Ortopedie - Mgr. Všeobecné lékařství, 5. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 5. 9. 2017
 

Organizace stáží:
8.30 - 10.30 seminář (viz sylabus)
10.30 - 13.00 (a dále dle případného individuálního zájmu studenta)
Stáž na příjm.odd., ambulancích a oper.sálech s cílem zapojení do realizace léčebného programu. Výtěžnost stáže významně závisí na individuálním přístupu a aktivitě studenta.

Možná změna témat přednášek a seminářů vyhrazena
podle aktuálního sylabu (k dispozici na nástěnce sekretariátu kliniky 4.patro D dětský monoblok).

V dvoutýdenní blokové výuce jsou povoleny 2 absence.
 

  1. Historie ortopedie v Čechách i ve světě, konsekvence pro současnost a vymezení oboru.
  2. Anatomie, fyziologie a patofyziologie kostí a kloubů.
  3. Hojení kostí a vazů.
  4. Traumata pohybového aparátu v dětském a dospělém věku.
  5. Operativa v ortopedii, zásady, historie, typy výkonů.
  6. Osteosyntézy - typy, indikační schémata.
  7. Principy AO osteosyntéz, principy hojení.
  8. Zevní osteosyntézy - typy a indikace.
  9. Revmatochirurgie - operační spektrum.
  10. Součásti ortopedické protetiky.
  11. Ortotika.
  12. Miniinvazivní operace v ortopedii.
  13. Artroskopie ramena.
  14. Artroskopie kolena.
  15. Aloplastika.
  16. Ortopedický screening v porodnici.
  17. Ortopedické vyšetření ve školním a adolescentním věku.
  18. Vrozené vady končetin.
  19. Vrozené vady nohy (pes calcaneovalgus cong. vs. pes planus cong. /vertikální talus/).
  20. Vrozené vady nohy (pes equinovarus cong.).
  21. Získané vady nohy.
  22. Statické vady.
  23. VVK - diagnostika.
  24. VVK - konzervativní léčba.
  25. VVK - operační léčba.
  26. VVK - následky léčby.
  27. Aseptické nekrosy.
  28. M. Perthes - konzervativní léčba.
  29. M. Perthes - operační léčba.
  30. Coxa vara adolesc.
  31. Skoliózy.
  32. Kyfózy a jiné vady páteře.
  33. Ortopedické vady neurogenní etiologie.
  34. Ortopedické léčení chabých paréz.
  35. Ortopedické léčení spastických paréz.
  36. Systémová a metabolická onemocnění kostí - karence vitamínů a hormon. léčba.
  37. Osteogenesis imperfekta - fibrodysplázie, osteopetróza.
  38. Poruchy růstu.
  39. Osteoporosa, osteomalácie, osteopenie.
  40. Záněty kostí, záněty kloubů.
  41. Specifická onemocnění kostí a kloubů.
  42. Revmatická onemocnění - revmatochirurgie.
  43. Nádory pohybového aparátu - rozdělení, principy léčby.
  44. Benigní nádory.
  45. Maligní nádory.
  46. Sekundární a nádorům podobné afekce.
  47. Entezopatie.
  48. Úžinové syndromy.
  49. Artróza - patofyziologie, projevy, laboratoř, RTG.
  50. Artróza - možnosti terapie konzervativní.
  51. Artróza - možnosti terapie operační.
  52. Koxartróza.
  53. Gonartróza.
  54. Spondyloartróza - bolesti v zádech.
  55. Instability kloubů.
  56. Habituální a recidivující luxace kloubů.
  57. Diferenciální diagnostika bolestí v zádech.
  58. Diferenciální diagnostika bolestí kyčle.
  59. Diferenciální diagnostika bolestí ramena.
  60. Diferenciální diagnostika bolestí kolena.
  61. Pseudoartrózy.
  62. Algoneurodystrofický syndrom.
  63. Pooperační komplikace v ortopedii.
     

Celkový počet otázek: 63

Výběr náhodné otázky