Klinická biochemie - Mgr. Všeobecné lékařství, 4. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 21. 9. 2012
 

 1. Markery stavu výživy, albumin, stopové prvky
 2. CRP, ultrasenzitivní CRP
 3. Hormony štítné žlázy
 4. Proteiny akutní fáze
 5. Tumorové markery u nádorů urogenitálního systému a karcinomu prsu (PSA, CA 125, NMP 22, BTA, CA 15-3)
 6. Tumorové markery (CEA, CA 19-9, CYFRA 21-1, NSE)
 7. DM 2. typu
 8. Diabetická ketoacidóza, DM 1. typu
 9. Dyslipoproteinémie
 10. Rizikové faktory atherosklerosy
 11. Laboratorní diagnostika AIM
 12. Porfyrie
 13. Laboratorní vyšetření pohlavních hormonů (puberta, menopausa)
 14. Akutní renální selhání
 15. Sérologie hepatitid
 16. Poruchy metabolismu železa
 17. Malabsorpční syndrom a celiakie
 18. Biochemická vyšetření pankreatu
 19. Funkční vyšetření v gastroenterologii
 20. DIC (diseminovaná intravaskulární koagulopatie)
 21. Monitorování antikoagulační léčby
 22. Urolithiasis
 23. Rozlišení renální a prerenální uremie
 24. Chronické renální selhání
 25. Clearance kreatininu, cystatin C, glomerulární filtrace
 26. Proteinurie
 27. Jaterní cirhóza
 28. Hyperbilirubinemie
 29. Biochemické vyšetření funkce jater
 30. Monoklonální gamapatie
 31. Preanalytická fáze laboratorního vyšetření
 32. Význam vyšetření laktátu a amoniaku
 33. Hormony kůry a dřeně nadledvin
 34. Laboratorní vyšetření kostního metabolismu
 35. Metabolická acidóza, RTA
 36. Metabolická alkalóza
 37. Akutní a chronické respirační poruchy ABR
 38. Hypo- a hyper-natremie, diabetes insipidus
 39. Dehydratace, hyperhydratace, natriuretické peptidy
 40. Monitorování hladin léčiv
   

Celkový počet otázek: 40

Výběr náhodné otázky