Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

2. ročník – zimní semestr

Materiál k výuce:

Přednášky Semináře Výukové materiály Návody na praktika
Aminokyseliny
Aminokyseliny_II_
Bioenergetika a makroergické sloučeniny
Biologické membrány, kompartmentalizace metabolických drah
Biosyntéza a degradace proteinů
Cholesterol a jeho transport
Citrátový cyklus
Enzymologie
Glykolýza a glukoneogeneze
Glykoproteiny a muciny
Hemoglobin a hemoglobinpatie
Lipidy a biomembrány
Mechanismus přenosu signálu do buňky
Metabolismus acylglycerolů a sfingolipidů + regulace
Metabolismus hemu a železa
Metabolismus nukleotidů-web
Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy
Minerály a stopové prvky
Organické sloučeniny O,S,N, heterocykly
Oxidační fosforylace a dýchací řetězec
Propojení metabolických drah
Struktura aminokyselin a bilkovin
Struktura sacharidů a nukleových kyselin
Syntéza a degradace mastných kyselin
AMP aktivovaná proteinkinasa-web
Chemická termodynamika, chemická rovnováha, vazby ve sloučeninách, mechanizmy reakcí, disperzní soustavy
Chemické rovnováhy
Enzymová kinetika
Kofaktory enzymů
Regulace sacharidového metabolismu
Výpočty v chemii I
Výpočty v chemii II
Biogenní prvky
Biologické oxidoredukce
Disperzní soustavy
Elektrochemie
Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
Katabolismus proteinů
Kinetika chemických reakcí
Kinetika enzymových reakcí
Koagulace a fibrinolysa
Komplement
Mechanismus enzymové katalysy
Mechanismus toxicity
Orientační fyziologické hodnoty vybraných parametrů
Patobiochemie buňky
Ribozymy
Struktura chemických sloučenin
Synthesis of proteins
Termodynamika živých systémů
Výpočty
Výpočty_pH
pH
Errata-skripta
Úvodní praktická cvičení

2. ročník – letní semestr

Materiál k výuce:

Přednášky Semináře Výukové materiály
ABR I (2)
ABR II
Biochemie CNS
Biochemie diabetu a aterosklerozy
Biochemie extracelulární matrix
Biochemie hormonů odvozených od aminokyselin a proteinů
Biochemie imunitního systému
Biochemie jater
Biochemie kardiovaskulárních onemocnění
Biochemie kosti
Biochemie krevních elementů a koagulace
Biochemie kůže
Biochemie ledvin-web
Biochemie srdce a plic
Biochemie svalu
Biochemie trávicí soustavy-web
Biochemie tukové tkáně, Obezita
Biochemie volných radikálů, oxidační stres-web
Proteiny krevní plazmy
Steroidní hormony
Toxikologie
Výživa
Xenobiochemie
Alkohol a jeho účinky na organizmus web
Autoimunitní procesy
Biochemie pojiva. Patobiochemie zánětu.
Celiakie. Selhání ledvin
Detoxifikace
Endokrinní disruptory
GIT, malabsorpce-web
Geneticky podmíněné poruchy metabolizmu. Screeningové metody
Hormonálně aktivní nádory
Imunotechniky
Integrace a propojení metabolických drah-web
Kazuistiky Kardio, koagulace
Hypoglykemické poruchy a glykovaný Hb
Komplementový systém
Metabolismus tukové tkáně
Patologické součásti moči + močový sediment
Vyšetření jaterních funkcí
tissue repair