Infekční lékařství - Mgr. Všeobecné lékařství, 5. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 7. 9. 2015
 

1.
 1. Etiologie a patogeneze hnisavých meningitid
 2. Reakce po očkování
 3. Chinolony a další chemoterapeutika
   
2.
 1. Hnisavé meningitidy novorozenců a malých kojenců
 2. Střevní helmintózy
 3. Tetracyklinová antibiotika
   
3.
 1. Invazivní meningokoková onemocnění
 2. Střevní protozoární infekce
 3. Antimykotika systémová
   
4.
 1. Klinický obraz a laboratorní diagnostika hnisavých meningitid
 2. Chlamydiové infekce
 3. Léčení průjmových onemocnění
   
5.
 1. Syndrom toxického šoku
 2. Salmonelózy a jejich klinické formy
 3. Linkosamidy
   
6.
 1. Středoevropská klíšťová encefalitida
 2. Toxoplazmóza
 3. Terapie kortikosteroidy u infekčních nemocí
   
7.
 1. Parézy infekčního původu včetně polyradikuloneuritid
 2. Tularémie
 3. Přirozené peniciliny
   
8.
 1. Virové hepatitidy s fekalorálním přenosem
 2. Diferenciální diagnostika horečky po návratu z tropů
 3. Širokospektré peniciliny
   
9.
 1. Virové gastroenteritidy
 2. Leptospiróza
 3. Protistafylokoková antibiotika (včetně MRSA)
   
10.
 1. Lymská borrelióza
 2. Mikroorganismy jako možné biologické zbraně
 3. Makrolidy
   
11.
 1. Bacilární úplavice a o pseudomembranózní enterokolitida
 2. Mykoplasmové infekce
 3. Klinický a laboratorní obraz sepse, nejčastější agens
   
12.
 1. Alimentární intoxikace včetně botulismu
 2. Vzteklina, její prevence a profylaxe, zásady podání heterologních imunoglobulinů
 3. Aminoglykozidy
   
13.
 1. Kampylobakterióza a yersinióza
 2. Listerióza
 3. Chloramfenikol a polymyxinová antibiotika
   
14.
 1. Průjmová onemocnění vyvolaná E. coli
 2. Malárie
 3. Význam a užití imunoglobulinových přípravků
   
15.
 1. Virové hepatitidy s parenterálním přenosem
 2. Systémové mykózy
 3. Klinický obraz, léčba a profylaxe tetanu
   
16.
 1. HIV infekce - etiologie, epidemiologie, klinický obraz
 2. Diferenciální diagnostika uzlinového syndromu
 3. Epidemiologie a klinický obraz brucelózy, leishmaniózy, schistosomiázy
   
17.
 1. Onemocnění vvolaná S. pneumoniae
 2. CMV infekce
 3. Cefalosporiny
   
18.
 1. Infekční mononukleóza
 2. Očkovací kalendář v ČR
 3. Léčení a následky virových hepatitid
   
19.
 1. Chřipka
 2. Tkáňové helmintózy – toxokaróza, trichinelóza
 3. Etiologie syndromu aseptické meningitidy
   
20.
 1. Zarděnky
 2. Infekční endokarditida
 3. Léčba purulentních meningitid
   
21.
 1. Onemocnění vyvolaná virem varicella-zoster
 2. Průjmy po návratu z tropů
 3. Možnosti ATB léčby u novorozenců a těhotných žen
   
22.
 1. Onemocnění vyvolaná virem herpes simplex
 2. Očkování v ČR kromě povinného očkovacího kalendáře
 3. Pertuse a syndrom dávivého kašle
   
23.
 1. Spalničky
 2. Břišní tyfus a paratyfy
 3. Indikace a provedení lumbální punkce
   
24.
 1. Pátá a šestá exantémová nemoc
 2. Těžká sepse a septický šok
 3. Virostatika
   
25.
 1. Erysipel a jiná onemocnění vyvolaná streptokoky
 2. Legionelóza
 3. Diferenciální diagnostika žloutenky hepatálního původu
   
26.
 1. Enterovirové infekce včetně poliomyelitidy
 2. Žlutá zimnice a hemoragické horečky
 3. Diferenciální diagnostika a léčba povlakových angín
   
27.
 1. Enterobióza, askaridóza
 2. Záškrt
 3. Mikrobiologické vyšetření krve, stolice a moči
   
28.
 1. Anaerobní infekce
 2. Spála a její komplikace
 3. Možnosti sérologické diagnostiky infekčních chorob
   
29.
 1. Hemofilové infekce
 2. Epidemická parotitida
 3. Diferenciální diagnostika makulopapulózních exantémů
   
30.
 1. Vertikálně přenosné infekce
 2. Ricketsiózy
 3. Diferenciální diagnostika syndromu akutního průjmu
   
31.
 1. Stafylokokové infekce
 2. Laryngitida a epiglotitida
 3. Toxoalergické exantémy připomínající infekční onemocnění
   
32.
 1. Infekce u rizikových skupin pacientů
 2. Mimoplicní mykobakteriózy
 3. Diferenciálně diagnostický přístup k febrilnímu pacientovi
   
33.
 1. Adenovirové infekce
 2. Nozokomiální infekce
 3. Diferenciální diagnostika meningeálního syndromu a bolesti hlavy
   
34.
 1. Infekce u imunokompromitovaných osob
 2. Onemocnění vyvolaná rhinoviry, parachřipkovými viry a RS virem
 3. Obecné zásady ATB léčby
   
35.
 1. HIV - oportunní infekce, terapie
 2. Kawasakiho syndrom
 3. Diferenciální diagnostika pneumonií
   

Celkový počet otázek: 35

Výběr náhodné otázky