Speciální pedagogika - Bc. Fyzioterapie, 3. ročník - zimní semestr


 

 1. Základní terminologické vymezení speciální pedagogiky
 2. Defekt, postižení, handicap, speciální potřeby
 3. Druhy a stupně postižení
 4. Vymezení jednotlivých speciálně pedagogických disciplín podle druhu postižení
 5. Cílové skupiny speciální pedagogiky a speciálně pedagogické péče
 6. Možnosti školního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 7. Problematika dospělých osob se zdravotním postižením
 8. Komplexní přístup k řešení kvality života lidí se zdravotním postižením
 9. Rodina a dítě se zdravotním postižením
 10. Státní politika vůči občanům se zdravotním postižením
 11. Nejdůležitější právní normy ve vztahu k občanům se zdravotním postižením
 12. Komunikace zdravotníků s lidmi se zdravotním postižením
 13. Činnost nestátních neziskových organizací ve prospěch osob se speciálními potřebami
 14. Systém péče o seniory a hospicové hnutí v ČR
 15. Člověk s tělesným postižením
 16. Člověk se zrakovým postižením
 17. Člověk se sluchovým postižením
 18. Člověk s postižením řeči
 19. Člověk s mentálním postižením a autismem
 20. Člověk s poruchami chování
 21. Člověk s kombinovaným postižením
 22. Člověk s dílčími deficity
   

Celkový počet otázek: 22

Výběr náhodné otázky