Ústav patologické fyziologie

Výuka

Materiál k výuce:
Patologická fyziologie, Všeobecné lékařství, 3. ročník
Patologická fyziologie, Všeobecná sestra, 1. ročník
Doktorské studium