Fyziologie - Mgr. Všeobecné lékařství, 2. ročník - letní semestr


Poslední změna: 3. 5. 2018
 

 1. Mechanismus vzniku akčního potenciálu
 2. Distribuce iontů na buněčné membráně, její příčiny
 3. Formy transportu látek přes buněčnou membránu
 4. Kompartmenty tělesných tekutin, jejich složení a měření
 5. Akční potenciál srdeční buňky, mechanismus vzniku
 6. Šíření akčního potenciálu v srdeční svalovině
 7. Vznik rytmicity srdečních stahů
 8. Regulace srdeční frekvence
 9. Kontrakce srdečního svalového vlákna. Srovnání s kosterním svalem.
 10. Spřažení excitace a kontrakce v srdečním svalu
 11. Mechanismy regulace srdeční kontraktility (homeometrická, heterometrická)
 12. Funkční význam poddajnosti srdečních komor
 13. Srdeční cyklus, funkce chlopní
 14. Minutový výdej srdeční
 15. Vztah mezi tlakem a průtokem krve
 16. Faktory určující hodnotu arteriálního krevního tlaku. Střední arteriální krevní tlak.
 17. Regulace arteriálního krevního tlaku
 18. Mechanismy dlouhodobého udržování stálosti hodnoty krevního tlaku, význam ledvin
 19. Nervová regulace distribuce průtoku krve
 20. Chemická regulace distribuce průtoku krve, autoregulace průtoku krve orgány (metabolická, myogenní)
 21. Koronární průtok krve
 22. Oběhové změny při tělesné zátěži
 23. Tvorba tkáňového moku, lymfatická cirkulace
 24. Regionální zvláštnosti v tvorbě tkáňového moku
 25. Vliv polohy těla na hemodynamiku
 26. Faktory určující složení alveolárního vzduchu a arteriální krve, vliv velikosti mrtvého prostoru
 27. Mechanismus vdechu a výdechu, dechové svaly
 28. Faktory určující plicní poddajnost a odpor dýchacích cest, dechová práce
 29. Dechová práce
 30. Příčiny a důsledky nerovnoměrnosti plicní ventilace, perfuse a jejich poměru
 31. Transport O2 a CO2 přes alveolokapilární membránu, perfusní a difusní limitace
 32. Dissociační křivka hemoglobinu
 33. Změny transportu kyslíku při tělesné námaze
 34. Transport oxidu uhličitého krví
 35. Chemické mechanismy regulace dýchání
 36. Nervová regulace dýchání
 37. Kašel a jeho funkční důsledky
 38. Funkční význam hypoxické plicní vazokonstrikce
 39. Funkční rozdíly mezi velkým a malým oběhem
 40. Typy hypoxie
 41. Fysiologické účinky pobytu na vysokých horách
 42. Průtok krve ledvinou. Regulace, vztah ke glomerulární filtraci.
 43. Faktory určující glomerulární filtraci
 44. Měření velikosti glomerulární filtrace a průtoku krve ledvinou
 45. Tubulární reabsorbce glukózy
 46. Měření tubulárního transportu
 47. Transport sodíku a vody v proximálním tubulu
 48. Renin-angiotensin-aldosteronový systém
 49. Vylučování draslíku v ledvinách
 50. Renální vylučování močoviny
 51. Tvorba koncentrované a zředěné moči
 52. Regulace acidobasické rovnováhy, role ledvin
 53. Renální transport bikarbonátu
 54. Metabolismus amoniaku v ledvinných tubulech
 55. Mechanismus kontrakce vlákna kosterního svalu
 56. Spojení excitace a kontrakce v kosterním svalu
 57. Regulace tonu kosterního svalu, gama systém
 58. Mechanismus volní kontrakce kosterního svalu
 59. Červené krvinky. Tvorba, funkce, ontogenetický vývoj.
 60. Krevní skupiny, Rh inkompatibilita matky a plodu
 61. Funkce krevních destiček
 62. Rovnováha pro- a protisrážlivých mechanismů v krvi
 63. Polykání potravy
 64. Motilita žaludku, její regulace
 65. Motilita tenkého střeva a její regulace
 66. Motilita tlustého střeva, defekace
 67. Funkce a mechanismus tvorby slin
 68. Mechanismus sekrece žaludeční šťávy a jeho regulace
 69. Mechanismy a regulace sekrece pankreatické šťávy
 70. Žluč
 71. Mechanismus sekrece a regulace sekrece střevní šťávy
 72. Trávení a resorpce hlavních skupin živin (cukrů, bílkovin, tuků)
 73. Vstřebávání vody a elektrolytů v trávicím traktu
 74. Metabolismus železa, fosfátů a vápníku, udržování kalcémie
 75. Termoregulace a její ontogenetický vývoj
 76. Mechanismy působení hormonů
 77. Hormony adenohypofýzy, jejich význam pro vývoj jedince
 78. Hormony neurohypofýzy
 79. Cirkadiánní rytmy, melatonin
 80. Hormonální funkce štítné žlázy
 81. Glukokortikoidy
 82. Hormony dřeně nadledvin
 83. Endokrinní funkce varlat
 84. Endokrinní funkce ovarií, menstruační cyklus
 85. Placenta (transportní a regulační funkce)
 86. Hormonální změny v těhotenství
 87. Porod
 88. Funkční změny u novorozence při narození (dýchání, krevní oběh)
 89. Inzulín
 90. Glukagon
 91. Regulace glykémie
 92. Oxid dusnatý
 93. Regulační funkce endoteliálních buněk
 94. Přenos signálu v NS
 95. Funkce glie
 96. Vodivost a typologie nervových vláken
 97. Synaptický přenos
 98. Synaptické receptory metabotropní a ionotropní
 99. Hematoencefalická bariéra
 100. Reflex a nereflexní činnost CNS
 101. Funkce míchy
 102. Volní řízení hybnosti
 103. Regulační mechanismy postoje a rovnováhy
 104. Sympatikus a parasympatikus
 105. Funkce talamu
 106. EEG a evokované potenciály
 107. Retikulární formace a modulační systémy
 108. Spánek a bdění
 109. Bolest
 110. Limbický systém, motivace a emoce
 111. Typy paměti
 112. Podstata vzniku paměťové stopy
 113. Funkce neokortexu a specializace hemisfér
 114. Pyramidový a extrapyramidový systém
 115. Mediátorové systémy, které mají v NS převážně excitační účinek
 116. Mediátorové systémy, které mají v NS převážně inhibiční účinek
 117. Oko jako optický aparát
 118. Funkce sítnice
 119. Sluch, funkce středního a vnitřního ucha, převod zvukových vln na elektrické signály
 120. Vestibulární aparát a nystagmus
 121. Čich a chuť
 122. Somatosenzorický systém
   

Celkový počet otázek: 122

Výběr náhodné otázky