Anesteziologie a intenzivní medicína - Mgr. Všeobecné lékařství, 5. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 26. 9. 2017
 

 1. KPR základní, AED, základní postup, dospělí, děti
 2. KPR rozšířená, defibrilovatelný a nedefibrilovatelný rytmus
 3. Pomůcky a farmaka při rozšířené KPR
 4. Defibrilace, kardioverze, kardiostimulace
 5. KPR u dětí a novorozenců, rozdíly oproti dospělým
 6. Patofyziologie respirační insuficience
 7. Respirační insuficience, rozdělení, terapie
 8. Kyslíková terapie, zásady podávání kyslíku
 9. Umělá plicní ventilace, základní pojmy, indikace a základní formy UPV
 10. ARDS, ALI, CHOPN, status astmaticus v intenzivní péči
 11. Šok obecně, patofyziologie, základní dělení
 12. Hypovolemický šok a jeho terapie
 13. Distribuční šok a jeho terapie
 14. Kardiogenní šok a jeho terapie, akutní koronární syndrom
 15. Obstrukční šok a jeho terapie
 16. Nejčastější arytmie v resuscitační péčí, bradykardie, tachykardie, jejich terapie
 17. Farmakologie vegetativního nervového systému
 18. Objemová terapie, krystaloidy, koloidy, krevní deriváty
 19. Poruchy acidobazické rovnováhy a jejich léčba
 20. Parenterální a enterální výživa, jako součást terapie v intenzivní péči
 21. Akutní intoxikace, základní postupy
 22. Akutní renální selhání v intenzivní péči a jeho terapie, eliminační metody
 23. Poruchy vědomí a jejich hodnocení, základní neurologické vyšetření v intenzivní péči
 24. Edém mozku a nitrolební hypertenze - patofyziologie a terapie obecně
 25. Kraniocerebrální poranění v resucitační péči, základní postup diagnostiky a terapie
 26. Diagnostika smrti mozku, péče o potenciálního dárce
 27. Poruchy hemokoagulace v resuscitační péči a jejich terapie, DIC
 28. Polytrauma v resuscitační péči, základní postup terapie
 29. Popáleniny v resuscitační péči
 30. Sepse, syndrom orgánové dysfunkce – definice, patofyziologie, terapie
 31. Předoperační příprava, předanestetické vyšetření, premedikace, akutní a plánované výkony
 32. Celková anestezie, definice, základní pojmy, dělení, indikace
 33. Celková anestetika inhalační a intravenozní
 34. Relaxancia, analgetika
 35. Předání pacienta, péče o pacienta bezprostředně po anestezii
 36. Lokální anestezie, základní pojmy, dělení, indikace, kontraindikace
 37. Lokální anestetika, vedlejší reakce a jejich terapie, prevence
 38. Epidurální a subarachnoidální anestezie
 39. Volba způsobu anestezie, celková versus regionální
 40. Pooperační péče a analgesie
 41. Zajištění a monitorace pacienta během anestezie
   

Celkový počet otázek: 41

Výběr náhodné otázky