Klinická propedeutika - Mgr. Všeobecné lékařství, 3. ročník - letní semestr


Poslední změna: 5. 10. 2015
 

Otázky ke zkoušce z klinické propedeutiky (platné od 1. 10. 2014)
 

Blok I. – Všeobecná problematika, symptomatologie

 1. Tachypnoe, hyperpnoe, kašel, hemoptýza
 2. Dyspnoe, stridor
 3. Změny srdečních ozev a přídatné zvuky
 4. Změny srdečního rytmu
 5. Vedlejší dýchací šelesty
 6. Srdeční šelesty
 7. Hodnocení stavu vědomí
 8. Chůze a abnormální pohyby
 9. Nejčastější změny kůže a kožních adnex (barva, prokrvení, hydratace, eflorescence)
 10. Zvracení, hematemesis
 11. Bolest břicha
 12. Změny vyprazdňování stolice
 13. Teplota, subfebrilie, hyperpyrexie
 14. Otoky
 15. Poruchy růstu, hodnocení somatického vývoje, percentilové grafy
 16. Poruchy výživy, hypotrofie, dystrofie, obezita
 17. Bolest na hrudi
 18. Změny hlasu a poruchy řeči
 19. Cyanóza
 20. Dysurie, polakisurie, polyurie, oligurie, anurie, polydipsie
 21. Přirozená výživa dítěte - kojení
 22. Umělá výživa kojence
 23. Zásady dietního stravování
 24. Žloutenka
 25. Základní poruchy neuropsychického vývoje
 26. Ascites
 27. Poruchy vědomí
 28. Symptomatologie onkologických onemocnění
   

Blok II. – Fyzikální vyšetření a vyšetřovací metody

 1. Neinvazivní a invazivní vyšetřovací metody v kardiologii
 2. Vyšetřovací metody v pulmologii
 3. Vyšetřovací metody v gastroenterologii a hepatologii
 4. Neinvazivní a invazivní metody v angiologii
 5. Fyzikální nález při mitrální stenóze a mitrální insuficienci
 6. Fyzikální nález u vrozených srdečních vad
 7. Fyzikální nález u kombinovaných chlopenních vad
 8. Fyzikální nález u aortální stenózy a aortální insuficience
 9. Fyzikální vyšetření břicha
 10. Vyšetřovací metody uropoetického systému
 11. Fyzikální nález u perikarditidy
 12. Příznaky endokrinních onemocnění a základní endokrinologická vyšetření
 13. Fyzikální nález u bronchiálního astmatu
 14. Fyzikální nález při bronchitidě
 15. Fyzikální nález u emfyzému
 16. Příznaky krevních onemocnění, fyzikální vyšetření
 17. Hemorrhagická diatéza - symptomatologie
 18. Fyzikální nález při pneumonii
 19. Fyzikální nález u pleurálního výpotku
 20. Fyzikální nález při pneumotoraxu
 21. Základní neurologické vyšetření
 22. Fyzikální nález při atelektáze
 23. Meningeální syndrom a nitrolební hypertenze - příznaky, vyšetření
 24. Fyzikální nález při ascitu
 25. Fyzikální nález u ischemické choroby dolních končetin
 26. Fyzikální nálezy u imunodeficiencí
 27. Fyzikální nález při insuficienci trikuspidální chlopně
 28. Hodnocení psychomotorického vývoje
 29. Fyzikální nález u povrchní a hluboké žilní trombózy
 30. Dehydratace - fyzikální nález
 31. Vyšetření pohybového aparátu
 32. Fyziologický novorozenec - první vyšetření po porodu
 33. Novorozenec s nízkou porodní hmotností, nedonošený a hypotrofický novorozenec
 34. Zásady klinického vyšetření břicha a fyziologické nálezy
 35. Zásady klinického vyšetření břicha a nejdůležitější patologické nálezy
 36. Typické nálezy při klinickém vyšetření pacienta s náhlou příhodou břišní
 37. Typické nálezy při klinickém vyšetření pacienta s peritonitidou
 38. Typické nálezy při klinickém vyšetření pacienta s ileem
   

Blok III. – Laboratorní metody

 1. Krevní obraz - vyšetření, zvláštnosti věkových období, odchylky v dětském věku
 2. Odběr moče k chemickému, mikroskopickému a bakteriologickému vyšetření u dětí a dospělých
 3. Vyšetření stolice u dětí a dospělých
 4. Vyšetření mozkomíšního moku
 5. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění uropoetického systému
 6. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění respiračního systému
 7. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému
 8. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění endokrinního systému
 9. Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii
 10. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění gastrointestinálního systému
 11. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění krevního systému
 12. Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii
 13. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění pohybového ústrojí
 14. Základní imunologické vyšetření u dětí a dospělých
 15. Základní koagulační vyšetření u dětí a dospělých
 16. Injekční technika - u dětí a dospělých
 17. Punkce a biopsie - u dětí a dospělých
 18. Infuze a transfuze - u dětí a dospělých
 19. Vakcinace a tuberkulinové zkoušky
 20. Poruchy acidobazické rovnováhy - vyšetření
 21. Změny osmolality vnitřního prostředí - vyšetřovací metody a interpretace
 22. Technika měření TK, hypertenze, hypotenze, percentilové grafy
 23. Dehydratace - laboratorní vyšetření
 24. Základní alergologická laboratorní vyšetření
 25. Růst a pohlavní vývoj dítěte - auxologie - základní růstová a vývojová data
   

Celkový počet otázek: 91

Výběr náhodné otázky