Lékařská mikrobiologie II - Mgr. Všeobecné lékařství, 3. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 2. 10. 2018

 
Lékařská mikrobiologie speciální

 

26.4.2013 Odkaz na volně přístupnou učebnici mikrobiologie (Murray: Medical Microbiology) http://elsevierelibrary.co.uk/bookshelf.
26.4.2013 Odkaz na volně přístupnou učebnici mikrobiologie (Murray: Medical Microbiology) http://elsevierelibrary.co.uk/bookshelf.

 

Rozvrh pro kruh č. 5:
 

Týden Den - Hodina Typ Obsah
1.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

DNA viry.

as.MUDr.P.Hubáček,Ph.D.

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

VIRY HEPATITID, HIV.

as.MUDr.Petr Hubáček,Ph.D.

velká posluchárna

2.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

RNA viry.

as.MUDr.P.Hubáček,Ph.D.

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

CHŘIPKA, VIRY ZPŮSOBUJÍCÍ EXANTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ.

as.MUDr.Petr Hubáček,Ph.D.

velká posluchárna

3.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

Diagnostické metody ve virologii.

as.MUDr.P.Hubáček,Ph.D.

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

PROTOZOA.

prof.RNDr.Libuše Kolářová,Dr.Sc.

velká posluchárna

4.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

Enterobakterie. Pseudomonády a další nefermentující tyčinky.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

HELMINTI.

prof.RNDr.Libuše Kolářová,Dr.Sc.

velká posluchárna

5.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

Diagnostika obtížně kultivovaných bakterií.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

ALIMENTÁRNÍ INFEKCE.

prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D.

velká posluchárna

6.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

Listerie a korynebakterie.

as.MUDr.D.Lžičařová

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

NEUROINFEKCE.

MUDr.Jiřina Hobstová,CSc.

velká posluchárna

7.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

Původci infekcí gastrointestinálního traktu.

doc.MUDr.M.Bielaszewska,CSc.

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

EMPIRICKÁ A CÍLENÁ ATB LÉČBA INFEKCÍ DLE VYVOLÁVAJÍCÍHO AGENS.

prim.MUDr.Otakar Nyč,Ph.D.

velká posluchárna

8.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

Původci neuroinfekcí.

doc.MVDr.O.Melter,Ph.D.

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

INFEKCE MOČOVÝCH CEST. MIKROBIOTA LIDSKÉHO TĚLA.

prim.MUDr.Otakar Nyč,Ph.D.

velká posluchárna

9.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

Infekce kůže, měkkých tkání, kloubů a kostí.

as.MUDr.E.Bébrová

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

RESPIRAČNÍ INFEKCE.

prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D.

velká posluchárna

10.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

Původci infekcí respiračního traktu.

doc.MVDr.O.Melter,Ph.D.

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

INFEKCE SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ A NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE. Původci, symptomatologie, diagnostika a terapie nemocničních infekcí a infekcí krevního řečiště.

MUDr.Vlastimil Jindrák

velká posluchárna

11.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

INFEKCE KREVNÍHO ŘEČIŠTĚ, HEMOKULTIVACE. Prezentace diagnostiky a terapie nejčastějších nemocničních infekcí a infekcí krevního řečiště. Důraz je kladen na správný odběr hemokultur a interpretaci získaných nálezů.

doc.MUDr.P.Čermák,CSc.

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

INFEKCE V TĚHOTENSTVÍ. SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE.

prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D., MUDr. Antonín Nechvátal

velká posluchárna

12.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

Původci infekcí urogenitálního traktu.

as.MUDr.J.Matějková

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

OČKOVÁNÍ POHLEDEM MIKROBIOLOGA.

prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D.

velká posluchárna

13.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

Nozokomiální infekce.

as.MUDr.E.Bébrová

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

MIKROBIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.

prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D.

velká posluchárna

14.   8:00 - 10:35 Praktické cvičení

Konzultace, zápočty.

asistenti dle svých kruhů

ÚLM

  12:35 - 15:10 Přednáška

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA S DŮRAZEM NA PROBLEMATIKU HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ.

prim.MUDr.Otakar Nyč,Ph.D.

velká posluchárna

1. Týden
1.10.–5.10.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
DNA viry.
as.MUDr.P.Hubáček,Ph.D. ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
VIRY HEPATITID, HIV.
as.MUDr.Petr Hubáček,Ph.D. velká posluchárna
2. Týden
8.10.–12.10.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
RNA viry.
as.MUDr.P.Hubáček,Ph.D. ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
CHŘIPKA, VIRY ZPŮSOBUJÍCÍ EXANTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ.
as.MUDr.Petr Hubáček,Ph.D. velká posluchárna
3. Týden
15.10.–19.10.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
Diagnostické metody ve virologii.
as.MUDr.P.Hubáček,Ph.D. ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
PROTOZOA.
prof.RNDr.Libuše Kolářová,Dr.Sc. velká posluchárna
4. Týden
22.10.–26.10.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
Enterobakterie. Pseudomonády a další nefermentující tyčinky.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
HELMINTI.
prof.RNDr.Libuše Kolářová,Dr.Sc. velká posluchárna
5. Týden
29.10.–2.11.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
Diagnostika obtížně kultivovaných bakterií.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
ALIMENTÁRNÍ INFEKCE.
prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D. velká posluchárna
6. Týden
5.11.–9.11.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
Listerie a korynebakterie.
as.MUDr.D.Lžičařová ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
NEUROINFEKCE.
MUDr.Jiřina Hobstová,CSc. velká posluchárna
7. Týden
12.11.–16.11.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
Původci infekcí gastrointestinálního traktu.
doc.MUDr.M.Bielaszewska,CSc. ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
EMPIRICKÁ A CÍLENÁ ATB LÉČBA INFEKCÍ DLE VYVOLÁVAJÍCÍHO AGENS.
prim.MUDr.Otakar Nyč,Ph.D. velká posluchárna
8. Týden
19.11.–23.11.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
Původci neuroinfekcí.
doc.MVDr.O.Melter,Ph.D. ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
INFEKCE MOČOVÝCH CEST. MIKROBIOTA LIDSKÉHO TĚLA.
prim.MUDr.Otakar Nyč,Ph.D. velká posluchárna
9. Týden
26.11.–30.11.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
Infekce kůže, měkkých tkání, kloubů a kostí.
as.MUDr.E.Bébrová ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
RESPIRAČNÍ INFEKCE.
prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D. velká posluchárna
10. Týden
3.12.–7.12.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
Původci infekcí respiračního traktu.
doc.MVDr.O.Melter,Ph.D. ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
INFEKCE SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ A NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE. Původci, symptomatologie, diagnostika a terapie nemocničních infekcí a infekcí krevního řečiště.
MUDr.Vlastimil Jindrák velká posluchárna
11. Týden
10.12.–14.12.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
INFEKCE KREVNÍHO ŘEČIŠTĚ, HEMOKULTIVACE. Prezentace diagnostiky a terapie nejčastějších nemocničních infekcí a infekcí krevního řečiště. Důraz je kladen na správný odběr hemokultur a interpretaci získaných nálezů.
doc.MUDr.P.Čermák,CSc. ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
INFEKCE V TĚHOTENSTVÍ. SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE.
prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D., MUDr. Antonín Nechvátal velká posluchárna
12. Týden
17.12.–21.12.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
Původci infekcí urogenitálního traktu.
as.MUDr.J.Matějková ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
OČKOVÁNÍ POHLEDEM MIKROBIOLOGA.
prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D. velká posluchárna
13. Týden
3.1.–4.1.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
Nozokomiální infekce.
as.MUDr.E.Bébrová ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
MIKROBIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.
prof.MUDr.Pavel Dřevínek,Ph.D. velká posluchárna
14. Týden
7.1.–11.1.
8:00 - 10:35 Praktické cvičení
Konzultace, zápočty.
asistenti dle svých kruhů ÚLM
12:35 - 15:10 Přednáška
ANTIBIOTICKÁ LÉČBA S DŮRAZEM NA PROBLEMATIKU HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ.
prim.MUDr.Otakar Nyč,Ph.D. velká posluchárna