Hygiena - Bc. Fyzioterapie, 3. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 21. 10. 2011
 

 • Determinanty zdraví, životní a pracovní podmínky, životní styl
 • Osobní hygiena, denní režim, práce na směny
 • Výživa a diety, stravování ve zdravotnických zařízeních
 • Návykové látky, kouření, alkohol, drogy
 • Úrazy, úrazová prevence
 • Psychogenní faktory, stres
 • Ovzduší a zdraví, znečištění vnitřního prostředí budov
 • Voda, bazény, půda, odpady
 • Hluk, vibrace, osvětlení, sluneční záření
 • Základní epidemiologické pojmy, zásady DDD
 • Hygiena práce, prevence chorob z povolání, riziková pracoviště
 • Činnosti epidemiologicky závažné
 • Hygiena zdravotnických zařízení
 • Hygienická problematika ionizujícího a neionizujícího záření
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví a navazující legislativa
   

Celkový počet otázek: 15

Výběr náhodné otázky