Aktuality

POZVÁNKA NA ODBORNÉ SEMINÁŘE ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE FN MOTOL

 
P R O G R A M:
 

 
Odborné semináře jsou hodnoceny 1 kreditem za účast, 2 kreditními body za pedagogickou činnost a uznány Asociací klinických psychologů (AKP ČR) v systému celoživotního vzdělávání v oboru registrovaný klinický psycholog v souladu se zák. č. 96/2004 Sb. a navazující vyhláškou 321/2008 Sb. Potvrzení budou vydávána na místě.
 
Čas: od 13.00 hod.
Místo konání:
Oddělení klinické psychologie, FN Motol, V Úvalu 84, 15006 Praha 5, pavilon č. 16.
Garant: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.