Seznam habilitačních řízení

Příjmení Jméno Titul Žádost přijata dne
Trnka Jan MUDr., Ph.D. 6. 10. 2016
 
Název habilitační práce
Vliv externích faktorů na mitochondriální funkci

 

Zahájení habilitačního řízení KD dne 29. 11. 2016  
Komise schválena VR fakulty dne 12. 12. 2016  
Jmenovací dopisy odeslány dne 10. 1. 2017  
Oponenti jmenováni předsedou komise dne 12. 1. 2017  
Zaslání habilitační práce oponentům dne 12. 1. 2017  
Doručení oponentských posudků dne 8. 2. 2017  
Rozhodnutí komise doručeno dne 14. 2. 2017  
Termín obhajoby habilitační práce 16. 2. 2017  
Zaslání pozvánek na habilitační řízení dne 7. 2. 2017  
Obhajoba habilitační práce dne 16. 2. 2017 - obhájeno
Materiály odeslány na UK dne 8. 3. 2017  
Promoce dne 2. 11. 2017