Chirurgie - Mgr. Všeobecné lékařství, 6. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 27. 11. 2015
 

Otázky platné v akademickém roce 2015/2016
 

Chirurgie

 1. Chirurgie jícnu - poranění, divertikly. GERD, nádory.
 2. Chirurgické ošetření rány, infekce a její prevence.
 3. Kolorektální karcinom.
 4. Předoperační příprava a pooperační péče (ikterus, malnutrice, plicní onemocnění, rozsáhlé ventrální kýly).
 5. NPB na podkladě zánětu - symptomatologie, diagnostika, léčba.
 6. Reakce na stres, šok, principy protišokové léčby.
 7. Kýly v oblasti třísla - symptomatologie, diagnostika, léčba.
 8. Chirurgie žaludku.
 9. NPB ileozní - symptomatologie, diagnostika, léčba.
 10. Komplikace cholelitiázy.
 11. Akutní apendicitida.
 12. Chirurgické léčení nemocí pankreatu.
 13. NPB - rozdělení, diagnostika a hlavní principy léčby.
 14. Popálení, poranění elektrickým proudem, omrzliny.
 15. Onemocnění tenkého střeva.
 16. Vředová choroba žaludku a duodena.
 17. Sepse a SIRS - symptomatologie, diagnostika a principy léčby.
 18. Antibiotika v chirurgii (profylaxe, léčba), nosokomiální infekce.
 19. Ikterus - diferenciální diagnostika a možnosti léčby.
 20. Onemocnění konečníku a řiti - symptomatologie, diagnostika a léčba.
 21. Zvláštnosti apendicitidy v dětském věku a ve stáří.
 22. Nejčastější pooperační komplikace - prevence, diagnostika, léčba.
 23. Chirurgie jater a extrahepatických žlučových cest.
 24. Strangulační ileus.
 25. Nádory pankreatu.
 26. Portální hypertenze - indikace a problematika chirurgické léčby.
 27. Akutní krvácení do horního GIT.
 28. Onemocnění prsu.
 29. Úrazové hemoperitoneum.
 30. Akutní a chronické pankreatitida.
 31. Chirurgie sleziny.
 32. Kýly - symptomatologie, komplikace, indikace k chirurgické léčbě.
 33. Sepse u chirurgicky nemocných.
 34. Otevřené poranění břicha.
 35. Chirurgie žlučníku a žlučových cest.
 36. Tupé poranění břicha.
 37. Komplikace vředové choroby gastroduodena a jejich léčba.
 38. Poruchy hojení operační rány.
 39. Chirurgie štítné žlázy.
 40. Pneumothorax, hemothorax, poranění hrudníku.
 41. Endoskopické výkony diagnostické a léčebné.
 42. Neodkladná péče o polytrauma.
 43. Nespecifické záněty střevní. Komplikace antibiotické léčby s ohledem na kolon.
 44. Obstrukční ikterus - diagnostika a léčba.
 45. Nádory žaludku - možnosti operační léčby.
 46. Diferenciální diagnostika bolesti v pravém podbřišku.
 47. Karcinom prsu.
 48. Diferenciální diagnostika bolesti v nadbřišku.
 49. Mechanický ileus, ileozní nemoc.
 50. Chirurgické přístupy do tělních dutiny - názvosloví, výhody vs. nevýhody základních přístupů.
 51. Úrazové NPB.
 52. Diferenciální diagnostika krvácení ve stolici.
 53. Záněty tlustého střeva.
 54. Zvracení - diferenciální diagnostika a léčba.
 55. Onemocnění žlučníku.
 56. Ileus paralytický a cévní - diferenciální diagnostika, léčba.
 57. Kýly přední stěny břišní.
 58. Nádory zažívacího traktu - obecně symptomatologie, diagnostika, klasifikace TNM. Multimodální přístupy v léčbě.
 59. Nádory plic.
 60. Karcinom plic.
 61. Perforační NPB - symptomatologie, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba.
   

Dětská chirurgie

 1. Vrozené malformace hrudní stěny.
 2. Chirurgická onemocnění plic v dětském věku.
 3. Onemocnění mediastina.
 4. Brániční kýly.
 5. Chirurgická onemocnění jícnu v dětském věku.
 6. Artézie, stenózy duodena a tenkého střeva.
 7. Anorektální malformace.
 8. Hirschsprungova choroba.
 9. Vrozené vady stěny břišní.
 10. Chirurgie jater a žlučových cest v dětském věku.
 11. Malrotace.
 12. Kýly v dětském věku.
 13. Retence varlete, fimóza, parafimóza, konglitunace.
 14. Skrotální syndrom u dětí.
 15. Diferenciální diagnostika rezistencí dutiny břišní u dětí.
 16. Apendicitida v dětském věku.
   

Úrazová chirurgie

 1. Klasifikace zlomenin.
 2. Zlomeniny v oblasti pletence ramenního.
 3. Měkká traumata v oblasti ramenního kloubu.
 4. Traumata v oblasti lokte a humeru.
 5. Zlomeniny v oblasti předloktí a lokte s ohledem na věkovou kategorii.
 6. Zlomeniny zápěstí a ruky s ohledem na věkovou kategorii.
 7. Zlomeniny pánve.
 8. Zlomeniny v oblasti kyčelního kloubu a acetabula.
 9. Zlomeniny proximálního konce femuru.
 10. Zlomeniny v oblasti diafýzy femuru.
 11. Zlomeniny v oblasti kolenního kloubu.
 12. Úrazy „měkkého“ kolene.
 13. Zlomeniny bércových kostí s ohledem na věkovou kategorii.
 14. Zlomeniny v oblasti hlezna.
 15. Zlomeniny přednoží a nohy.
 16. Léčba diafyzárních zlomenin s ohledem na věkovou kategorii.
 17. Otevřené zlomeniny - klasifikace, strategie léčby, první pomoc.
 18. Problematika traumatických luxací, poúrazové kloubní nestability.
 19. Komplikace a možné následky konzervativní a operační léčby zlomenin.
 20. Zvláštnosti dětských zlomenin.
 21. Poranění růstové ploténky u dětí.
 22. Zlomeniny v oblasti C páteře.
 23. Zlomeniny v oblasti Th páteře.
 24. Zlomeniny v oblasti L páteře.
 25. Poranění vazů, svalů a šlach.
 26. Kompartment syndrom.
 27. Úrazy zubů a závěsného aparátu.
 28. Úrazy měkkých tkání.
 29. Úrazy obličejového skeletu.
   

Anesteziologie a resuscitace

 1. Neodkladná resuscitace rozšířená
 2. Šok, dělení, terapie
 3. Infuzní a transfúzní terapie
 4. Polytrauma v neodkladné péči
 5. Kraniocerebrální poranění v resuscitační péči
 6. Místní znecitlivění, indikace, rozdělení
 7. Příprava k anestezii, premedikace
 8. Celková anestezie, základní pojmy, dělení
   

Neurochirurgie

 1. Vrozené anomálie lbi a mozku
 2. Vrozené anomálie páteře a míchy
 3. Hydrocefalus – klasifikace a léčba
 4. Nitrolební nádory u dospělých
 5. Nitrolební nádory u dětí
 6. Nádory páteře a míchy
 7. Zánětlivá onemocnění lbi, mozkových plen a mozku
 8. Výhřezy plotének, stenózy, listhésy, instabilita
 9. Poranění periferních nervů, úžinové syndromy
 10. Nitrolební krvácení neúrazové, AVM, aneurysma, krvácení hypertoniků
 11. Ischemické cévní mozkové příhody, stenózy karotid
 12. Kraniocerebrální trauma – klasifikace, intrakraniální tlak, poruchy vědomí
 13. Fokální kraniocerebrální trauma – kontuze, hematomy
 14. Difúzní kraniocerebrální trauma a fraktura lbi
 15. Poranění páteře a míchy
 16. Neurochirurgická léčba epilepsie a funkční neurochirurgie
   

Kardiovaskulární chirurgie

 1. Chirurgická léčba ICHS
 2. Akutní a pozdní mechanické komplikace infarktu myokardu. Princip mimotělního oběhu
 3. Vady aortální, mitrální a trikuspidální chlopně a jejich chirurgická léčba.
 4. Typy chlopenních náhrad. Infekční endokarditida
 5. Výduť hrudní aorty a disekce aorty, typy, etilogie, symptomatologie, diagnostika, léčba
 6. Poranění srdce a velkých cév
 7. Vrozené srdeční vady v dospělosti (defekt septa síní, defekt atrioventrikulárního septa, defekt komorového septa, Fallotova tetralogie, koarktace aorty)
 8. Základní principy rekonstrukcí v cévní chirurgii. Typy cévních protéz.
 9. Akutní tepenné uzávěry. Compartment syndrom, myonefropatický syndrom. Diagnostika a léčba.
 10. Chronické tepenné uzávěry, klasifikace dle Fontaina
 11. Postižení aorty, větví aortálního oblouku a tepen aortoilické oblasti. Etiologie, symptomatologie, diagnostika, léčba
 12. Postižení tepen femoropopliteální a krurální oblasti. Etiologie, symptomatologie, diagnostika, léčba
 13. Postižení velkých žil. Etiologie, symptomatologie, diagnostika, léčba
 14. Varixy dolních končetin. Cévní přístupy pro hemodialýzu
 15. Legislativa Tx programu v ČR, typy dárců, koordinace transplantace orgánů, odběry a alokace orgánů, principy imunosuprese.
 16. Indikace, technika odběru a transplantace orgánů (ledviny, játra, slinivka břišní, srdce, plíce, tenké střevo, multiorgánové transplantace), výsledky.
   

Celkový počet otázek: 146

Výběr náhodné otázky