Soudní lékařství - Mgr. Všeobecné lékařství, 4. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 9. 1. 2014
 

 • Lékař jako znalec
 • Lékař jako svědek
 • Znalecký posudek, náležitost a forma
 • Ublížení na zdraví
 • Těžká újma na zdraví
 • Zjišťování identity na živém a na mrtvém
 • Důkaz smrti a důkaz smrti mozku
 • Určování doby smrti
 • Odchylné druhy hniloby
 • Postupy při úmrtí (zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.)
 • Druhy pitev
 • Znásilnění a pohlavní zneužívání
 • Vražda novorozeného dítěte
 • Poranění hlavy
 • Poranění krku a šíje
 • Poranění hrudníku
 • Poranění břicha
 • Poranění páteře
 • Poranění končetin
 • Týrání svěřené osoby
 • Příčiny náhlé smrti obecně
 • Náhlá smrt v dospělém věku
 • Náhlá smrt v dětském věku
 • Důkaz stop biologického původu
 • Vitální reakce
 • Rány řezné, bodné a sečné
 • Rány střelné
 • Poranění tupým předmětem (kůže, podkoží, klouby a kosti)
 • Rány vzniklé kousnutím
 • Pád z výše
 • Dopravní úrazy
 • Popálení
 • Působení nízké teploty
 • Úrazy elektrickým proudem
 • Poškození RTG a jiným zářením
 • Udušení - obecně
 • Strangulace
 • Uzavření dýchacích cest zakrytím
 • Traumatická asfyxie
 • Utopení
 • Udávení a udušení v malé prostoře
 • Poranění při explozi a hromadné katastrofy
 • Poruchy z rozdílnosti atmosferického tlaku
 • Otrava ze soudnělékařského hlediska (vražda - sebevražda - náhoda)
 • Zákkladní toxikologické pojmy, osud a působení jedů v organizmu
 • Indikace toxikologického vyšetření, odběr materiálu, interpretace nálezu
 • Otrava kyselinami a alkáliemi
 • Otrava toxikologicky významnými kovy a nekovy
 • Otrava CO
 • Otrava kyanovodíkem a kyanidy
 • Otrava dusitany a dusičnany
 • Otrava průmyslovými jedy a rozpouštědly
 • Otrava rostlinnými a živočišnými jedy
 • Otrava houbami
 • Otrava potravinami
 • Vstup, distribuce, metabolismus a vylučování alkoholu
 • Ovlivnění alkoholem a alkohol v dopravě
 • Průkaz alkoholu v biologickém materiálu a zjištění opilosti, výpočet alkoholu
 • Otrava léky
 • Omamné a psychotropní látky
   

Celkový počet otázek: 60

Výběr náhodné otázky