Biomechanika a kineziologie - Bc. Fyzioterapie, 2. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 15. 1. 2013
 

Seznam otázek ke zkoušce z biomechaniky 2.ročník bakalářského studia fyzioterapie

 1. 1. Kinematika – kinematické veličiny, průměrná a okamžitá rychlost. Pohyb přímočarý a křivočarý, rychlost a zrychlení u křivočarého pohybu.
 2. 2. Znázorněte a charakterizujte síly, působící na lyžaře při jízdě v oblouku.
 3. 3. Rovnováha v klidu – podmínky rovnováhy, rovnovážné polohy, stabilita lidského těla ve stoji, úhel stability.
 4. 4. Rovnováha za pohybu – podmínky rovnováhy. Grafické znázornění vybrané situace.
 5. 5. Struktura a chování pohybového systému – pohybový systém a jeho okolí, zpětná vazba. Podsystémy hybného systému.
 6. 6. Základní parametry lidského těla a jeho segmentů. Model lidského těla – použití geometrických útvarů, druhy modelů.
 7. 7. Těžiště – vlastnosti. Určení těžiště segmentů, určení těžiště lidského těla.
 8. 8. Pasivní podsystémy – kosterní soustava – stavba kostí, způsoby namáhání kostí.
 9. 9. Pasivní podsystémy – kosterní soustava – závislost deformace kosti na velikosti zátěže. Vliv vnějšího prostředí, nemoci a věku na vnitřní stavbu kosti. Remodelace kosti.
 10. 10. Pasivní podsystémy – šlachy, vazy, chrupavka – vlastnosti, struktura, funkce. Viskoelasticita tkáně.
 11. 11. Svalový subsystém – struktura svalu, svalová kontrakce. Architektura svalu.
 12. 12. Svalový subsystém – motorická jednotka, gradace svalového napětí.
 13. 13. Svalový subsystém – typy svalové kontrakce, Hillův tříprvkový model svalu, SSC cyklus.
 14. 14. Řídící subsystém – schéma inervace svalu. Zpětnovazebné receptory – svalová vřeténka, Golgiho tělíska.
 15. 15. Princip pohybu, mechanická triáda, rozklad tahové síly svalu.
 16. 16. Moment svalové síly, momentová rovnice. Určení typu svalové kontrakce na základě momentové rovnice (nerovnice).
 17. 17. Druhy pák v lidském těle – páka rovnováhy, páka síly, páka rychlosti – vlastnosti, momentová rovnice.
 18. 18. Kinematické vyšetřovaní pohybu – princip, metody, měřené charakteristiky.
 19. 19. Dynamické vyšetřovaní pohybu – princip, metody, měřené charakteristiky.
 20. 20. Kinematografická (videografická) vyšetřovací metoda – princip, zdroje chyb, možnosti využití.
   

Studijní literatura:
Janura, M. (2003). Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka Učební texty. Olomouc: Univerzita Palackého, FTK.
Janura, M. & Janurová, E. (2007). Fyzikální základ biomechaniky Učební texty. Olomouc: Universita Palackého.
Karas, V., Otáhal, S. & Sušanka, P. (1990). Biomechanika tělesných cvičení. Praha: SPN.

Doporučená literatura:
Enoka, M. R. (1988). Neuromechanical basis of kinesiology. Champaign, Il: Human Kinetics.
Valenta, J. & Konvičková, S. (1997). Biomechanika člověka I., II. Praha: ČVUT.
Valenta, J., Konvičková, S. & Valerián, D. (1998). Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka. Praha: ČVUT.
Články v odborných časopisech se zaměřením na biomechaniku a na zvolenou specializaci.
 

Celkový počet otázek: 20

Výběr náhodné otázky