Rehabilitační propedeutika - Bc. Fyzioterapie, 1. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 6. 10. 2014
 

Zkušební okruhy 2014/2015
 

 1. Zdraví, nemoc, onkologická choroba v rehabilitaci.
 2. Psychosomatická podstata nemoci, rehabilitace, stresové vlivy na zdraví.
 3. Akutní onemocnění, chronické onemocnění, prevence, empatie, bolest, hospitalismus.
 4. Disease, disability, impairmant, handicap, rehabilitační terminiologie.
 5. Komunikace s pacientem, nonverbální komunikace, co vynechat při komunikaci.
 6. Alternativní medicína, medicína založená na důkazech(EBM), thanalogie, iatrogenita, holistická medicína.
 7. Etika umírajícího pacienta, euthanazie, etika v medicíně, hospic.
 8. Právo v medicíně, právo a rehabilitace, hospic.
 9. Dítě v nemoci, charta práv dítěte v nemoci.
 10. Sport zdravotně postižených.
 11. Léčebná rehabilitace - podstata a vyjádření pojmu, druhy, uplatnění.
 12. Zdravotnická dokumentace, etické aspekty zdravotnické dokumentace.
 13. Základy ošetřovatelství, rehabilitační ošetřovatelství.
 14. Spolupráce rehabilitačního lékaře s fyzioterapeutem. Léčebná rehabilitace - součást multidisciplinárního přístupu v kompletní léčbě nemocného.
 15. Základní vyšetření v rehabilitační propedeutice - funkční pohled fyzioterapeuta.
 16. Základní vyšetření v rehabilitační propedeutice v pediatrii- funkční pohled terapeuta.
 17. Základy fyzikálního vyšetření.
 18. Fyziologický vývoj dítěte.
 19. Základy vyšetření ve fyzioterapii.
 20. Funkční anatomie nervového systému , senzorika, čití, reflexy.
   

Celkový počet otázek: 20

Výběr náhodné otázky