Lékařská mikrobiologie II - Mgr. Všeobecné lékařství, 3. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 2. 11. 2017

 
Lékařská mikrobiologie speciální

 

26.4.2013 Odkaz na volně přístupnou učebnici mikrobiologie (Murray: Medical Microbiology) http://elsevierelibrary.co.uk/bookshelf.
26.4.2013 Odkaz na volně přístupnou učebnici mikrobiologie (Murray: Medical Microbiology) http://elsevierelibrary.co.uk/bookshelf.

 

Rozvrh pro kruh č. 8:
 

Týden Den - Hodina Typ Obsah
1. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

ODBĚR MATERIÁLU, TRANSPORT (OPAKOVÁNÍ). Prezentace správných postupů při odběru a transportu klinicky významných vzorků.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

ATB LÉČBA INFEKCÍ EMPIRICKÁ A CÍLENÁ DLE VYVOLÁVAJÍCÍHO AGENS.

prim.MUDr.Otakar Nyč,Ph.D.

pravá malá posluchárna

2. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

DIAGNOSTIKA OBTÍŽNĚ KULTIVOVATELNÝCH BAKTERIÍ. Přehled diagnostických postupů - kultivace, využití tzv. rychlých testů a molekulárních biologických metod, interpretace sérologických výsledků.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

VIRY HEPATITID. HIV.

as.MUDr.Petr Hubáček,Ph.D.

D1 Plzeňská

3. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

DNA VIRY. Prezentace diagnostiky a terapie nejčastějších onemocnění vyvolaných DNA viry.

as.MUDr.P.Hubáček,Ph.D.

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

CHŘIPKA, VIRY ZPŮSOBUJÍCÍ EXANTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ.

as.MUDr.Petr Hubáček,Ph.D.

D1 Plzeňská

4. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

RNA VIRY. Prezentace diagnostiky a terapie nejčastějších onemocnění vyvolaných RNA viry.

as.MUDr.P.Hubáček,Ph.D.

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

RESPIRAČNÍ INFEKCE.

prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D.

levá malá posluchárna

5. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

INFEKCE KŮŽE A MĚKKÝCH TKÁNÍ, INFEKCE V MÍSTĚ CHIRURGICKÉHO VÝKONU, INFEKCE KOSTÍ A KLOUBŮ, ANAEROBNÍ INFEKCE.

as.MUDr.E.Bébrová

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

PROTOZOA.

prof.RNDr.Libuše KOLÁŘOVÁ,DrSc.

levá malá posluchárna

6. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

PŮVODCI INFEKCÍ RESPIRAČNÍHO TRAKTU.

doc.MVDr.O.Melter,Ph.D.

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

NEUROINFEKCE.

MUDr.Jiřina Hobstová,CSc.

levá malá posluchárna

7. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

PŮVODCI NEUROINFEKCÍ.

doc.MVDr.O.Melter,Ph.D.

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

HELMINTI.

prof.RNDr.Libuše KOLÁŘOVÁ,DrSc.

levá malá posluchárna

8. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

PARAZITOLOGIE.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

ALIMENTÁRNÍ INFEKCE.

prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D.

levá malá posluchárna

9. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

PŮVODCI INFEKCÍ GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU. Prezentace diagnostiky a terapie nejčastějších alimentárních onemocnění. Dourčení nejběžnějších patogenů sérotypizací.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

UROINFEKCE, SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI.

prim.MUDr.Otakar Nyč,Ph.D.

levá malá posluchárna

10. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

PŮVODCI INFEKCÍ UROGENITÁLNÍHO TRAKTU.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

INFEKCE SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ A NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE. Původci, symptomatologie, diagnostika a terapie nemocničních infekcí a infekcí krevního řečiště.

prim.MUDr.Vlastimil Jindrák

velká posluchárna 15.40-18.00 hodin

11. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

INFEKCE KREVNÍHO ŘEČIŠTĚ, HEMOKULTIVACE. Prezentace diagnostiky a terapie nejčastějších nemocničních infekcí a infekcí krevního řečiště. Důraz je kladen na správný odběr hemokultur a interpretaci získaných nálezů.

doc.MUDr.P.Čermák,CSc.

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

MYKOLOGIE.

as.MUDr.Vanda Chrenková

velká posluchárna 15.40-18.00 hodin

12. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

MYKOLOGIE.

as.MUDr.D.Lžičařová

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

OČKOVÁNÍ.

prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D.

levá malá posluchárna

13. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

INFEKCE U IMUNOSUPRIMOVANÝCH PACIENTŮ. Prezentace diagnostiky a terapie nejčastějších infekcí pacientů s imunosupresí.

as.MUDr.E.Bébrová, as.MUDr.V.Chrenková

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

ANTIBIOTIKA V KLINICKÉ PRAXI.

prim.MUDr.Otakar Nyč,Ph.D.

levá malá posluchárna

14. Út  8:00 - 10:35 Praktické cvičení

ZÁPOČTY, KONZULTACE.

asistenti dle svých kruhů

ÚLM

Čt  14:25 - 17:00 Přednáška

RICKETTSIE, CHLAMYDIE, MYKOPLAZMATA.

doc.MVDr.Oto Melter,Ph.D.

levá malá posluchárna

1. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
ODBĚR MATERIÁLU, TRANSPORT (OPAKOVÁNÍ). Prezentace správných postupů při odběru a transportu klinicky významných vzorků.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
ATB LÉČBA INFEKCÍ EMPIRICKÁ A CÍLENÁ DLE VYVOLÁVAJÍCÍHO AGENS.
prim.MUDr.Otakar Nyč,Ph.D. pravá malá posluchárna
2. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
DIAGNOSTIKA OBTÍŽNĚ KULTIVOVATELNÝCH BAKTERIÍ. Přehled diagnostických postupů - kultivace, využití tzv. rychlých testů a molekulárních biologických metod, interpretace sérologických výsledků.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
VIRY HEPATITID. HIV.
as.MUDr.Petr Hubáček,Ph.D. D1 Plzeňská
3. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
DNA VIRY. Prezentace diagnostiky a terapie nejčastějších onemocnění vyvolaných DNA viry.
as.MUDr.P.Hubáček,Ph.D. ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
CHŘIPKA, VIRY ZPŮSOBUJÍCÍ EXANTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ.
as.MUDr.Petr Hubáček,Ph.D. D1 Plzeňská
4. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
RNA VIRY. Prezentace diagnostiky a terapie nejčastějších onemocnění vyvolaných RNA viry.
as.MUDr.P.Hubáček,Ph.D. ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
RESPIRAČNÍ INFEKCE.
prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D. levá malá posluchárna
5. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
INFEKCE KŮŽE A MĚKKÝCH TKÁNÍ, INFEKCE V MÍSTĚ CHIRURGICKÉHO VÝKONU, INFEKCE KOSTÍ A KLOUBŮ, ANAEROBNÍ INFEKCE.
as.MUDr.E.Bébrová ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
PROTOZOA.
prof.RNDr.Libuše KOLÁŘOVÁ,DrSc. levá malá posluchárna
6. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
PŮVODCI INFEKCÍ RESPIRAČNÍHO TRAKTU.
doc.MVDr.O.Melter,Ph.D. ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
NEUROINFEKCE.
MUDr.Jiřina Hobstová,CSc. levá malá posluchárna
7. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
PŮVODCI NEUROINFEKCÍ.
doc.MVDr.O.Melter,Ph.D. ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
HELMINTI.
prof.RNDr.Libuše KOLÁŘOVÁ,DrSc. levá malá posluchárna
8. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
PARAZITOLOGIE.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
ALIMENTÁRNÍ INFEKCE.
prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D. levá malá posluchárna
9. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
PŮVODCI INFEKCÍ GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU. Prezentace diagnostiky a terapie nejčastějších alimentárních onemocnění. Dourčení nejběžnějších patogenů sérotypizací.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
UROINFEKCE, SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI.
prim.MUDr.Otakar Nyč,Ph.D. levá malá posluchárna
10. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
PŮVODCI INFEKCÍ UROGENITÁLNÍHO TRAKTU.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
INFEKCE SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ A NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE. Původci, symptomatologie, diagnostika a terapie nemocničních infekcí a infekcí krevního řečiště.
prim.MUDr.Vlastimil Jindrák velká posluchárna 15.40-18.00 hodin
11. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
INFEKCE KREVNÍHO ŘEČIŠTĚ, HEMOKULTIVACE. Prezentace diagnostiky a terapie nejčastějších nemocničních infekcí a infekcí krevního řečiště. Důraz je kladen na správný odběr hemokultur a interpretaci získaných nálezů.
doc.MUDr.P.Čermák,CSc. ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
MYKOLOGIE.
as.MUDr.Vanda Chrenková velká posluchárna 15.40-18.00 hodin
12. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
MYKOLOGIE.
as.MUDr.D.Lžičařová ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
OČKOVÁNÍ.
prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D. levá malá posluchárna
13. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
INFEKCE U IMUNOSUPRIMOVANÝCH PACIENTŮ. Prezentace diagnostiky a terapie nejčastějších infekcí pacientů s imunosupresí.
as.MUDr.E.Bébrová, as.MUDr.V.Chrenková ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
ANTIBIOTIKA V KLINICKÉ PRAXI.
prim.MUDr.Otakar Nyč,Ph.D. levá malá posluchárna
14. Týden Út 8:00 - 10:35 Praktické cvičení
ZÁPOČTY, KONZULTACE.
asistenti dle svých kruhů ÚLM
Čt 14:25 - 17:00 Přednáška
RICKETTSIE, CHLAMYDIE, MYKOPLAZMATA.
doc.MVDr.Oto Melter,Ph.D. levá malá posluchárna