Psychologie - Bc. Fyzioterapie, 1. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 2. 10. 2011
 

 1. Psychologie - předmět, předmět lékařské psychologie, psychologie lékařských oborů, psychologie a fyzioterpie
 2. Psychologie nemoci - průvodní psychické procesy, nemoc jako subjektivní prožitek, akutní a chronická nemoc
 3. Psychosomatické myšlení v lékařství - historie, současnost, bio-psycho-socální model lékařství
 4. Školy a směry v psychosomatice.
 5. Komunikace mezi pacientem a zdravotníkem
 6. Vztah mezi zdravotníkem a pacientem
 7. Přenosové jevy
 8. Psychické procesy pacienta v ordinaci
 9. Placebo a jiné psychicky podmíněné vlivy na léčbu
 10. Dítě jako pacient
 11. Starší pacienti a další pacientské skupiny
 12. Lékařská prostředí a jejich vliv na psychiku
 13. Zdravotník, pacient a třetí strana
   

Celkový počet otázek: 13

Výběr náhodné otázky