Den otevřených dveří

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ

SE KONÁ V SOBOTU 18. ledna 2014 v 1000 HODIN
VE VELKÉ POSLUCHÁRNĚ FAKULTY
 

Program:

 1. Zahájení (prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.)
 2. Úvodní slovo děkana (doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.)
 3. Proč studovat právě u nás (prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.)
 4. Představení minulých a současných osobností fakulty (MUDr. Michal Pelíšek, prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.)
 5. Informace proděkanů pro studium o přijímacím řízení (prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., a prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.)
 6. Informace o přípravném kurzu k přijímacímu řízení (prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.)
 7. Setkání se zástupci akademického senátu
 8. Moderovaná diskuse (doc. MUDr. Jan Leffler, CSc.)
 9. Prohlídka vybraných pracovišť
   
 • možnost zakoupení souborů otázek pro přijímací zkoušky
  (do 9:30 h, případně po skončení hlavního programu)
   

Fakulta sídlí v areálu Fakultní nemocnice v Motole,
zastávka „Nemocnice Motol“ autobusů č. 167, 168, 174, 179, 180.
Uvedené autobusové spoje navazují
na stanice Metra A - Hradčanská (174) a Dejvická (180),
na stanice Metra B - Anděl (167) a Nové Butovice (168 a 179)
 
Nabídka ubytování v době DOD
 
 

Ke zveřejnění na webu předala , studijní oddělení, 4. 10. 2013 a , 9. 1. 2014.