Specializační vzdělávání

Nabídka kurzů specializačního vzdělávání na 2. LF UK

pro rok 2017:
 

obor název kurzu termín počet volných míst / deadline podrobnosti + přihlášení
anesteziologie a intenzivní medicína AIM - kurz na ukončení kmene (včetně testu) 20. 11. - 24. 11. 2017 5
do 30. 10. 2017
AIM - test na ukončení kmene 24. 11. 2017 11
do 3. 11. 2017
Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně před atestací 2. 10. - 13. 10. 2017 11
do 18. 9. 2017
dětské lékařství Základy dětského lékařství 20. 11. - 24. 11. 2017 4
do 30. 10. 2017
endokrinologie a diabetologie předatestační:
Diabetologie a metabolismus, Endokrinologie
9. 10. - 20. 10. 2017 4
do 18. 9. 2017
kardiologie předatestační:
Kardiologie
24. 4. - 28. 4. 2017 po uzávěrce
lékařská genetika Pokroky v lékařské genetice 7. 3. - 8. 3. 2017 zrušeno
Psychologie genetického poradenství 10. 10. 2017 9
do 19. 9. 2017
neurologie předatestační:
Neurologie
13. 3. - 7. 4. 2017 po uzávěrce
ortopedie a traumatologie pohybového aparátu předatestační:
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
3. 4. - 7. 4. 2017 zrušeno
Test na ukončení základního kmene z ortopedie 25. 5. 2017 v 11 hod. po uzávěrce
pneumologie a ftizeologie předatestační:
Pneumologie a ftizeologie
9. 10. - 20. 10. 2017 10
do 18. 9. 2017
radiologie a zobrazovací metody Novinky v radiologii 13. 2. - 17. 2. 2017 po uzávěrce
Angiografie a intervenční radiologie 14. 3. - 15. 3. 2017 zrušeno
Zobrazování srdce a velkých cév 16. 3. - 17. 3. 2017 zrušeno
Sonografie 4. 5. 2017 zrušeno
Pediatrická radiologie 9. 10. - 10. 10. 2017 15
do 18. 9. 2017
Neuroradiologie 13. 11. - 14. 11. 2017 15
do 23. 10. 2017
rehabilitační a fyzikální medicína Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci 10. 4. - 12. 4. 2017 po uzávěrce
Kinezioterapie pro lékaře 18. 9. - 21. 9. 2017 16
do 28. 8. 2017
urologie Urodynamika 14. 9. 2017 1
do 24. 8. 2017
Onkourologie II 15. 9. 2017 8
do 25. 8. 2017
vnitřní lékařství předatestační:
Vnitřní lékařství
18. 9. - 29. 9. 2017 8
do 28. 8. 2017
povinné základní kurzy
  Prevence užívání návykových látek a léčba závislostí 27. 9. 2017 kurz obsazen
do 6. 9. 2017
Radiační ochrana 30. 3. 2017 po uzávěrce
5. 10. 2017 kurz obsazen
do 14. 9. 2017
Radiační ochrana pro aplikující odborníky 3. 4. - 7. 4. 2017 po uzávěrce
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 19. 10. - 20. 10. 2017 kurz obsazen
do 28. 9. 2017