Specializační vzdělávání

Nabídka kurzů specializačního vzdělávání na 2. LF UK

pro rok 2016:
 

obor název kurzu termín počet volných míst / deadline podrobnosti + přihlášení
anesteziologie a intenzivní medicína Anesteziologie a intenzivní medicína 14. 3. - 18. 3. 2016 po uzávěrce
povinný:
Test k ukončení kmene - anesteziologie a intenzivní medicína
18. 3. 2016 po uzávěrce
předatestační:
Anesteziologie a intenzivní medicína
10. 10. - 21. 10. 2016 kurz obsazen
do 26. 9. 2016
povinný:
Předatestační test - anesteziologie a intenzivní medicína
21. 10. 2016 kurz obsazen
do 7. 10. 2016
dětská a dorostová psychiatrie Dětská a dorostová psychiatrie 12. 9. - 16. 9. 2016 17
do 29. 8. 2016
Forenzní a posudková problematika v dětské a dorostové psychiatrii 26. 9. 2016 18
do 12. 9. 2016
dětské lékařství předatestační:
Dětské lékařství
31. 10. - 11. 11. 2016 10
do 17. 10. 2016
Základy dětského lékařství 21. 11. - 25. 11. 2016 5
do 7. 11. 2016
gastroenterologie předatestační:
Gastroenterologie
11. 4. - 29. 4. 2016 po uzávěrce
předatestační:
Gastroenterologie II
3. 10. - 21. 10. 2016 2
do 19. 9. 2016
gynekologie a porodnictví předatestační:
Gynekologie a porodnictví - 1. část + 2. část
11. 4. - 15. 4. + 25. 4. - 29. 4. 2016 po uzávěrce
chirurgie Novinky z chirurgie 7. 11. - 11. 11. 2016 9
do 24. 10. 2016
lékařská genetika Pokroky lékařské genetiky 21. 3. - 22. 3. 2016 zrušeno
nefrologie předatestační:
Nefrologie - dialyzační 1. část + nefrologický 1. část
7. 3. - 10. 3. 2016 po uzávěrce
předatestační:
Nefrologie - dialyzační 2. část + nefrologický 2. část
3. 10. - 6. 10. 2016 7
do 19. 9. 2016
neurologie Základy neurologie 18. 4. - 29. 4. 2016 po uzávěrce
ortopedie a traumatologie pohybového aparátu Test na ukončení základního kmene z ortopedie 26. 5. 2016 po uzávěrce
radiační onkologie Cytotoxická chemoterapie, biologická a hormonální terapie 23. 9. 2016 9
do 9. 9. 2016
radiologie a zobrazovací metody Angiografie a intervenční radiologie 15. 2. - 16. 2. 2016 po uzávěrce
Pediatrická radiologie 29. 3. - 30. 3. 2016 po uzávěrce
Neuroradiologie 12. 9. - 13. 9. 2016 14
do 29. 8. 2016
rehabilitační a fyzikální medicína Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci 11. 4. - 13. 4. 2016 po uzávěrce
Kinezioterapie pro lékaře 19. 9. - 22. 9. 2016 16
do 5. 9. 2016
urologie Urodynamika 15. 9. 2016 kurz obsazen
do 1. 9. 2016
Onkourologie II 16. 9. 2016 7
do 2. 9. 2016
vnitřní lékařství předatestační:
Vnitřní lékařství
7. 3. - 18. 3. 2016 zrušeno
povinné základní kurzy
  Lékařská první pomoc 23. - 25. 2. 2016 po uzávěrce
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí 16. 2. 2016 po uzávěrce
27. 9. 2016 kurz obsazen
do 13. 9. 2016
Radiační ochrana 10. 3. 2016 zrušeno
6. 10. 2016 kurz obsazen
do 22. 9. 2016
Radiační ochrana pro aplikující odborníky 10. 10. - 14. 10. 2016 16
do 26. 9. 2016
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 15. 9. - 16. 9. 2016 kurz obsazen
do 1. 9. 2016