Specializační vzdělávání

Nabídka kurzů specializačního vzdělávání na 2. LF UK

pro rok 2018:

obor název kurzu termín počet volných míst / deadline podrobnosti + přihlášení
anesteziologie a intenzivní medicína Předatestační kurz v oboru AIM, zakončený testem 9. 4. – 20. 4. 2018 20
do 30. 3. 2018
předatestační:
AIM – předatestační test povinný
20. 4. 2018 13
do 30. 3. 2018
Přehled anesteziologie a intenzivní medicíny na konci základního kmene 22. 10. – 26. 10. 2018 24
do 1. 10. 2018
AIM – test k ukončení kmene povinný 26. 10. 2018 15
do 5. 10. 2018
dětská a dorostová psychiatrie Dětská a dorostová psychiatrie 9. 4. – 13. 4. 2018 po uzávěrce
Forenzní a posudková problematika v dětské a dorostové psychiatrii 24. 4. 2018 14
do 3. 4. 2018
lékařská genetika Pokroky lékařské genetiky 19. 3. – 20. 3. 2018 po uzávěrce
neurologie Základy neurologie 9. 4. – 20. 4. 2018 po uzávěrce
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí test:
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
22. 2. 2018 po uzávěrce
Vybrané kapitoly z ortopedie 16. 4. – 20. 4. 2018 14
do 26. 3. 2018
test:
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
18. 10. 2018 18
do 27. 9. 2018
Dětská ortopedie a traumatologie 5. 11. – 9. 11. 2018 14
do 15. 10. 2018
patologie Předatestační stáž z patologie 12. 3. – 27. 4. 2018 po uzávěrce
Základy patologie 21. 5. – 25. 5. 2018 8
do 30. 4. 2018
pediatrie (dětské lékařství) Základy dětského lékařství 19. 11. – 23. 11. 2018 36
do 29. 10. 2018
radiační onkologie Radiační onkologie 15. 10. – 27. 10. 2018 15
do 24. 9. 2018
radiologie a zobrazovací metody Zobrazování srdce a velkých cév 23. 3. – 24. 3. 2018 po uzávěrce
Novinky v radiologii 26. 3. – 30. 3. 2018 po uzávěrce
Sonografie 19. 4. 2018 15
do 29. 3. 2018
Angiografie a intervenční radiologie 24. 4. – 25. 4. 2018 15
do 30. 4. 2018
Pediatrická radiologie 8. 10. – 9. 10. 2018 15
do 17. 9. 2018
Neuroradiologie 16. 10. – 17. 10. 2018 15
do 25. 9. 2018
rehabilitační a fyzikální medicína Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci 26. 3. – 28. 3. 2018 po uzávěrce
Kinezioterapie pro lékaře 10. 9. – 13. 9. 2018 14
do 20. 8. 2018
Rehabilitační a fyzikální medicína 22. 10. – 2. 11. 2018 13
do 1. 10. 2018
nepovinný:
Rehabilitace v pediatrii
11. 6. – 14.(15.) 6. 2018 6
do 21. 5. 2018
urologie Urodynamické vyšetření 13. 9. 2018 5
do 23. 8. 2018
Onko-urologie II 14. 9. 2018 7
do 24. 8. 2018
povinné základní kurzy
  Prevence užívání návykových látek a léčba závislostí 13. 3. 2018 po uzávěrce
Radiační ochrana 8. 3. 2018 po uzávěrce
11. 10. 2018 26
do 20. 9. 2018
Radiační ochrana pro aplikující odborníky 9. 4. – 13. 4. 2018 po uzávěrce
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 15. 3. – 16. 3. 2018 po uzávěrce