Traumatologie - Bc. Fyzioterapie, 2. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 6. 10. 2010
 

TRAUMATOLOGIE - tématické okruhy ke zkoušce

 • Typy poranění pohybového aparátu - kontuze, distorze, distenze, ruptura, subluxace, fraktura
 • Klasifikace a jednotlivé typy zlomenin
 • Konzervativní a operační léčba zlomenin - jednotlivé typy osteosyntézy
 • Zlomeniny horních končetin
 • Zlomeniny dolních končetin
 • Zlomeniny axiálního selektu, poranění míchy
 • Zlomeniny pánve a kyčle
 • Algoneurodystrofický syndrom. Komparment syndrom
 • Dětské zlomeniny
   

Celkový počet otázek: 9

Výběr náhodné otázky