Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Adresa

V Úvalu 84
Praha 5
150 06

Uspořádání dopravně preventivní akce Na kole i pěšky, pokaždé bezpečně
Na podzim roku 2016 se na dětském dopravním hřišti Glowackého v Troji uskutečnila dopravně preventivní akce pod názvem Na kole i pěšky, pokaždé bezpečně. Akce, jejíž návštěvnost přesáhla tisíc dětí, byla v průběhu dopoledne vyhrazena dětem prvního stupně ZŠ a odpoledne široké veřejnosti.

 

Setkání ústavů preventivního lékařství, hygieny, epidemiologie a veřejného zdravotnictví
Dne 6. 12. 2016 proběhlo pracovní setkání zástupců ústavů a kateder preventivního lékařství, hygieny, epidemiologie a veřejného zdravotnictví. Setkání pořádaly Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK a Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS J. E. Purkyně. Setkání, které probíhalo pod odbornou záštitou MUDr. K. Dohnala, CSc., a MUDr. I. Holcátové, CSc., se konalo v budově ÚVZPL 2. LF UK. Setkání se zúčastnily všechny katedry a ústavy preventivního lékařství a hygieny a epidemiologie kromě Ostravské univerzity.

 

Dr. P. Kašpar přednášel na 12. Kongresu českých pediatrů a sester v Hradci Králové
Ve dnech 15. – 17. 9. 2016 se v Hradci Králové konal Kongres českých pediatrů a sester. Dr. P. Kašpar přednesl prezentací na téma Vyhodnocení zdravotního stavu a psychomotorického vývoje u dětí s nízkou až extrémně nízkou porodní hmotností v 5 letech věku, spoluautorkou byla M. Kašparová.

 

Význačné popularizační a mediální aktivity v oblasti úrazové prevence
V období 2007 - 2009: ČT1, ČT2 komentáře k úrazové problematice v hlavním zpravodajství, ČT1 Sama doma, TV Prima pořad Prima hřiště, ČT1 Receptář, Rozhlasová vystoupení Frekvence 1, Radio Classic FM - garant projektu Úraz nelze zakázat (14 vstupů v roce 2009). Popularizační články Děti a my, časopis BOZP&PO aktuálně.

 

Centrum úrazové prevence - www.cupcz.cz
Centrum založeno v roce 1997, společné pracoviště UK 2. LF a FNM. Člen EUROSAFE. Vydává čtvrtletně bulletin Aktuality v prevenci úrazů, dvakrát ročně pořádá kurzy prevence úrazů, vydalo desítky informačních materiálů pro veřejnost

 

Národní akční plán prevence dětských úrazů
Centrum úrazové prevence je partner Národního akčního plánu dětských úrazů. Spolupořadatel Mezinárodního semináře: Prevence dětských úrazů, Prevence násilí na dětech, Podpora mentálního zdraví dětí, konané v červnu 2009 v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce pod záštitou ministryně zdravotnictví a kanceláře WHO ČR.

 

Affiliate Safe Community Support Centre for WHO Safe Community
Od roku 2004 má CÚP statut přidruženého centra pro program WHO Bezpečná komunita, od roku 2009 koordinační centrum WHO International Safe School Program. Doc. Benešová je jmenována WHO European National Focal Person for Violence and Injury Prevention.

 

European Commission Health and Consumer Protection
Doc. Benešová členem pracovní skupiny pro nehody a úrazy v rámci Programů veřejného zdraví EU.

 

Význačné popularizační a mediální aktivity v oblasti úrazové prevence
V období 2006 - 2008: ČT1, ČT2 komentáře k úrazové problematice v hlavním zpravodajství, ČT1 Sama doma, TV Prima pořad Prima hřiště, Receptář, rozhlasová vystoupení Frekvence 1. Popularizační články v časopisech pro rodiče a děti – Děti a my, časopis BOZP & PO aktuálně.

 

Child Safety Action Plan EU
Na přípravě se za ČR se podílí doc. Benešová, ve spolupráci s MZČR připravován Akční plán prevence dětských úrazů a příprava registru dětských úrazů.

 

Affiliate Safe Community Support Centre for WHO Safe Community
V roce 2004 získalo CÚP statut přidruženého centra pro program WHO Bezpečná komunita. V současnosti je koordinačním centrem programu WHO International Safe School Program pro ČR a země východní a střední Evropy.