Obecná metodika fyzioterapie - Bc. Fyzioterapie, 2. ročník - letní semestr


 

 1. Posturální aktivita dítěte v 1. a 2. trimenonu
 2. Posturální aktivita dítěte ve 3. a 4. trimenonu
 3. Funkční vztahy mezi posturální aktivitou, posturální reaktibilitou a primitivní reflexologií během prvního roku života
 4. Posturální reaktibilita v prvním roce života dítěte
 5. Lokomoční stadia dle Vojty
 6. Prognóza lokomočního vývoje u dítěte s DMO
 7. Patokineziologie u pacientů s DMO - spastická diparéza
 8. Patokineziologie u pacientů s DMO - spastická hemiparéza
 9. Patokineziologie u pacientů s DMO - cereberální diparéza a ataktická forma
 10. Patokineziologie u pacientů s DMO - atetóza
 11. Patokineziologie u pacientů s DMO - atonická diplegie a bilaterální hemiplegie
 12. Patokineziologie u pacientů s DMO - smíšená tetraparéza
 13. Poruchy kyčelních kloubů u pacientů s DMO a jejich řešení
 14. Poruchy kolenních kloubů u pacientů s DMO a jejich řešení
 15. Poruchy nohou u pacientů s DMO a jejich řešení
 16. Primitivní reflexologie během 1. a 2. trimenonu
 17. Primitivní reflexologie během 2. a 3. trimenonu
 18. Svalové souhry během prvních 3 měsíců vzpřimování
 19. Význam palpace, vysvětlení pojmu „fenomén bariéry“
 20. Kloubní dysfunkce - co to je, vyšetření, co je vzorec kloubního postižení (uvést příklad)
 21. Manipulační léčba - zásady, cíl, rozdíl mobilizace - nárazová manipulace, pomocné metody svalové facilitace a inhibice
 22. Jaké jsou obecné zásady postizometrické relaxace, kde je PIR indikována, jaké jsou kontraindikace?
 23. Popište obecný postup při provádění PIR. Autoterapie PIR
 24. Jaký je princip antigravitační PIR dle Zbojana? Rozdíl mezi „běžnou“ PIR a antigravitační relaxací, jejich využití
   

Celkový počet otázek: 24

Výběr náhodné otázky