Onkologie - Mgr. Všeobecné lékařství, 5. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 28. 11. 2014
 

Onkologie obecná

 1. Epidemiologie nádorových onemocnění
 2. Odlišnosti nádorů dětí a dospělých
 3. Rizikové faktory pro vznik nádorů
 4. Fyzikální faktory karcinogeneze
 5. Chemické faktory karcinogeneze
 6. Genetické faktory karcinogeneze
 7. Biologické faktory karcinogeneze
 8. Molekulární mechanismy nádorové přeměny
 9. Mechanismy protinádorové imunity a příčiny jejich selhání
 10. Buněčná kinetika, růst a šíření nádorů
 11. Varovná znamení a jejich podklady
 12. Klasifikace nádorů (včetně patologické)
 13. Kožní projevy nádorových onemocnění
 14. Neurologická symptomatologie v onkologii
 15. Oftalmologické příznaky v onkologii
 16. ORL příznaky v onkologii
 17. Zvracení - dif. diagnostika a vyšetřovací postupy, zvracení při chemoterapii a jeho terapie
 18. Dif. diagnostika a vyšetřovací postupy u symptomů - horečka, dušnost, bolesti končetin
 19. Poruchy krvetvorby
 20. Náhlé příhody v onkologii způsobené léčbou
 21. Náhlé příhody v onkologii způsobené nádorem
 22. Velké břicho - ascites, hepatomegalie, splenomegalie - dif. diagnostika a vyšetřovací postupy
 23. Poruchy vyprazdňování stolice - dif. diagnostika a vyšetřovací postupy
 24. Melena a rektoragie - dif. diagnostika a vyšetřovací postupy
 25. Poruchy mikce, hematurie - dif. diagnostika a vyšetřovací postupy
 26. Bolest v onkologii
 27. Diferenciální diagnostika chronických zánětů a nádorů
 28. Endokrinní projevy nádorů
 29. Paraneoplastické projevy a syndromy
 30. Zobrazovací metody v onkologii
 31. Laboratorní vyšetření v onkologii
 32. Minimální nádorová choroba- detekce a význam
 33. Endoskopické vyšetření v onkologii
 34. Chirurgická léčba nádorů
 35. Základní princip účinnosti záření, způsoby aplikace, frakcionační režimy
 36. Plánování léčby zářením, druhy ozařovačů
 37. Kontraindikace a komplikace radioterapie
 38. Přehled cytostatik a mechanismů jejich účinku
 39. Nežádoucí účinky cytostatik
 40. Život ohrožující komplikace protinádorové chemoterapie
 41. Megaterapie s následnou transplantací hematopoetických buněk
 42. Imunoterapie a cílená (biologická) léčba nádorů
 43. Hormonální léčba nádorových onemocnění
 44. Podpůrná léčba v onkologii
 45. Pozdní následky protinádorové léčby
 46. Paliatvní péče o onkologicky nemocné
 47. Rehabilitační, psychologická a sociální péče v onkologii
 48. Onkologická prevence
 49. Uzlinový syndrom
   

Onkologie speciální

 1. Hodgkinova choroba
 2. Nádory kůže
 3. Nádory CNS
 4. Nádory hlavy a krku
 5. Nádory štítné žlázy
 6. Nádory mléčné žlázy
 7. Nádory plic a pleury
 8. Nádory mediastina
 9. Nádory jícnu, žaludku
 10. Nádory jater, žlučových cest a pankreatu
 11. Nádory tenkého střeva, tlustého střeva a rekta
 12. Nádory dělohy, pochvy a vulvy
 13. Nádory vaječníků
 14. Nádory varlat
 15. Nádory retroperitonea
 16. Nádory ledvin
 17. Nádory odvodných cest močových a prostaty
 18. Nádory měkkých tkání
 19. Germinální nádory
 20. Nádory sympatických ganglií
 21. Nádory kostí
 22. Nádory žláz s vnitřní sekrecí
 23. Rezistence u novorozence
 24. Maligní nádory nejasné primární lokalizace
 25. Etiologie, patogeneze a diagnostika akutních leukemií
 26. Klinické projevy, diferenciální diagnostika a léčba akutních leukemií
 27. Chronické leukemie
 28. Non-Hodgkinské lymfomy
 29. Nádory oka, očních adnex a orbity
   

Celkový počet otázek: 78

Výběr náhodné otázky