Metody kinezioterapie - Bc. Fyzioterapie, 3. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 30. 5. 2013
 

3.ročník bakalářské studium fyzioterapie 2.LF UK 2012/13
METODY KINEZIOTERAPIE
 

Tématické okruhy k ústní zkoušce

 1. Základní myšlenky Brugger konceptu, vysvětlení pojmu: tendomyosa, AEK, OEG
 2. Organizace terapie dle Bruggera, indikace (vhodnost) volby funkční terapie nebo terapie globálně orientované.
 3. Zásady AEK, cvičení s therabandem. Co to znamená „funkční tape“, kdy se používá?
 4. Co je to „horká role“, kdy a kde se používá?
 5. Jak Brugger popisuje klenbu, resp. klenutí nohy? Co je to retrokapitální podpora, kdy a proč se používá?
 6. Základní principy senzomotorické stimulace, zásady cvičení, indikace a kontraindikace.
 7. Orofaciální soustava: morfologie, funkce, vzájemná souvislost s jinými funkčními systémy.
 8. Akt přijímání potravy, polykací akt – jednotlivé fáze. Patologické stavy, terapeutické ovlivnění.
 9. Obecné zásady aplikace technik PNF.
 10. Posilovací techniky PNF.
 11. Relaxační techniky PNF.
 12. Techniky hygieny dechových cest.
 13. Relaxační techniky dýchání.
 14. Techniky kondičního dýchání.
 15. Práce s tělem ve vztahu k dýchání
 16. Dýchání jako dynamická funkce neuromuskulární soustavy
 17. Metoda reflexní lokomoce dle Vojty: reflexní otáčení 1. fáze - výchozí poloha, spoušťové zóny, očekávaná hybnost, korelace s ontogenetickým vývojem.
 18. Metoda reflexní lokomoce dle Vojty: reflexní plazení - výchozí poloha, spoušťové zóny, očekávaná hybnost, korelace s ontogenetickým vývojem.
 19. Metoda reflexní lokomoce dle Vojty: reflexní otáčení 2. fáze - výchozí poloha, spoušťové zóny, očekávaná hybnost, korelace s ontogenetickým vývojem.
 20. Popište jak a kdy by jste použili tzv. handling, guiding a placing.
 21. Jaké postupy z Bobath konceptu použijete ke snížení spasticity.
 22. Jaké postupy z Bobath konceptu použijete k facilitaci pohybové funkce.
 23. Polohování, důvody polohování podle Bobath konceptu – uveďte modelové situace u dospělého jedince, u dítěte.
 24. Definice pojmu „fenomen bariery“, rozdíl mezi funkční a patologickou bariérou, jeho význam z hlediska vyšetření a terapie
 25. Princip postizometrické relaxace, zásady využití
 26. Postizometrická relaxace dle Zbojana, uvedení aspoň 3 příkladů. Rozdíl mezi „běžnou“ PIR a antigravitační PIR, jejich využití
 27. „Fyziologické pomůcky“ při PIR – jejich využití
 28. Metoda Mc Kenzie: vysvětlení pojmu centralizace, periferizace a jejich význam při volbě terapie
 29. Metoda Mc Kenzie: typy terapie
 30. Metoda Mc Kenzie: dysfunkční syndrom, vyšetření a terapie
 31. Metoda Mc Kenzie: pohybové testy, vyšetření pacienta
 32. Metoda Mc Kenzie: co je poruchový sy, charakteristika poruchového sy č.7, č.5, terapeutické ovlivnění
 33. Metoda Ludmily Mojžíšové: vysvětlení základních principů terapie a pojmu funkční sterilita žen.
 34. Uveďte typické lokality, které dle Schroth posuzujeme a popište postavení jednotlivých tělesných bloků v případě primární hrudní skoliozy bez deviace pánve (tj. označení T ri L le = hlavní křivka v Th oblasti s konvexitou vpravo, sekundární křivka v bederním úseku s konvexitou vlevo; pánev symetricky).
 35. Definujte základní principy terapie dle Schroth a aplikujte je na konkretním modelovém příkladě - tj. přesný postup v terapii.
   

PaedDr. Zounková Irena, garant předmětu
Praha, 20.1. 2013
 

Celkový počet otázek: 35

Výběr náhodné otázky