Epidemiologie - Mgr. Všeobecné lékařství, 4. ročník - bloková výuka


 

 1. Vymezení oboru epidemiologie, jeho využití, základní terminologie
 2. Asociace a kauzalita
 3. Tvorba souborů pro epidemiologické studie, výběr kontrolních skupin
 4. Deskriptivní studie
 5. Studie případů a kontrol
 6. Kohortové studie
 7. Intervenční studie
 8. Pojem, principy a využití mediciny založené na důkazech.
 9. Principy náhodného výběru a jeho význam
 10. Skríningové šetření v populaci (účel, hodnocení programů)
 11. Vlastnosti skríningových testů, ukazatele
 12. Výhody a nevýhody jednotlivých typů epidemiologických studií
 13. Hodnocení role náhody v epidemiologických studií
 14. Měření frekvence nemoci, úmrtí
 15. Měření asociace
 16. Bias v epidemiologických studiích
 17. Confounding v epidemiologických studiích
 18. Metody stanovení expozice rizikovým faktorům
 19. Příprava a provedení epidemiologické studie
 20. Zdroje původců nákaz, problematika nosičství (s uvedením příkladů)
 21. Přímý a nepřímý přenos nákaz, brány vstupu (s uvedením příkladů)
 22. Kolektivní imunita, vnímavost a rezistence
 23. Aktivní imunizace (princip, využití v současné praxi)
 24. Pasivní imunizace (princip, využití v současné praxi)
 25. Očkovací látky (typy, jejich výhody a nevýhody, perspektivy použití)
 26. Organizace a druhy očkování, strategie očkovacích programů
 27. Reakce po očkování, kontraindikace očkování, selhání očkování
 28. Pravidelné očkování dětí
 29. Orientace v současné epidemiologické situaci v ČR
 30. Epidemiologická opatření zaměřená na eliminaci zdroje nákazy
 31. Epidemiologická opatření zaměřená na přerušení přenosu nákazy
 32. Surveillance přenosných nemocí, definice, cíle, metody
 33. Nově se objevující a znovu zavlečené nákazy
 34. Charakteristika nejvýznamnějších nozokomiálních nákaz a zásady jejich prevence
 35. Charakteristika nejvýznamnějších nákaz přenášených krví a biologickými materiály
 36. Charakteristika nejvýznamnějších alimentárních nákaz
 37. Charakteristika nejvýznamnějších nákaz přenášených vektorem
 38. Charakteristika nejvýznamnějších nákaz přenášených transplacentárně a perinatálně
 39. Charakteristika nejvýznamnějších nákaz přenášených poraněním zvířetem
 40. Charakteristika nejvýznamnějších nákaz přenášených kapénkami
   

Celkový počet otázek: 40

Výběr náhodné otázky