.
 • Cystózy ledvin.
 • Hyperplázie prostaty, záněty prostaty.
 • Nádory prostaty.
 • Nádory a záněty varlete.
 • Záněty a nádory vagíny a vulvy.
 • Záněty dělohy.
 • Nádory a prekancerózy děložního hrdla.
 • Nádory děložního těla.
 • Záněty ovaria a vejcovodů.
 • Nádory ovaria „z povrchového epitelu“.
 • Nádory ovaria ze specifického mezodermu.
 • Nádory ovaria germinální.
 • Mimoděložní těhotenství a jeho komplikace.
 • Patologické těhotenství: poruchy placenty, pupečníku, obalů plodu, poruchy vývoje plodu.
 • Patologické těhotenství: preeklampsie a eklampsie, diabetes mellitus a další onemocnění matky.
 • Komplikace porodu u matky.
 • Gestační trofoblastická nemoc.
 • Vrozené malformace mužského genitálu a ženského genitálu. Poruchy rozlišení pohlaví.
 • Nenádorová onemocnění mléčné žlázy, zejména záněty a fibrocystické změny.
 • Nádory mléčné žlázy benigní a maligní, zejména karcinomy, klasifikace a šíření.
 • Poruchy neurogeneze - zejména rozštěpové vady lebky a páteře, kortikální dysplázie.
 • Zvýšení nitrolebního tlaku, edém mozku.
 • Poranění mozku a míchy.
 • Intrakraniální krvácení.
 • Cévní patologie v mozku: ateroskleróza, cévní malformace a aneuryzmata.
 • Ischémie mozku globální a ložisková.
 • Hydrocefalus.
 • Alzheimerova choroba, Pickova choroba.
 • Degenerativní onemocnění postihující převážně extrapyramidový systém: Parkinsonova choroba, parkinsonismus, Huntingtonova choroba.
 • Degenerativní onemocnění motoneuronů a spinocerebelární degenerace: amyotrofická laterální skleróza, spinální muskulární atrofie, Friedreichova ataxie.
 • Nutriční a metabolické encefalopatie, zejména Wilsonova choroba a poškození mozku při alkoholismu.
 • Spongiformní encefalopatie - problematika prionóz.
 • Demyelinizační onemocnění nervového systému.
 • Virové encefalitidy.
 • Záněty mozkových plen.
 • Nádory CNS - výskyt, etiologie, biologické chování, přehled histogeneze.
 • Nádory CNS převážně dětského věku.
 • Nádory CNS převážně dospělých.
 • Neurokutánní syndromy (fakomatózy).
 • Nenádorové expanzivní procesy nitrolební.
 • Dysplázie kostní. Vrozené malformace obratlů a kloubů, zvl. vrozená luxace kyčelního kloubu.
 • Nekrózy kostí, atrofie kostí - osteoporóza.
 • Metabolické změny kostní: rachitis a osteomalacie, Moellerova-Barlowova choroba, fibrózní osteodystrofie, renální osteopatie.
 • Nespecifické osteomyelitidy, tuberkulóza kostí a kloubů. Pagetova choroba.
 • Benigní nádory kostí.
 • Maligní nádory kostí.
 • Dystrofie kloubní - arthrosis deformans.
 • Záněty kloubů.
 • Progresivní polyartritis a ankylózující spondylitis.
 • Deformity páteře, diskopatie.
 • Onemocnění kosterního svalu - přehled.
 • Onemocnění periferního nervu - přehled.
 • Nádory hypofýzy, hypofyzární syndromy.
 • Hyperplázie a nádory nadledvin.
 • Regresivní změny a záněty nadledvin.
 • Nadledvinové korové syndromy.
 • Thyreoiditis.
 • Hyperplázie štítné žlázy.
 • Nádory štítné žlázy.
 • Thyreoideální syndromy.
 • Diabetes mellitus - rozdělení, vývoj, komplikace.
 • Diabetes mellitus I. typu.
 • Diabetes mellitus II. typu.
 • Patologie periferního endokrinního systému, karcinoidy, nesidiomy. Patologie příštitných tělísek.
 • Kožní záněty - zejm. exémy, psoriáza.
 • Kožní záněty - puchýřnaté dermatitidy.
 • Kožní záněty se změnami vaziva.
 • Kožní záněty hnisavé.
 • Epitelové nádory kůže.
 • Mezenchymové nádory kůže.
 • Pigmentové névy.
 • Melanom.
 • Záněty středouší.
 • Poranění plodu za porodu.
 • Poruchy postnatální adaptace novorozence (časný a pozdní asfyktický syndrom).
 • Příčiny perinatální úmrtnosti.
 • Poškození CNS za porodu a jeho následky.
 • Nádory dětského věku, přehled, nejčastější typy zhoubných nádorů u dětí.
 • Nádory dětského věku z pohledu imunofenotypizace a molekulární diagnostiky.
   

C. Metodiky a postupy v diagnostické patologii

 • BIOPTICKÁ VYŠETŘENÍ.
  Typy bioptických odběrů, způsob zasílání materiálu, princip následného zpracování odebraného biologického materiálu.
   
 • FIXACE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU.
  Typy fixace pro různá histopatologická a následná specializovaná vyšetření. Základní histopatologické zpracování tkáně (princip zpracování do podoby parafinového bloku).
   
 • CYTOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ.
  Typy odběrů, vyšetřovaný materiál, indikace cytologického vyšetření, různé způsoby zpracování materiálu.
   
 • MIKROSKOPICKÉ TECHNIKY.
  Světelná mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, elektronová mikroskopie. Principy a využití v diagnostické patologii.
   
 • PEROPERAČNÍ BIOPSIE.
  Indikace, princip provedení; výhody a nevýhody oproti klasickému histopatologickému zpracování tkáně. Úskalí interpretace.
   
 • HISTOLOGICKÉ BARVÍCÍ METODY.
  Přehled a využití barvících metod, vyšetřovaný materiál, histochemické vyšetření enzymů.
   
 • PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE.
  Princip, vyšetřovaný materiál, využití v diagnostické patologii. Interpretace výsledků.
   
 • IMUNOHISTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ – ZÁKLADY.
  Princip reakce antigen – protilátka, typy primárních protilátek a jejich příprava, způsoby detekce vazby primární protilátky v histologickém řezu.
   
 • IMUNOHISTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ – VYUŽITÍ.
  Indikace a využití v diagnostické patologii, vyšetřovaný materiál, konkrétní příklady. Interpretace výsledků.
   
 • FLUORESCENČNÍ IN SITU HYBRIDIZACE.
  Princip, typy vyšetřovaného materiálu, využití v diagnostické patologii.
   
 • ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN.
  PCR diagnostika v patologii, typy vyšetřovaného materiálu a jeho zpracování, princip PCR technik.
   
 • SEKVENACE DNA.
  Princip, příklady využití v patologii.
   
 • MIKROČIPY A LASEROVÁ MIKRODISEKCE.
  Principy, materiál, využití v patologii.
   
 • TERAPEUTICKO-INDIKAČNÍ PATOLOGIE a prediktivní diagnostika.
  Příklady konkrétních vyšetření, přínos pro onkologicky nemocné.
   
 • PITVA.
  Typy pitev, dokumentace k pitvě, pitevní protokol, zpracování nekroptického materiálu, přínos pitev pro výuku a ve zdravotnické péči.
   

Celkový počet otázek: 281

Výběr náhodné otázky