Interna - Mgr. Všeobecné lékařství, 6. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 5. 10. 2015
 

Otázky pro státní zkoušku z vnitřního lékařství (verze platná od 1. 10. 2015)
 

OTÁZKY PRO STÁTNÍ ZKOUŠKU Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ

 1. Akutní srdeční selhání
 2. Chronické srdeční selhání a jeho komplexní léčba
 3. Chlopenní vady aortálního ústí
 4. Chlopenní vady mitrálního ústí
 5. Akutní formy ischemické choroby srdeční
 6. Chronická ischemická choroba srdeční - klasifikace, etiopatogeneze
 7. Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika, terapie
 8. Akutní infarkt myokardu
 9. Komplikace infarktu myokardu
 10. Šok
 11. Systémová hypertenze
 12. Sekundární hypertenze
 13. Plicní embolie
 14. Vrozené srdeční vady v dospělosti
 15. Zánětlivá onemocnění srdce (myokarditida, perikarditida)
 16. Infekční endokarditida
 17. Kardiomyopatie
 18. Srdeční tamponáda
 19. Supraventrikulární arytmie
 20. Komorové arytmie
 21. Fibrilace síní, symptomatologie, diagnostika a terapie
 22. Cor pulmonale
 23. Zástava oběhu a dýchání, kardiopulmonální resuscitace
 24. Onemocnění aorty
 25. Onemocnění mozkových cév, cévní mozková příhoda
 26. Akutní a chronická onemocnění tepen dolních končetin
 27. Akutní a chronická onemocnění žil dolních končetin
 28. Vaskulitidy
 29. ANCA asociované vaskulitidy
 30. Nefrotický syndrom
 31. Závažná postižení ledvin v souvislosti s jinými interními chorobami (diabetes mellitus, hypertenze, některé otravy)
 32. Infekce močových cest
 33. Urolitiáza
 34. Akutní a rychle progredující glomerulonefritidy
 35. Chronické glomerulonefritidy
 36. Intersticiální nefritis a pyelonefritis. Polycystické choroby ledvin.
 37. Stadia chronických nefropatií bez ohledu na etiopatogenezu
 38. Akutní selhání ledvin
 39. Chronická renální insuficience
 40. Acidobazická rovnováha a její časté poruchy
 41. Nejčastější poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy
 42. Transplantace životně důležitých orgánů. Eliminační metody.
 43. Vaskulární nefropatie
 44. Benigní onemocnění štítné žlázy, struma
 45. Hypertyreóza a její komplikace
 46. Hypotyreóza a její komplikace
 47. Záněty a nádory štítné žlázy
 48. Onemocnění příštítných tělísek
 49. Základní hypothalamo-hypofyzární poruchy
 50. Kůra nadledvin, její hyperfunkce a hypofunkce
 51. Choroby dřeně nadledvin
 52. Diabetes mellitus I. typu
 53. Diabetes mellitus II. typu
 54. Akutní komplikace diabetes mellitus
 55. Chronické komplikace diabetes mellitus
 56. Obezita
 57. Komunitní pneumonie
 58. Nozokomiální pneumonie
 59. Tuberkulóza plic
 60. Mimoplicní tuberkulóza
 61. Astma bronchiale – rozdělení, léčba, prevence
 62. Akutní astma bronchiale
 63. Chronická bronchitida, bronchiektázie
 64. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) – diagnostika a léčba stabilního stadia
 65. Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci
 66. Idiopatická plicní fibróza
 67. Bronchogenní karcinom
 68. Fluidothorax, pleurální syndrom
 69. Pneumotorax
 70. Akutní a chronická respirační insuficience
 71. Anémie – klasifikace, etiopatogeneze, symptomatologie
 72. Principy hemoterapie
 73. Sideropenické anémie
 74. Megaloblastové anémie
 75. Hemolytické anémie a anémie chronických onemocnění
 76. Akutní a chronické leukémie
 77. Lymfomy – rozdělení, diagnostika, terapie
 78. Plasmocytom a ostatní paraproteinemie
 79. Poruchy krevní srážlivosti - krvácivé stavy
 80. Poruchy krevní srážlivosti - trombofilní stavy
 81. Diseminovaná intravaskulární koagulace
 82. Degenerativní onemocnění kloubů a páteře
 83. Chronická zánětlivá onemocnění kloubů, revmatoidní artritida
 84. Revmatická horečka
 85. Bechtěrevova choroba a spondylartritidy
 86. Difúzní choroby pojivové tkáně (systémová sklerodermie, polymyositida a dermatomyositida)
 87. Systémový lupus erytematodes
 88. Osteoporóza a osteomalacie
 89. Dna a porfyrie
 90. Poruchy lipidového metabolismu
 91. Ateroskleróza
 92. Krvácení do zažívacího traktu
 93. Choroby jícnu
 94. Peptický vřed žaludku a duodena
 95. Nádory žaludku
 96. Nespecifické střevní záněty
 97. Polypy a nádory tlustého střeva a konečníku
 98. Nenádorová onemocnění tlustého střeva - divertikulóza, divertikulitida
 99. Funkční poruchy zažívacího traktu
 100. Malabsorpční syndrom
 101. Cholelitiáza a její komplikace
 102. Akutní a chronické pankreatitidy
 103. Akutní hepatitidy
 104. Chronické hepatitidy
 105. Jaterní cirhózy
 106. Klasifikace, komplikace, terapie a prognóza portální hypertenze
 107. Akutní a chronické jaterní selhání
 108. Nádory jater, žlučových cest a pankreatu
 109. Parenterální výživa
 110. Základy enterální výživy
 111. Odlišnosti průběhu, klinického obrazu, diagnostiky a léčby chorob ve stáří, funkční geriatrická vyšetření
 112. Syndrom geriatrické křehkosti a racionální farmakoterapie ve stáří
   

Základní otázky z oboru NEMOCI Z POVOLÁNÍ
A TOXIKOLOGIE

 1. Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, seznam nemocí z povolání, sociálně-právní důsledky a odškodňování nemocí z povolání
 2. Profesionální bronchiální astma a alergická rinitida
 3. Profesionální exogenní alergická alveolitida
 4. Profesionální dermatitidy
 5. Onemocnění z azbestu (nádorová a nenádorová)
 6. Silikóza plic, uhlokopská pneumokonióza
 7. Poškození dýchacích cest a plic dráždivými plyny a toxickými látkami: chlór, oxidy dusíku, kovová rtuť, benzín (aspirace)
 8. Intoxikace olovem a rtutí
 9. Intoxikace pesticidy (organofosforovými a karbamátovými insekticidy, warfarinovými rodenticidy)
 10. Intoxikace metylalkoholem, etylenglykolem a etylalkoholem
 11. Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, benzin, toluen, trichloretylen, benzen, tetrachlormetan)
 12. Intoxikace zplodinami hoření (oxid uhelnatý, kyanovodík) a kyanidy
 13. Intoxikace methemoglobinizujícími látkami (anilin, nitrobenzen, léky)
 14. Intoxikace houbami (muchomůrka zelená, muchomůrka tygrovaná, lysohlávky, pavučinec plyšový)
 15. Intoxikace léky (obecné pokyny, otravy benzodiazepiny, paracetamolem, morfinem a jeho deriváty, antidepresivy)
 16. První pomoc a léčení při akutních intoxikacích – obecné zásady, význam aktivního uhlí; požití kyselin a louhů
 17. Profesionální onemocnění z ionizujícího záření (nemoc z ozáření, dermatitida, katarakta, porucha fertility, tumory)
 18. Profesionální karcinogeny (chemické a fyzikální, klasifikace IARC, kritéria pro uznávání profesionálních tumorů v ČR)
 19. Onemocnění cév, periferních nervů, kostí a kloubů z vibrací, klinická kritéria a diferenciální diagnostika
 20. Nemoci kloubů, šlach, tíhových váčků a úponů svalů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, klinická a hygienická kritéria, diferenciální diagnostika
   

Diferenciálně diagnostické otázky

 1. Dif. dg. bolestí na hrudi
 2. Dif. dg. synkop
 3. Dif. dg. hypertenze
 4. Dif. dg. srdečních šelestů
 5. Dif. dg. hematurie
 6. Dif. dg. proteinurie
 7. Dif. dg. otoků
 8. Dif. dg. dehydratace
 9. Dif. dg. dušnosti
 10. Dif. dg. kašle
 11. Dif. dg. hemoptýzy
 12. Dif. dg. intersticiálních plicních procesů
 13. Dif. dg. pleurálních výpotků
 14. Dif. dg. nemocí spojených s bronchiální obstrukcí
 15. Dif. dg. komatózních stavů
 16. Dif. dg. dyslipoproteinémie
 17. Dif. dg. anémie
 18. Dif. dg. hepatopatosplenomegalie
 19. Dif. dg. lymfadenopatie
 20. Dif. dg. krvácivých stavů
 21. Dif. dg. bolestí břicha
 22. Dif. dg. zvracení
 23. Dif. dg. enterorhagie
 24. Dif. dg. ikterů
 25. Dif. dg. ložiskových jaterních procesů
 26. Dif. dg. střevních zánětů
 27. Dif. dg. ascitu
 28. Dif. dg. febrilních stavů
 29. Dif. dg. bolestí kloubů
 30. Dif. dg. bolesti v končetině
 31. Dif. dg. hypoglykemických stavů
 32. Dif. dg. ileózních stavů
   

Celkový počet otázek: 164

Výběr náhodné otázky