Obecná metodika fyzioterapie - Bc. Fyzioterapie, 2. ročník - letní semestr


 

  1. Posturální aktivita dítěte v 1. a 2. trimenonu
  2. Posturální aktivita dítěte ve 3. a 4. trimenonu
  3. Funkční vztahy mezi posturální aktivitou, posturální reaktibilitou a primitivní reflexologií během prvního roku života
  4. Posturální reaktibilita v prvním roce života dítěte
  5. Lokomoční stadia dle Vojty
  6. Prognóza lokomočního vývoje u dítěte s DMO
  7. Patokineziologie u pacientů s DMO - spastická diparéza
  8. Patokineziologie u pacientů s DMO - spastická hemiparéza
  9. Patokineziologie u pacientů s DMO - cereberální diparéza a ataktická forma
  10. Patokineziologie u pacientů s DMO - atetóza
  11. Patokineziologie u pacientů s DMO - atonická diplegie a bilaterální hemiplegie
  12. Patokineziologie u pacientů s DMO - smíšená tetraparéza
  13. Poruchy kyčelních kloubů u pacientů s DMO a jejich řešení
  14. Poruchy kolenních kloubů u pacientů s DMO a jejich řešení
  15. Poruchy nohou u pacientů s DMO a jejich řešení
  16. Primitivní reflexologie během 1. a 2. trimenonu
  17. Primitivní reflexologie během 2. a 3. trimenonu
  18. Svalové souhry během prvních 3 měsíců vzpřimování
  19. Význam palpace, vysvětlení pojmu „fenomén bariéry“
  20. Kloubní dysfunkce - co to je, vyšetření, co je vzorec kloubního postižení (uvést příklad)
  21. Manipulační léčba - zásady, cíl, rozdíl mobilizace - nárazová manipulace, pomocné metody svalové facilitace a inhibice
  22. Jaké jsou obecné zásady postizometrické relaxace, kde je PIR indikována, jaké jsou kontraindikace?
  23. Popište obecný postup při provádění PIR. Autoterapie PIR
  24. Jaký je princip antigravitační PIR dle Zbojana? Rozdíl mezi „běžnou“ PIR a antigravitační relaxací, jejich využití
     

Celkový počet otázek: 24

Výběr náhodné otázky