Latina a odborná terminologie - Bc. Fyzioterapie, 1. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 12. 2. 2014
 

 1. I. deklinace
 2. II. deklinace – maskulina
 3. II. deklinace – neutra
 4. Adjektiva I. a II. deklinace
 5. IV. deklinace
 6. V. deklinace
 7. I. a II. deklinace řecká
 8. III. deklinace – různoslabičná maskulina a feminina
 9. III. deklinace – neutra
 10. III. deklinace – stejnoslabičná substantiva
 11. III. deklinace řecká
 12. III. deklinace – adjektiva
 13. Pravidelné stupňování adjektiv
 14. Adverbia
 15. Předložky
 16. Číslovky latinské a řecké
 17. Slovesa
 18. Participia
 19. Zájmena, zájmenná adjektiva
 20. Tvoření slov
   

Celkový počet otázek: 20

Výběr náhodné otázky