Ústav patologické fyziologie

Doktorské studium

Informace na Moodle
 
Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individualizovaná forma a samostatná vědecká aktivita ve zvoleném oboru ve spolupráci se zkušeným školitelem pod dohledem oborové rady. Na našem ústavu uvítáme každého, kdo chce spolupracovat na řešení našich výzkumných projektů.
Tyto projekty jsou začleněny do Doktorských studijních programů v biomedicíně UK http://pdsb.avcr.cz/ v rámci oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka.
Šest našich studentů již své disertační práce obhájilo. Dva zůstali věrni experimentální práci, ostatní pracují v klinických oborech.