Specializační vzdělávání

Nabídka kurzů specializačního vzdělávání na 2. LF UK

pro rok 2017:
 

obor název kurzu termín počet volných míst / deadline podrobnosti + přihlášení
anesteziologie a intenzivní medicína AIM - kurz na ukončení kmene (včetně testu) 20. 11. - 24. 11. 2017 13
do 30. 10. 2017
AIM - test na ukončení kmene 24. 11. 2017 15
do 3. 11. 2017
dětské lékařství Základy dětského lékařství 20. 11. - 24. 11. 2017 30
do 30. 10. 2017
endokrinologie a diabetologie předatestační:
Diabetologie a metabolismus, Endokrinologie
9. 10. - 20. 10. 2017 19
do 18. 9. 2017
kardiologie předatestační:
Kardiologie
24. 4. - 28. 4. 2017 7
do 3. 4. 2017
lékařská genetika Pokroky v lékařské genetice 7. 3. - 8. 3. 2017 zrušeno
Psychologie genetického poradenství 10. 10. 2017 10
do 19. 9. 2017
neurologie předatestační:
Neurologie
13. 3. - 7. 4. 2017 po uzávěrce
ortopedie a traumatologie pohybového aparátu předatestační:
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
3. 4. - 7. 4. 2017 18
do 13. 3. 2017
Test na ukončení základního kmene z ortopedie 25. 5. 2017 v 11 hod. 13
do 4. 5. 2017
pneumologie a ftizeologie předatestační:
Pneumologie a ftizeologie
9. 10. - 20. 10. 2017 19
do 18. 9. 2017
radiologie a zobrazovací metody Novinky v radiologii 13. 2. - 17. 2. 2017 po uzávěrce
Angiografie a intervenční radiologie 14. 3. - 15. 3. 2017 po uzávěrce
Zobrazování srdce a velkých cév 16. 3. - 17. 3. 2017 po uzávěrce
Sonografie 4. 5. 2017 15
do 13. 4. 2017
Pediatrická radiologie 9. 10. - 10. 10. 2017 15
do 18. 9. 2017
Neuroradiologie 13. 11. - 14. 11. 2017 15
do 23. 10. 2017
rehabilitační a fyzikální medicína Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci 10. 4. - 12. 4. 2017 kurz obsazen
do 20. 3. 2017
Kinezioterapie pro lékaře 18. 9. - 21. 9. 2017 22
do 28. 8. 2017
urologie Urodynamika 14. 9. 2017 12
do 24. 8. 2017
Onkourologie II 15. 9. 2017 15
do 25. 8. 2017
vnitřní lékařství předatestační:
Vnitřní lékařství
18. 9. - 29. 9. 2017 19
do 28. 8. 2017
povinné základní kurzy
  Prevence užívání návykových látek a léčba závislostí 27. 9. 2017 9
do 6. 9. 2017
Radiační ochrana 30. 3. 2017 kurz obsazen
do 9. 3. 2017
5. 10. 2017 16
do 14. 9. 2017
Radiační ochrana pro aplikující odborníky 3. 4. - 7. 4. 2017 16
do 13. 3. 2017
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 19. 10. - 20. 10. 2017 18
do 28. 9. 2017