Patologická fyziologie - Mgr. Všeobecné lékařství, 3. ročník - letní semestr


Poslední změna: 24. 9. 2013
 

Nervový systém

 • Centrální obrna.
 • Periferní obrna.
 • Poruchy nervosvalového přenosu a svalů, EMG.
 • Poruchy somatosenzitivního čití, bolest.
 • Poruchy myelinizace.
 • Poruchy funkce bazálních ganglií.
 • Poruchy funkce mozečku.
 • Schizofrenie, poruchy nálad, syndrom demence, Alzheimerova choroba.
 • Poruchy průtoku krve mozkem.
 • Syndrom nitrolební hypertenze a hypotenze.
 • Mozkový edém, hematoencefalická bariera a její poruchy.
 • Mozková traumata.
 • Poruchy spánku a vědomí.
 • Epilepsie a epileptické záchvaty, EEG.
   

Obecná

 • Zdraví, nemoc, smrt.
 • Nádorový růst.
 • Vrozené vývojové vady.
 • Poruchy regulace tělesné teploty.
 • Alergie, imunita.
 • Zánět.
 • Edém, ascites.
 • Tvorba konkrementů.
 • Acidóza.
 • Alkalóza.
 • Poruchy objemu a složení ECT.
 • Poruchy metabolismu draslíku, vápníku a fosforu.
   

Oběh

 • Důsledky krevní ztráty (akutní, chronické).
 • Patofyziologie cév.
 • Zvýšení odporu plicního řečiště, plicní hypertenze (příčiny, následky).
 • Arteriální hypertenze.
 • Společné znaky a odlišnosti jednotlivých typů šoků.
 • Akutní srdeční selhání.
 • Chronické srdeční selhání.
 • Poruchy krevního zásobení myokardu, klinické formy ICHS.
 • Vrozené srdeční vady.
 • Chlopenní vady.
 • Poruchy vodivosti srdeční a arytmie.
 • Funkční vyšetření kardiovaskulárního aparátu, ergometrie.
   

Respirace

 • Plicní objemy a kapacity při plicních onemocněních.
 • Následky změn poddajnosti plic, respiračního systému.
 • Změny odporu dýchacích cest.
 • Bronchiální obstrukce, astma, emfyzém.
 • Restrikce dýchání, fibróza plic.
 • Poruchy poměru ventilace - perfúze.
 • Transfer faktor (difúzní kapacita plic).
 • Edém plic.
 • Poruchy alveolární ventilace, respirační insuficience.
 • Regulace dýchání při poruchách respiračního systému, ventilační odpověď na hypoxii a hyperkapnii.
 • Typy hypoxie.
 • Hypobarie a hyperbarie, oxygenoterapie.
 • Pneumotorax.
 • Obranné reflexy dýchání.
 • Principy vyšetřování plicních funkcí (spirometrie, bronchokonstrikční a bronchodilatační testy, krevní plyny).
   

Krev

 • Anémie.
 • Poruchy krvetvorby.
 • Krevní srážlivost a její poruchy.
 • Základní hematologická vyšetření
   

Endokrinologie

 • Poruchy adenohypofýzy.
 • Poruchy nadledvin, reakce na stres.
 • Poruchy štítné žlázy.
 • Poruchy příštítných tělísek.
 • Poruchy hormonálních regulací.
 • Poruchy pohlavních hormonů v ontogeneze.
 • Diabetes mellitus.
   

Ledviny

 • Poruchy glomerulární filtrace.
 • Nefrotický syndrom.
 • Poruchy činnosti tubulů.
 • Oligurie a polyurie.
 • Nefrolitiasis.
 • Průtok krve ledvinou a jeho poruchy.
 • Akutní selhání ledvin.
 • Chronické selhání ledvin.
 • Vyšetřování ledvinných funkcí
   

GIT, metabolismus

 • Poruchy motility zažívacího traktu, ileus.
 • Vředová choroba.
 • Poruchy funkce pankreatu.
 • Jaterní selhávání.
 • Ikterus.
 • Poruchy výživy, metabolický syndrom.
 • Následky nedostatku vitamínů.
 • Metabolismus lipidů a ateroskleróza.
   

Celkový počet otázek: 81

Výběr náhodné otázky