Ortopedie - Mgr. Všeobecné lékařství, 5. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 5. 9. 2017
 

Organizace stáží:
8.30 - 10.30 seminář (viz sylabus)
10.30 - 13.00 (a dále dle případného individuálního zájmu studenta)
Stáž na příjm.odd., ambulancích a oper.sálech s cílem zapojení do realizace léčebného programu. Výtěžnost stáže významně závisí na individuálním přístupu a aktivitě studenta.

Možná změna témat přednášek a seminářů vyhrazena
podle aktuálního sylabu (k dispozici na nástěnce sekretariátu kliniky 4.patro D dětský monoblok).

V dvoutýdenní blokové výuce jsou povoleny 2 absence.
 

 1. Historie ortopedie v Čechách i ve světě, konsekvence pro současnost a vymezení oboru.
 2. Anatomie, fyziologie a patofyziologie kostí a kloubů.
 3. Hojení kostí a vazů.
 4. Traumata pohybového aparátu v dětském a dospělém věku.
 5. Operativa v ortopedii, zásady, historie, typy výkonů.
 6. Osteosyntézy - typy, indikační schémata.
 7. Principy AO osteosyntéz, principy hojení.
 8. Zevní osteosyntézy - typy a indikace.
 9. Revmatochirurgie - operační spektrum.
 10. Součásti ortopedické protetiky.
 11. Ortotika.
 12. Miniinvazivní operace v ortopedii.
 13. Artroskopie ramena.
 14. Artroskopie kolena.
 15. Aloplastika.
 16. Ortopedický screening v porodnici.
 17. Ortopedické vyšetření ve školním a adolescentním věku.
 18. Vrozené vady končetin.
 19. Vrozené vady nohy (pes calcaneovalgus cong. vs. pes planus cong. /vertikální talus/).
 20. Vrozené vady nohy (pes equinovarus cong.).
 21. Získané vady nohy.
 22. Statické vady.
 23. VVK - diagnostika.
 24. VVK - konzervativní léčba.
 25. VVK - operační léčba.
 26. VVK - následky léčby.
 27. Aseptické nekrosy.
 28. M. Perthes - konzervativní léčba.
 29. M. Perthes - operační léčba.
 30. Coxa vara adolesc.
 31. Skoliózy.
 32. Kyfózy a jiné vady páteře.
 33. Ortopedické vady neurogenní etiologie.
 34. Ortopedické léčení chabých paréz.
 35. Ortopedické léčení spastických paréz.
 36. Systémová a metabolická onemocnění kostí - karence vitamínů a hormon. léčba.
 37. Osteogenesis imperfekta - fibrodysplázie, osteopetróza.
 38. Poruchy růstu.
 39. Osteoporosa, osteomalácie, osteopenie.
 40. Záněty kostí, záněty kloubů.
 41. Specifická onemocnění kostí a kloubů.
 42. Revmatická onemocnění - revmatochirurgie.
 43. Nádory pohybového aparátu - rozdělení, principy léčby.
 44. Benigní nádory.
 45. Maligní nádory.
 46. Sekundární a nádorům podobné afekce.
 47. Entezopatie.
 48. Úžinové syndromy.
 49. Artróza - patofyziologie, projevy, laboratoř, RTG.
 50. Artróza - možnosti terapie konzervativní.
 51. Artróza - možnosti terapie operační.
 52. Koxartróza.
 53. Gonartróza.
 54. Spondyloartróza - bolesti v zádech.
 55. Instability kloubů.
 56. Habituální a recidivující luxace kloubů.
 57. Diferenciální diagnostika bolestí v zádech.
 58. Diferenciální diagnostika bolestí kyčle.
 59. Diferenciální diagnostika bolestí ramena.
 60. Diferenciální diagnostika bolestí kolena.
 61. Pseudoartrózy.
 62. Algoneurodystrofický syndrom.
 63. Pooperační komplikace v ortopedii.
   

Celkový počet otázek: 63

Výběr náhodné otázky