Základy biofyziky - Bc. Fyzioterapie, 1. ročník - letní semestr


Poslední změna: 16. 5. 2014
 

 1. Biomechanika tkání
   
 2. Biomechanika kapalin a krevního oběhu
   
 3. Akustika
   
 4. Biofyzika sluchu
   
 5. Ultrazvuk a jeho využití v medicíně
   
 6. Dopplerovská ultrasonografie
   
 7. Elektrické a magnetické pole
   
 8. Nukleární magnetická rezonance - NMR (MRI)
   
 9. Účinky elektrického proudu a elektromagnetických polí na organismus
   
 10. Termodynamický systém
   
 11. Termodynamika a živé organismy
   
 12. Účinky teploty na organismus
   
 13. Bioenergetika buňky
   
 14. Světelná mikroskopie
   
 15. Elektronová mikroskopie
   
 16. Srovnání mikroskopických technik (fyzikální princip, možnosti využití, rozlišovací schopnost)
   
 17. Laser
   
 18. Biofyzikální principy v regenerativní medicíně
   
 19. Liposomy a řízené uvolňování léčiv
   
 20. Oko z pohledu biofyziky
   
 21. Fluorescence
   
 22. Biologická membrána a transport látek přes biologickou membránu
   
 23. Cytoskelet z pohledu biofyziky
   
 24. Tkáně z pohledu biofyziky
   
 25. Biosignály (obecně)
   
 26. Elektrické biosignály
   
 27. Elektrokardiografie
   
 28. Optika
   
 29. Fotometrie
   
 30. Elektromagnetické ionizující záření
   
 31. Radioaktivita
   
 32. Rtg záření v medicíně
   
 33. Záření gama v medicíně
   

Celkový počet otázek: 33

Výběr náhodné otázky