Psychiatrie - Bc. Fyzioterapie, 3. ročník - letní semestr, bloková výuka


 

A. Obecná psychiatrie

 1. Struktura základního psychiatrického vyšetření
 2. Poruchy myšlení
 3. Poruchy emotivity
 4. Poruchy paměti
 5. Poruchy vědomí
 6. Poruchy vnímání
 7. Suicidální chování
 8. Fobie, obsese, kompulze.
 9. Hypochondrický syndrom.
 10. Mezinárodní klasifikace duševních poruch (10. revize) - kategorie duševních poruch
 11. Nedobrovolná hospitalizace a léčba, právní postavení duševně nemocného
 12. Antidepresiva
 13. Benzodiazepinová anxiolytika
 14. Thymoprofylaktika (lithium, carbamazepin, valproát)
 15. Neuroleptika
 16. Elektrokonvulzivní terapie a jiné biologické léčby v psychiatrii
 17. Současné směry v psychoterapii
 18. Individuální a skupinová psychoterapie
   

B. Speciální psychiatrie

 1. Demence – základní charakteristika, typy, léčba
 2. Závislost na alkoholu – kriteria, léčba
 3. Abstinenční alkoholový syndrom a delirium tremens.
 4. Závislost na psychoaktivních látkách - dělení, charakteristika, léčba
 5. Patologické hráčství – projevy a léčba
 6. Schizofrenie: základní příznaky, typy, průběh, léčba
 7. Bipolární afektivní porucha – základní příznaky, průběh, léčba
 8. Depresivní porucha – základní příznaky, průběh, rizika, léčba
 9. Úzkostné poruchy – rozdělení úzkostných poruch, tělesné a psychické projevy úzkosti, základní principy léčby
 10. Obsedantně kompulzivní porucha – popis, léčba
 11. Konverzní poruchy - vymezení, mechanismus vzniku příznaků
 12. Posttraumatická stressová porucha – vznik, projevy, přístup k pacientovi, léčba
 13. Poruchy příjmu potravy – vymezení, těžiště léčebných postupů
 14. Specifické poruchy osobnosti – přístup k pacientovi
 15. Mentální retardace – základní rozdělení
 16. Dětský autismus – základní charakteristika, instituce pro pomoc pac. s PVP
 17. Hyperkinetická porucha – projevy, průběh, léčba
 18. Poruchy chování v dětství – projevy
   

Celkový počet otázek: 36

Výběr náhodné otázky