Anatomie - Mgr. Všeobecné lékařství, 1. ročník - letní semestr


Poslední změna: 20. 2. 2013
 

Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie platné od akademického roku 2010-2011
 

 1. a) Obecná stavba a růst kosti
  b) Mediastinum, členění, obsah
  c) Nervus trigeminus, první a druhá větev
  d) Medulla spinalis, míšní kořeny, schéma míšního nervu
   
 2. a) Lebka novorozence
  b) Převodní systém srdeční. Arteriae coronariae cordis.
  c) Nervus trigeminus, druhá a třetí větev
  d) Průřez míchou, struktura šedé hmoty míšní
   
 3. a) Obecná stavba kloubů. Kloub čelistní
  b) Srdeční dutiny a chlopně, stavba srdeční stěny
  c) Nervus facialis
  d) Obaly mozku a míchy, cévní zásobení míchy
   
 4. a) Regio et fossa axillaris, articulatio humeri
  b) Srdce, popis dutin, průtok krve pre- a postnatálně
  c) Nervus glossopharyngeus, nervus vagus
  d) Medulla oblongata, pons Varoli (průřezy)
   
 5. a) Regio cubiti, articulatio cubiti
  b) Poloha a projekce srdce, inervace, cévní zásobení
  c) Nervus accesorius, nervus hypoglossus
  d) Mozkové komory, cirkulace liquoru
   
 6. a) Klouby ruky, canalis carpi.
  b) Vzorce chrupu, fixační aparát zubu, prořezávání zubů
  c) Schéma míšního nervu, obecná stavba míšního nervu
  d) Mesencephalon (průřez), n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens
   
 7. a) Pánev jako celek, spojení na pánvi, roviny a rozměry pánevní
  b) Jazyk, tvrdé a měkké patro
  c) Plexus cervicalis
  d) Bazální ganglia, stavba, zapojení, funkce
   
 8. a) Articulatio coxae, articulatio saroiliaca
  b) Pharynx
  c) Plexus brachialis
  d) Komisurální a asociační spoje
   
 9. a) Articulatio genus, fossa poplitea
  b) Oesophagus
  c) Nervi thoracici, schéma míšního nervu
  d) Anatomický podklad hypothalamo-hypophyseálních regulací
   
 10. a) Horní a dolní zánártní kloub
  b) Žaludek a bursa omentalis, lig. hepatoduodenale
  c) Plexus lumbalis
  d) Dráhy pupilárního reflexu
   
 11. a) Klouby nohy, nožní klenba
  b) Duodenum, členění, syntopie, cévní zásobení
  c) Plexus sacralis
  d) Formatio reticularis
   
 12. a) Spojení na páteři, kraniovertebrální spojení
  b) Tenké střevo, mesenterium
  c) Kraniální parasympatikus
  d) Mozeček – stavba
   
 13. a) Obecná stavba svalu
  b) Slinné žlázy, syntopie, inervace
  c) Truncus sympaticus
  d) Hlavní funkční korové oblasti
   
 14. a) Žvýkací a mimické svaly
  b) Tlusté střevo, appendix. Pravé a levé srůstové pole
  c) Sakrální parasympatikus
  d) Motorické míšní dráhy
   
 15. a) Svaly krku, fissura scalenorum
  b) Rectum
  c) Prevertebrální sympatická ganglia a plexy
  d) Senzitivní míšní dráhy
   
 16. a) Svalstvo hrudníku a jeho funkce, mechnika dýchaní
  b) Játra, stavba, syntopie, krevní oběh
  c) Vertebromedulární topografie, areae radiculares, areae nervinae
  d) Zraková dráha, zraková korová pole
   
 17. a) Stavba přední stěny břišní, regio umbilicalis
  b) Pancreas, stavba, syntopie, cévní zásobení
  c) Hlavní kmeny lymfatických cév
  d) Sluchová a vestibulární dráha
   
 18. a) Regio et canalis inguinalis, hernia inguinalis
  b) Extrahepatální žlučové cesty, lig. hepatoduodenale
  c) Vena azygos, kavokavální anastomosy
  d) Limbický systém
   
 19. a) Lacuna vasorum et musculorum, hernia femoralis
  b) Peritoneální dutina a její členění, pars supramesocolica
  c) Lymfatická drenáž mléčné žlázy, plic a jícnu
  d) Aferentní spoje mozečku
   
 20. a) Svalové dno pánevní
  b) Zevní nos, dutina nosní, sinus paranasales
  c) Vena cava inferior, kavokavální anastomosy
  d) Eferentní spoje mozečku
   
 21. a) Bránice, mechanika dýchání
  b) Lien, vena lienalis
  c) Žíly lební, sinus durae matris, venae cerebri
  d) Diencephalon, členění
   
 22. a) Svaly pletence HK, regio deltoidea
  b) Larynx et trachea, koniotomie, tracheotomie
  c) Vena jugularis interna
  d) IV. mozková komora, jádra hlavových nervů
   
 23. a) Svaly paže, regio brachii
  b) Pleura, pleurální dutina, pneumothorax
  c) Vena azygos, portokavální anastomosy
  d) Thalamus, capsula interna
   
 24. a) Svaly předloktí, canalis carpi
  b) Plíce, stavba, syntopie, bronchopulmonální segmenty
  c) Vena portae, portokavální anastomosy
  d) Čichová a chuťová dráha, nervus olfactorius
   
 25. a) Svaly ruky, vaginae synoviales
  b) Glandula thyroidea et gl. parathyroideae, chirurgický přístup
  c) Vena cava superior, kavokavální anastomosy
  d) Bazální ganglia, stavba, zapojení, funkce
   
 26. a) Svaly pletence DK
  b) Mléčná žláza, stavba, topografie, cévní zásobení, lymfatická drenáž
  c) Žíly horní a dolní končetiny
  d) Chemické systémy mozku
   
 27. a) Svaly stehna, trigonum femorale
  b) Močový měchýř, prostata, ureter,pánvička ledvinná
  c) Aorta ascendes, arcus aortae, aorta thoracica
  d) Bulbus oculi, stavba, cévní zásobení, inervace
   
 28. a) Svaly bérce, regio retromalleolaris
  b) Ledvina, stavba, syntopie, průtok krve ledvinou. Nadledvina.
  c) Aorta abdominalis, viscerální párové a parietální větve
  d) Víčka, spojivka, slzný aparát
   
 29. a) Svaly nohy, regio plantaris.
  b) Urethra masculina et feminina, anatomický podklad katetrizace
  c) Arteria vertebralis, arteria basilaris
  d) Čichová a chuťová dráha, nervus olfactorius
   
 30. a) Zádové svaly, trigonum suboccipitale
  b) Pharynx
  c) Lymfatická drenáž dělohy, pochvy a vaječníku
  d) Labyrinthus osseus et membranaceus, nervus vestibulocochlearis
   
 31. a) Měkké pokrývky lební, regio frontalis
  b) Testis et epididymis, scrotum
  c) Tepny horní končetiny
  d) Cavum tympani, tuba auditiva, membrana tympani
   
 32. a) Regio facialis
  b) Ductus deferens, vesiculae seminales, prostata
  c) Tepny dolní končetiny
  d) Motorické míšní dráhy
   
 33. a) Trigonum colli laterale
  b) Penis
  c) Aorta abdominalis, nepárové viscerální větve
  d) Thalamus, capsula interna
   
 34. a) Articulatio genus, fossa poplitea
  b) Topografie orgánů mužské pánve
  c) Arteria iliaca externa et interna
  d) Senzitivní míšní dráhy
   
 35. a) Topografie páteřního kanálu, lumbální punkce
  b) Děloha a tuba uterina, ligamentum latum uteri
  c) Arteria carotis externa
  d) IV. mozková komora, jádra hlavových nervů
   
 36. a) Regio et canalis inguinalis, hernia inguinalis
  b) Ovarium a tuba uterina
  c) Arteria subclavia, scalenový syndrom
  d) Senzitivní míšní dráhy
   
 37. a) Trigonum caroticum, trigonum submandibulare
  b) Děloha, stavba, syntopie, fixace
  c) Lymfatická drenáž hlavy a krku
  d) Hlavní funkční korové oblasti
   
 38. a) Spojení na páteři, kraniovertebrální spojení
  b) Vagina et cervix uteri, stavba, sytopie
  c) Vena portae, portokavální anastomosy
  d) Cévní zásobení mozku (tepny a žíly)
   
 39. a) Stavba přední stěny břišní, regio umbilicalis
  b) Topografie orgánů ženské pánve
  c) Lymfatická drenáž končetin
  d) Anatomický podklad hypothalamo-hypophyseálních regulací
   
 40. a) Horní a dolní zánártní kloub
  b) Ženské zevní pohlavní orgány
  c) Arteria carotis interna
  d) Motorické míšní dráhy
   
 41. a) Regio et fossa axillaris, articulatio humeri
  b) Peritoneální dutina a její členění, pars inframesocolica
  c) Arteria maxillaris
  d) Thalamokortikální spoje
   
 42. a) Bránice, mechanika dýchání
  b) Larynx et trachea, koniotomie, tracheotomie
  c) Arteria vertebralis, arteria basilaris
  d) Míšní reflexy
   
 43. a) Stavba obratlů, spojení na páteři
  b) Duodenum, členění, syntopie, cévní zásobení
  c) Arteria carotis interna
  d) Zraková dráha, zraková korová pole
   
 44. a) Basis cranii interna et externa (demonstrace na lebce)
  b) Extrahepatální žlučové cesty, lig. hepatoduodenale
  c) Plexus brachialis
  d) Sluchová a vestibulární dráha
   
 45. a) Okohybné svaly a topografie orbity
  b) Mediastinum, členění, obsah
  c) Lymfatická drenáž žaludku, pankreatu a střev
  d) Limbický systém
   

Celkový počet otázek: 45

Výběr náhodné otázky