Speciální fyzioterapie - Bc. Fyzioterapie, 3. ročník - letní semestr, bloková výuka


 

Otázky ke státní závěrečné zkoušce
 

a) část obecná

 1. Vyšetření stoje - klinické a přístrojové vyšetření
 2. Vyšetření chůze - klinické a přístrojové vyšetření
 3. Goniometrie - definice, pravidla, postup, význam pro praxi
 4. Svalový test - kvantitativní hodnocení pohybu, svalová síla, význam a využití svalového testu v praxi
 5. Svalová dysbalance - vymezení pojmu, příčiny
 6. Základní pohybové stereotypy - příčiny poruch, způsoby vyšetření
 7. Funkční poruchy v oblasti kloubu (kloubní blokáda, hypermobilita)
 8. Diagnostické metody používané fyzioterapeutem k hodnocení soběstačnosti a nezávislosti jedince v oblasti všedních denních činností
 9. Přístrojové diagnostické metody používané fyzioterapeutem (polyEMG, posturografie, kinematická analýza)
 10. Kůže, fascie, periost - techniky vyšetření, symptomy poruchy, terapeutické přístupy
 11. Sval - techniky vyšetření, symptomy porušené funkce (zkrácení, hypertonie, hypotonie, kontraktura, spasmus, rigidita, trigger point) terapeutické přístupy
 12. Kloub - techniky vyšetření, symptomy poruchy funkce kloubu, terapeutické přístupy
 13. Význam palpace, význam manuálního kontaktu - vyšetření, terapie
 14. Facilitace, inhibice, přehled základních facilitačních a inhibičních prostředků - terapeutické využití u hybných poruch
 15. Somatosenzorický systém - periferní a centrální, diagnostika a terapie
 16. Řízení motoriky (účast jednotlivých částí CNS během pohybu - úroveň míšní, kmenová, suprakmenová, korová, vliv mozečku a extrapyramidového systému na řízení cíleného pohybu).
 17. Dýchání - dechově-pohybové vzory - diagnostický a terapeutický prostředek ve fyzioterapeutické praxi
 18. Proprioceptivní neurosvalová facilitace (PNF): zásady, principy, techniky
 19. Vojtova metoda: zásady, principy, techniky
 20. Vojtův princip: Posturální aktivita dítěte v I. a II. trimenonu. Funkční vztahy mezi posturální aktivitou, posturální reaktibilitou a primitivní reflexologií
 21. Vojtův princip: Posturální aktivita dítěte ve III. a IV. trimenonu. Funkční vztahy mezi posturální aktivitou, posturální reaktibilitou a primitivní reflexologií
 22. Lokomoční stadia dle Vojty
 23. Senzomotorická stimulace
 24. Brügger koncept (tendomyosa, AEK, OEG, funkční tape, horká role, retrokapitální podpora...)
 25. Bobath koncept (neurofyziologické úvahy, posturální tonus, vzpřimovací reakce, obranné reakce, selektivní pohyb, mobilní přenesení váhy, rovnovážné reakce, asociované reakce, senzomotorické učení, R.I.P., T.I.P., handling)
 26. Metoda dle Mojžíšové
 27. Koncept dle McKenzieho
 28. Respirační fyzioterapie (dechová průprava, techniky hygieny dechových cest)
 29. Orofaciální oblast, facilitace (C. Skaggs, P.Davis (Bobath), dr. Morales, Kenny, PNF)
 30. Koncept dle K. Schrott
 31. Manipulační léčba
 32. Mechanoterapie a hydroterapie - druhy procedur, podstata, účinky a provádění jednotlivých procedur, indikace a kontraindikace
 33. Balneoterapie a termoterapie - druhy procedur, podstata, účinky a provádění jednotlivých procedur, indikace kontraindikace
 34. Elektroterapie a fototerapie - druhy procedur, podstata, účinky a provádění jednotlivých procedur, indikace a kontraindikace
   

b) část speciální

 1. Fyzioterapie pacientů s cévní mozkovou příhodou
 2. Fyzioterapie pacientů s extrapyramidovým syndromem
 3. Fyzioterapie pacientů s periferní parézou
 4. Fyzioterapie pacientů s mozečkovým syndromem
 5. Fyzioterapie pacientů s míšní lézí
 6. Fyzioterapie pacientů s apalickým syndromem
 7. Fyzioterapie pacientů s DMO
 8. Fyzioterapie pacientů s vertebrogenními poruchami
 9. Fyzioterapie pacientů po operaci páteře
 10. Fyzioterapie v pneumologii - respirační fyzioterapie
 11. Fyzioterapie u pacientů s ICHS, fyzioterapie kardiaků
 12. Fyzioterapie pacientů s hypertenzí
 13. Fyzioterapie pacientů s degenerativními kloubními chorobami (artrózy)
 14. Fyzioterapie pacientů se zánětlivými kloubními poruchami (revmatoidní artritis)
 15. Fyzioterapie pacientů se zánětlivým postižením páteře (ankylozující spondylitis)
 16. Fyzioterapie v pediatrii
 17. Fyzioterapie pacientů po operacích v ortopedii (kloubní aloplastiky, plastiky zkřížených vazů v koleni, akromioklavikulárního kloubu...)
 18. Fyzioterapie pacientů s vadným držením těla
 19. Fyzioterapie pacientů se skoliózou
 20. Fyzioterapie pacientů po amputacích HK, DK
 21. Fyzioterapie pacientů na ARO, OCHRIP
 22. Fyzioterapie po gynekologických operacích
 23. Fyzioterapie v graviditě a po spontánním porodu
   

Celkový počet otázek: 57

Výběr náhodné otázky