Lékařská mikrobiologie I - Mgr. Všeobecné lékařství, 2. ročník - letní semestr


Poslední změna: 12. 4. 2018

 
Lékařská mikrobiologie - letní semestr 2017/2018

 

Rozvrh pro kruh č. 9:
 

Týden Den - Hodina Typ Obsah
20. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Úvod do lékařské mikrobiologie, bakteriální genetika.

prof.MUDr.P.Dřevínek,Ph.D.

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) na mikrobiologickém pracovišti. Exkurze po pracovišti.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

21. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Povrchové struktury bakteriální buňky. Toxiny.

as.RNDr.J.Nunvář,Ph.D.

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Odběr a typy materiálu, transport do laboratoře, mikrobiologická žádanka.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

22. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Obecné principy ATB léčby, základní dělení antiinfektiv, mechanismy rezistence.

prim.MUDr.O.Nyč,Ph.D.

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Mikroskopie v bakteriologii (1.část).

as.Mgr.J.Tkadlec,Ph.D., as.RNDr.J.Nunvář,Ph.D.

ÚLM

23. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Stafylokoky.

RNDr.P.Petráš,CSc.

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Kultivace bakterií.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

24. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Streptokoky.

prim.MUDr.O.Nyč,Ph.D.

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Postupy vedoucí k identifikaci bakterií. MALDI TOF.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

25. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Hemofily. Meningokoky.

as.MUDr.J.Matějková. MUDr.P.Křížová,CSc.

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Určování citlivosti na antibiotika.

doc.MUDr.P.Čermák,CSc.

ÚLM

26. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Velikonoční pondělí.

-----

-----

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Sérologické metody.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

27. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Enterobakterie.

prim.MUDr.O.Nyč,Ph.D.

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Metody molekulární genetiky v mikrobiologii.

prof.MUDr.P.Dřevínek,Ph.D.

ÚLM

28. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Bordetely. Korynebakterie.

as.MUDr.D.Lžičařová

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Mikroskopie v bakteriologii (2. část).

as.Mgr.J.Tkadlec,Ph.D., as.RNDr.J.Nunvář,Ph.D.

ÚLM

29. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Pseudomonády a další g- nefermentující tyčinky.

prof.RNDr.A.Nemec,Ph.D.

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Diagnostické metody v parazitologii.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

30. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Anaerobní bakterie.

as.MUDr.J.Matějková

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Diagnostické metody v mykologii.

as.MUDr.D.Lžičařová

ÚLM

31. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Mykobakterie. Spirochety.

doc.MUDr.P.Čermák,CSc.

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Stafylokoky, streptokoky a enterokoky.

as.Mgr.J.Tkadlec,Ph.D., as.MUDr.D.Lžičařová, doc.MVDr.O.Melter,Ph.D.

ÚLM

32. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Mykologie.

as.MUDr.V.Chrenková

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Bordetely, hemofily, patogenní neisserie.

as.MUDr.E.Bébrová

ÚLM

33. Po  8:00 - 10:35 Přednáška

Rickettsie, chlamydie, mykoplazmata.

doc.MVDr.O.Melter,Ph.D.

velká posluchárna

Po  11:40 - 14:15 Praktické cvičení

Konzultace, zápočty.

všichni vyučující

ÚLM

20. Týden
18.2.–22.2.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Úvod do lékařské mikrobiologie, bakteriální genetika.
prof.MUDr.P.Dřevínek,Ph.D. velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) na mikrobiologickém pracovišti. Exkurze po pracovišti.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
21. Týden
25.2.–1.3.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Povrchové struktury bakteriální buňky. Toxiny.
as.RNDr.J.Nunvář,Ph.D. velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Odběr a typy materiálu, transport do laboratoře, mikrobiologická žádanka.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
22. Týden
4.3.–8.3.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Obecné principy ATB léčby, základní dělení antiinfektiv, mechanismy rezistence.
prim.MUDr.O.Nyč,Ph.D. velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Mikroskopie v bakteriologii (1.část).
as.Mgr.J.Tkadlec,Ph.D., as.RNDr.J.Nunvář,Ph.D. ÚLM
23. Týden
11.3.–15.3.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Stafylokoky.
RNDr.P.Petráš,CSc. velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Kultivace bakterií.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
24. Týden
18.3.–22.3.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Streptokoky.
prim.MUDr.O.Nyč,Ph.D. velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Postupy vedoucí k identifikaci bakterií. MALDI TOF.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
25. Týden
25.3.–29.3.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Hemofily. Meningokoky.
as.MUDr.J.Matějková. MUDr.P.Křížová,CSc. velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Určování citlivosti na antibiotika.
doc.MUDr.P.Čermák,CSc. ÚLM
26. Týden
1.4.–5.4.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Velikonoční pondělí.
----- -----
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Sérologické metody.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
27. Týden
8.4.–12.4.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Enterobakterie.
prim.MUDr.O.Nyč,Ph.D. velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Metody molekulární genetiky v mikrobiologii.
prof.MUDr.P.Dřevínek,Ph.D. ÚLM
28. Týden
15.4.–18.4.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Bordetely. Korynebakterie.
as.MUDr.D.Lžičařová velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Mikroskopie v bakteriologii (2. část).
as.Mgr.J.Tkadlec,Ph.D., as.RNDr.J.Nunvář,Ph.D. ÚLM
29. Týden
23.4.–26.4.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Pseudomonády a další g- nefermentující tyčinky.
prof.RNDr.A.Nemec,Ph.D. velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Diagnostické metody v parazitologii.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
30. Týden
29.4.–3.5.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Anaerobní bakterie.
as.MUDr.J.Matějková velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Diagnostické metody v mykologii.
as.MUDr.D.Lžičařová ÚLM
31. Týden
6.5.–10.5.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Mykobakterie. Spirochety.
doc.MUDr.P.Čermák,CSc. velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Stafylokoky, streptokoky a enterokoky.
as.Mgr.J.Tkadlec,Ph.D., as.MUDr.D.Lžičařová, doc.MVDr.O.Melter,Ph.D. ÚLM
32. Týden
13.5.–17.5.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Mykologie.
as.MUDr.V.Chrenková velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Bordetely, hemofily, patogenní neisserie.
as.MUDr.E.Bébrová ÚLM
33. Týden
20.5.–24.5.
Po 8:00 - 10:35 Přednáška
Rickettsie, chlamydie, mykoplazmata.
doc.MVDr.O.Melter,Ph.D. velká posluchárna
Po 11:40 - 14:15 Praktické cvičení
Konzultace, zápočty.
všichni vyučující ÚLM