Farmakologie - Mgr. Všeobecné lékařství, 4. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 14. 3. 2016
 

Zkušební otázky z obecné a speciální farmakologie na školní rok 2015/16
Počet otázek se do konce školního roku může změnit!
 

Zkušební otázky z obecné farmakologie

 1. Léčivo, léčivá látka, léčivý přípravek.
  Klasifikace léčiv (včetně klasifikace ATC skupin). Zdroje informací o léčivech.
   
 2. Farmakokinetika – absorpce léčiv.
  Faktory ovlivňující absorpci, interakce na úrovni vstřebávání.
   
 3. Farmakokinetika - distribuce léčiv, distribuční objem.
   
 4. Farmakokinetika – metabolismus léčiv.
   
 5. Přestup léčiv přes biologické membrány – typy procesů; kompartmentové farmakokinetické modely, nultý a první řád ve farmakokinetice.
   
 6. Farmakokinetika – eliminace léčiv, eliminační orgány.
   
 7. Základní farmakokinetické parametry.
   
 8. Přívodní cesty léčiva do organismu (vztah způsobu aplikace k rychlosti a délce účinku léčiva, vztah k farmakokinetice látky); lékové formy.
   
 9. Farmakokinetika – biologický poločas, ustálený stav.
   
 10. Distribuce léčiv v organismu (distribuční objem – význam pro dávkování léčiv).
   
 11. Biotransformace léčiv a její význam pro vylučování farmak z organismu (typy biotransformací, enzymová indukce a inhibice).
   
 12. Eliminace léčiv z organismu (eliminační konstanta, eliminační poločas, totální clearence léčiva, renální a nerenální clearence).
   
 13. Farmakovigilance – význam, základní principy, povinnosti lékaře.
   
 14. Význam farmakokinetiky pro optimalizaci dávkování látek (vztah mezi dávkou, plasmatickou koncentrací a účinky léčiva). Terapeutické monitorování hladin léčiv (příklady).
   
 15. Časový průběh hladin léčiv v organismu, jedno i více kompartmentový systém.
   
 16. Farmakokinetika; základní parametry a vzorce pro výpočet
  farmakokinetických parametrů, význam jednotlivých parametrů.
   
 17. Mechanismus účinku léčiv na molekulární úrovni; cílové struktury působení léčiv – typy receptorů, léčiva s účinky nezávislými na receptorech (příklady).
   
 18. Základní kvantitativní hlediska farmakon - receptorové interakce(afinita, vnitřní aktivita, způsob jejich určování, význam pro dávkování a účinek léčiva).
   
 19. Základní typy membránových receptorů, G regulační protein.
   
 20. Nežádoucí účinky léčiv.
   
 21. Vnitřní aktivita a afinita xenobiotik, kompetitivní a nekompetitivní antagonismus a parciální agonismus (graficky znázorněte průběh charakterizačních křivek).
   
 22. Desenzitizace a hypersenzitivizace receptorů (mechanismy, příklady). Receptorové nemoci.
   
 23. Terapeutické monitorování léčiv (význam, praktické využití, příklady).
   
 24. Hlavní místa působení léčiv (receptory, iontové kanály, enzymy aj.).
   
 25. Farmakogenetika (význam, praktické využití, příklady).
   
 26. Závislost účinku na dávce (typy dávek, vztah dávka – účinek,plasmatická hladina – účinek, terapeutické rozmezí).
   
 27. Terapeutická šíře, terapeutický index; individuální variabilita v citlivosti pacientů na léky (příčiny).
   
 28. Změny účinku léčiva při opakovaném podávání (tachyfylaxe,tolerance, indukce, inhibice, kumulace, léková závislost).
   
 29. Interakce léčiv (typy interakcí a jejich příklady).
   
 30. Názvy léčiv, generická léčiva, originální přípravky, léky vázané na předpis/volně prodejné, bioekvivalence léčiv.
   
 31. Teratogenní, mutagenní a kancerogenní účinky léčiv.
   
 32. Zvláštnosti farmakoterapie u starých osob. Změny farmakodynamických účinků a farmakokinetických vlastností léčiv (příklady).
   
 33. Vedlejší a nežádoucí účinky léčiv – klasifikace (závislost na dávce – konkrétní příklady).
   
 34. Vývoj a hodnocení nových léčiv; preklinické a klinické testování, farmakovigilance.
   
 35. Účelná farmakoterapie, farmakoterapeutické riziko a polypragmazie.
   
 36. Biotransformace a eliminace léčiv.
   
 37. Klinická farmakokinetika, monitorování hladin léčiv a úprava dávkování léčiv.
   
 38. Klasifikace receptorů a jejich podtypů.
   
 39. Zvláštnosti farmakoterapie a dávkování léků u dětí.
   
 40. Intoxikace léky; zásady léčby, péče o pacienta, antidota.
   
 41. Zvláštnosti farmakoterapie v těhotenství a během laktace; léky, které je možné v těhotenství u závažných stavů použít (hypertenze, diabetes, astma bronchiale, infekční onemocnění).
   
 42. Farmakoterapie ve stáří.
   
 43. Podávání léčiv v těhotenství a při kojení.
   
 44. Terapeutické monitorování léčiv.
   
 45. Cytochrom P450.
   
 46. Nezávislé zdroje informací o lécích www.sukl.cz (spc, scau), 2. AISLP, 3. VZP.
   

Zkušební otázky ze speciální farmakologie

 1. Léčiva ovlivňující žaludeční sekreci a aciditu.
 2. Spasmolytika a prokinetika.
 3. Antiemetika.
 4. Střevní absorbencia a antidiaroika.
 5. Laxativa.
 6. Nitráty.
 7. Beta-blokátory.
 8. Blokátory vápníkových kanálů.
 9. Blokátory receptorů pro angiotensin II.
 10. ACE inhibitory.
 11. Diuretika.
 12. Antiarytmika.
 13. Intravenózní antikoagulancia.
 14. Fibrinolytika.
 15. Perorální antikoagulancia.
 16. Antiagregancia.
 17. Venofarmaka, vazodilatancia, nootropika, kognitiva.
 18. Analgetika - antipyretika.
 19. Analgetika - nesteroidní antiflogistika, cox-2 inhibitory.
 20. Analgetika - opiáty.
 21. Expektorancia, mukolytika, antitusika.
 22. Antipsychotika.
 23. Antidepresiva.
 24. Anxiolytika a hypnotika.
 25. Thyreoidální a antihyreoidální léčiva.
 26. Inzuliny.
 27. Perorální antidiabetika.
 28. Sekretagoga, látky snižující periferní insulinovou rezistenci, inhibitory α-glukosidázy.
 29. Hypolipidemika.
 30. Hormonální antikoncepce.
 31. Cytostatika.
 32. Celková, inhalační a lokální anestetika.
 33. Antihistaminika a glukokortikoidy.
 34. Léčiva ovlivňující imunitní systém, imunosupresiva, imunomodulátory.
 35. Rozdělení antibiotik.
 36. Rizika antibiotické léčby – nežádoucí účinky a problematika rezistence.
 37. Penicilinová antibiotika.
 38. Cefalosporiny.
 39. Karbapenemy a aztreonam.
 40. Glykopeptidová antibiotika.
 41. Fluorochinolony.
 42. Makrolidová antibiotika.
 43. Azalidy, ketolidy, linezolid a ostatní inhibitory proteosyntézy.
 44. Aminoglykosidová antibiotika.
 45. Antituberkulotika.
 46. Tetracykliny, tigecyklin, chloramfenikol.
 47. Sulfonamidy, kotrimoxazol.
 48. Antivirotika a antimykotika.
 49. Antiparazitika, antimalarika (veš, roupy, škrkavka, tasemnice zákožka), antiseptika a dezinficiencia.
 50. Léčiva používaná k terapii poruch kostního metabolismu.
 51. Antiparkinsonika.
 52. Antianemika.
 53. Infuzní roztoky, parenterální výživa, transfuzní přípravky – dělení, rizika.
 54. Centrální a periferní myorelaxancia.
 55. Léčiva s pozitivně inotropním účinkem (kardiotonika a inhibitory fosfodiesterázy).
 56. Antiasthmatika (selektivní 2- sympatomimetika, parasympatolytika - anticholinergika.
 57. Theophyllin a ostatní xantiny, preventivní antiastmatika (léčiva s protizánětlivým účinkem, imunoprofylaktika, léčiva stabilizující žírné buňky, antileukotrieny), mukolytika, expektorancia, antitusika.
 58. Antiepileptika.
 59. Léčiva používaná v porodnictví (prostaglandiny, námelové alkaloidy, tokolytika).
 60. Léčiva používaná k terapii nemocí močových cest (cholinergika, anticholinergika, sympatolytika, inhibitory 5α-reduktázy, α1 - blokátory).
 61. Ženské a mužské pohlavní hormony.
 62. Minerály a stopové prvky.
 63. Vitaminy.
 64. Inhibitory PDE.
 65. Venoprotektiva.
 66. Biologická léčiva.
 67. Sympatolytika, sympatomimetika.
 68. Parasympatolytika, parasympatomimetika.
 69. Léčiva ovlivňující periferní nervový systém.
 70. Aktivní a pasivní imunizace, profylaktické a terapeutické vakcíny.
 71. Etanol.
 72. Venofarmaka.
 73. Hormonální antikoncepce.
 74. Kortikosteroidy.
 75. Hepatoprotektiva a pankreatické enzymy.
 76. Hormony pankreatu (inzulin, glukagon, amylin).
 77. Látky ovlivňující funkci hypofýzy.
 78. Hypothalamické hormony.
 79. Hormony adenohypofýzy.
 80. Hormony zadního laloku hypofýzy.
 81. Hormony kůry nadledvin.
 82. Glukokortikoidy.
 83. Mineralokortikoidy.
 84. Antagonisté adrenokortikálních hormonů a mineralokortikoidů.
 85. Hormony ovlivňující reprodukční systém ženy.
 86. Léčiva používaná pro hormonální substituční terapii v menopauze.
 87. Mužské pohlavní hormony, anabolické steroidy.
   

Zkušební otázky: Farmakoterapie klinických stavů

 1. Farmakoterapie u dětí
 2. Farmakoterapie akutního IM
 3. Farmakoterapie chronického srdečního selhání
 4. Farmakoterapie akutního srdečního selhání
 5. Farmakoterapie CMP
 6. Farmakoterapie epilepsie
 7. Farmakoterapie osteoporózy
 8. Farmakoterapie thyreopathii
 9. Farmakoterapie VCHGD
 10. Farmakoterapie astmatu a CHOPN
 11. Farmakoterapie diabetu
 12. Farmakoterapie hypertenze
 13. Farmakoterapie onemocnění jater a žlučníku
 14. Farmakoterapie u geriatrických pacientů
 15. Farmakoterapie v těhotenství a při kojení
 16. Farmakoterapie žilní trombózy
 17. Farmakoterapie plicní embolie
 18. Farmakoterapie bolesti
 19. Farmakoterapie poruch srdečního rytmu
 20. Farmakoterapie bronchopneumoni í
 21. Farmakoterapie infekce močových cest
 22. Farmakoterapie ICHDK
 23. Farmakoterapie glomerulonefritid
 24. Farmakoterapie infekce dýchacích cest
 25. Farmakoterapie anemií
 26. Farmakoterapie revmatické artritidy
 27. Farmakoterapie lymeské boreliózy
 28. Farmakoterapie obezity
 29. Farmakoterapie dyslipoproteinemií
 30. Farmakoterapie deprese
 31. Farmakoterapie arytmií
 32. Farmakoterapie alergických stavů
 33. Farmakoterapie teploty
 34. Farmakoterapie nauzey a zvracení
 35. Farmakoterapie kašle
 36. Farmakoterapie migrény
 37. Farmakoterapie průjmu
 38. Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů
 39. Farmakoterapie dny
 40. Základy terapie ATB
 41. Základy terapie v onkologii
   

Zkoušební otázky - recepty
U těchto otázek je povoleno použít farmakologický Brevíř

 1. Předepište HVLP recept na 2 balení kalium šetřící diuretikum.
 2. Předepište HVLP recept na1 balení antitusikum ne kodeinové pro dospělého.
 3. Předepište HVLP recept na 3 balení inhalačního kortikoidu.
 4. Předepište HVLP recept na 1 balení hypnotikum.
 5. Předepište HVLP recept na 2 balení inhalačního kortikosteroidu pro prevenci astmatu.
 6. Předepište HVLP recept na 3 balení expektorans kapky pro dítě 10 let.
 7. Předepište HVLP recept na 1 balení laxativa.
 8. Předepište HVLP recept na 2 balení antibiotikum pro léčení streptokokové angíny 5letého pacienta 20 kg.
 9. Předepište HVLP recept na 1 balení antiemetikum proti kinetózám pro dítě 6 let.
 10. Předepište HVLP recept na 3 balení COX-neselektivní NSA.
 11. Předepište HVLP recept na 1 balení nosních kapek k léčení rýmy.
 12. Předepište HVLP recept na 1 balení anxiolytikum pro dospělého na 1 měsíc užívání.
 13. Předepište HVLP recept na 2 balení aminopenicilinového antibiotika na léčení pneumonie dospělé.
 14. Předepište HVLP recept na 3 balení antacida.
 15. Předepište HVLP recept na 1 balení injekční antihistaminikum pro lékaře.
 16. Předepište HVLP recept na 2 balení pro prevenci angíny pectoris pacienta s anamnézou astmatu.
 17. Předepište HVLP recept na 1 balení betablokátoru pro léčbu tachykardie dospělého.
 18. Předepište HVLP recept na 1 balení inhalačního antiastmatika pro akutní epizody.
 19. Předepište HVLP recept na 3 balení ACE inhibitoru.
 20. Předepište HVLP recept na 1 balení betablokátoru (BB) pro léčbu hypertenze.
 21. Předepište HVLP recept na 2 balení čípky proti hemoroidům.
 22. Předepište HVLP recept na 1 balení NSA k lokální aplikaci.
 23. Předepište HVLP recept na 3 balení expektorans tablety pro dospělého.
 24. Předepište HVLP recept na 1 balení blokátoru kalciového kanálu pro léčbu hypertenze.
 25. Předepište HVLP recept na 2 balení inhibitoru protonové pumpy.
 26. Předepište recept na 1 balení antihistaminikum pro dítě 6 let.
 27. Předepište HVLP recept 4 balení AT1 blokátoru.
 28. Předepište HVLP recept 2 balení nitroglycerinu.
 29. Předepište HVLP recept 1 balení antiagregans.
 30. Předepište HVLP recept 3 balení nootropika.
 31. Předepište HVLP recept 2 balení statinů.
 32. Předepište HVLP recept 1 balení fibrátů.
 33. Předepište HVLP recept 3 balení opioidního analgetika.
 34. Předepište HVLP recept 2 balení antipyretika.
 35. Předepište HVLP recept 3 balení antimigrenotika.
 36. Předepište HVLP recept 2 balení antiepileptika.
 37. Předepište HVLP recept 1 balení antidepresiva ze skupiny inhibitorů SSRI.
 38. Předepište HVLP recept 2 balení thiazidového diuretika.
 39. Vypište 4 balení diuretika ze skupiny antagonistů aldosteronu.
 40. Vypište 2 balení benzodiazepinů.
 41. Předepište HVLP recept 3 balení kortikoidů.
 42. Předepište HVLP recept 4 balení spasmolytika.
 43. Předepište HVLP recept 1 balení střevní dezinficiens.
 44. Předepište HVLP recept 1 balení chemoterapeutik při infekci močových cest.
 45. Předepište HVLP recept 3 balení antiagregans.
 46. Předepište HVLP recept 2 balení perorální antikoagulancia.
 47. Předepište HVLP recept 1 balení injekční antikoagulancia.
   

Farmakologický ústav, prosinec 2015
 

Celkový počet otázek: 221

Výběr náhodné otázky