Specializační vzdělávání

Nabídka kurzů specializačního vzdělávání na 2. LF UK

pro rok 2018:

obor název kurzu termín počet volných míst / deadline podrobnosti + přihlášení
anesteziologie a intenzivní medicína Předatestační kurz v oboru AIM, zakončený testem 9. 4. – 20. 4. 2018 po uzávěrce
AIM – předatestační test povinný 20. 4. 2018 po uzávěrce
Přehled anesteziologie a intenzivní medicíny na konci základního kmene 22. 10. – 26. 10. 2018 po uzávěrce
AIM – test k ukončení kmene povinný 26. 10. 2018 po uzávěrce
dětská a dorostová psychiatrie Dětská a dorostová psychiatrie 9. 4. – 13. 4. 2018 po uzávěrce
Forenzní a posudková problematika v dětské a dorostové psychiatrii 24. 4. 2018 po uzávěrce
lékařská genetika Pokroky lékařské genetiky 19. 3. – 20. 3. 2018 po uzávěrce
neurologie Základy neurologie 9. 4. – 20. 4. 2018 po uzávěrce
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí test:
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
22. 2. 2018 po uzávěrce
Vybrané kapitoly z ortopedie 16. 4. – 20. 4. 2018 zrušeno
test:
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
18. 10. 2018 po uzávěrce
Dětská ortopedie a traumatologie 5. 11. – 9. 11. 2018 po uzávěrce
patologie Předatestační stáž z patologie 12. 3. – 27. 4. 2018 po uzávěrce
Základy patologie 21. 5. – 25. 5. 2018 po uzávěrce
pediatrie (dětské lékařství) Základy dětského lékařství 19. 11. – 23. 11. 2018 po uzávěrce
radiační onkologie Radiační onkologie 15. 10. – 26. 10. 2018 po uzávěrce
radiologie a zobrazovací metody Zobrazování srdce a velkých cév 23. 3. – 24. 3. 2018 po uzávěrce
Novinky v radiologii 26. 3. – 29. 3. 2018 po uzávěrce
Sonografie 19. 4. 2018 po uzávěrce
Angiografie a intervenční radiologie 24. 4. – 25. 4. 2018 po uzávěrce
Pediatrická radiologie 8. 10. – 9. 10. 2018 po uzávěrce
Neuroradiologie 15. 10. – 16. 10. 2018 po uzávěrce
rehabilitační a fyzikální medicína Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci 26. 3. – 28. 3. 2018 po uzávěrce
nepovinný:
Rehabilitace v pediatrii
11. 6. – 14. 6. 2018 po uzávěrce
Kinezioterapie pro lékaře 10. 9. – 13. 9. 2018 po uzávěrce
Rehabilitační a fyzikální medicína 22. 10. – 2. 11. 2018 po uzávěrce
urologie Urodynamické vyšetření 13. 9. 2018 po uzávěrce
Onko-urologie II 14. 9. 2018 po uzávěrce
povinné základní kurzy
  Prevence užívání návykových látek a léčba závislostí 13. 3. 2018 po uzávěrce
Radiační ochrana 8. 3. 2018 zrušeno
11. 10. 2018 po uzávěrce
Radiační ochrana pro aplikující odborníky 9. 4. – 13. 4. 2018 zrušeno
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 15. 3. – 16. 3. 2018 po uzávěrce